hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Adókivetési, Megállapítási Részleg


Adókivetési, Megállapítási Részleg – Természetes személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 202, 205, 211, 213, 215,

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:

 • A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
 • A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
 • Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
 • A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
 • Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
 • Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – természetes személyek

 • Típusnyomtatvány;
 • Személyazonossági igazolvány;
 • Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.
 • Egyéb iratok, melyek tartalmazzák az adóügyi bizonylatban megnevezett javak azonosító adatait.


Esetenként még szükséges:

 • Örökségi bizonylat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Vállási végzés;

Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Ha a tulajdonos nem tud jelentkezni, közjegyzői ügyintézés esetében a közjegyző is igényelheti az igazolást, vagy más esetekben felhatalmazott személy is.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat ;
 • Tulajdonjogi irat: adásvételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;


Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;


Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat
 • Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
 • Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;


Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat
 • Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, építkezési engedély, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; 
 • Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
 • Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;


Területek bejelentéséhez szükséges iratok

 • Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökösödési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél,  a megyeháza által kiadott rendelkezés;
 • Gazdalajstrom által láttamozott nyilatkozat ;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok  

Az adóügyi nyilvántartásból való kijelentés után szükséges a jármű forgalmi nyilvántartásból való törlése is, valamint a törlési bizonylat beszerzése a Megyei Jogosítvány Regisztráció és Járműnyilvántartás Igazgatóságtól!


Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű

 • Adókivetési nyilatkozat ;
 • Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
 •  Beíratási nyilvántartólap;
 • A jármű törzskönyve;
 • Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
 • Személyazonossági igazolvány;

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
 • A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás

Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés nyilvántartási napján nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I  fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • Orvosi igazolás
 • Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás – vételi szerződés

AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

Adókivetési, Megállapítási, Részleg – Jogi Személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 214

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:

 • A helyi adók és illetékek megállapitása, kivetése és ellenőrzése
 • A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
 • Az épületek, területek és gépjármüvek nyilvántartásba való vétele/törlése
 • A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
 • Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
 • Igazolások, bizonylatok kibocsájtása
 • A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
 • A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.


Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére

 • Típusnyomtatvány 
 • Másolat a jogi személy bejegyzési bizonylatáról
 • Egyéb iratok, melyek tartalmazzák az adóügyi bizonylatban megnevezett javak azonosító adatait.

Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére

 • Adókivetési nyilatkozat két példányban;
 • A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
 • Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
 • A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
  Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
 • A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
 • A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett


Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok –jogi személyek esetében

 • Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat
 • Esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva:
  • Adás – vételi szerződés,
  • Számla,
  • Adományozási szerződés,
  • Szétbontási bizonylat;
 • Beiratási nyilvántartólap;
 • A jármű törzskönyve;
 • A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
  Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Az adóügyi nyilvántartásból való kijelentés után szükséges a jármű forgalmi nyilvántartásból való törlése is, valamint a törlési bizonylat beszerzése a Megyei Jogosítvány Regisztráció és Járműnyilvántartás Igazgatóságtól!

 

Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében

 • Adókivetési nyilatkozat két példányban;
 • Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
 • A jármű beíratási nyilvántartólapja;
 • A jármű törzskönyve;
 • Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
 • A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
  Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett


Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére

 • Adókivetési nyilatkozat két példányban;
 • Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
 • A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére

 • Nyilatkozat két példányban 
 • A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
  Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
 • A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
 • A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

Pénzügyi Ellenőrzési Részleg

A Pénzügyi Ellenőrzési Részleg feladatai közé a helyi adók megállapítására, illetve megszakítására vonatkozó ellenőrzési és inspekciós feladatok elvégzése tartozik, továbbá az éves pénzügyi ellenőrzési terv alapján, valamint az adókivetési és –megszakítási ügyiratok keresztezett ellenőrzése.
Telefonszám: +40 267 316 957 / 206

Kötelező Lakásbiztosítás Követési Részleg
Telefonszám: +40 267 316 957 / 207