hu
 
Szerda, 2024. Június 19.

Fontos előírások


SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA AZ ADÓFIZETŐ POLGÁROK FIGYELMÉBE AJÁNLJA A KÖVETKEZŐ, HELYI ADÓKKAL ÉS ILLETÉKEKKEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYES ELŐÍRÁSOKAT:
    

A 227/2015-ös számú Adótörvénykönyv értelmében adókötelesek a teljes 2024-es évre mindazon természetes és jogi személyek, akik tulajdonában 2023.12.31-én épület, terület vagy Romániában forgalomban bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gépjármű volt.

A 2023-es évhez viszonyítva a helyi adók és illetékek az 13.8%-os inflációs ráta alkalmazása miatt változtak.
Az egész évi épület, terület és- vagy a szállítóeszközök utáni adónak / illetéknek az év március 31-ig való előzetes kifizetéséért 9%-os kedvezmény nyújtandó. Az engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátrálékkal a helyi költségvetés felé.
Az Adótörvénykönyv értelmében az adófizetők kötelesek 30 napon belül adónyilatkozatot benyújtani, minden olyan esetben, ami módosítaná a kurrens évre megállapított befizetendő adók vagy illetékek értékét.

Az egész évi épület, terület és jármüvek utáni adónak/illetéknek az év március 31-ig való kifizetéséért nyújtandó adókedvezményeket kerekített összegben állapítják meg, csökkentéssel, ha a pénzösszeg töredéke 50 baninál kisebb, és emeléssel, ha a pénzösszeg töredéke 50 bani, vagy annál nagyobb, kivéve, ha a kerekítés 10%-nál magasabb bónuszértéket eredményez, ebben az esetben a bónuszkerekítés csökkentéssel történik.

nem lakásrendeltetésű ingatlanok esetében az ANEVAR-engedéllyel rendelkező szakértő által elkészített értékbecslési tanulmányt, az adóbevallási nyilatkozattal együtt, folyó év március 31-ig kell eljuttatni a polgármesteri hivatal pénzügyi szervéhez.
bérbe, kezelésre vagy használatba adott, állami köz- vagy magántulajdonban levő területek után illeték állapítódik meg, melyet esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezője köteles befizetni. Az illetéknek havi befizetési határidőt állapít meg az Adótörvénykönyv, abban az esetben ha bérleti-kezelési szerződés futamideje kisebb mint 1 év, ellenkező esetben a bérlő féléves befizetési határidőt élvez.

Mindazon természetes- és jogi személyek, akik 2016.08.29-e után vásároltak, illetve elidegenítettek gépjárművet, kötelesek az ITL-054 szabvány által rögzített szeződéstípust felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi szervénél. A szabványtól eltérő típusok nem kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a nyomtatvány B részében kért információk a polgármesteri hivatal pénzügyi szerve által kerülnek kitöltésre, nem szükséges egy külön pénzügyi bizonylat felmutatása.

Azon személyek akik az adótörvényköny, illetve a helyi tanács határozata értelmében különböző típusú felmentésekben részesülnekkötelesek a jogosultságot igazoló okiratokat március 31-ig felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán.

Azon lakásrendeltetésű ingatlanok tulajdonosai, akik saját költségen végeztek különféle energetikai mutatók javítására szolgáló munkálatokat, ahhoz, hogy a felmentéssel élhessenek, 2024. március 31-ig fel kell mutatniuk a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán a munkálatokat igazoló okiratokat.

A földrengés, földcsuszamlás és árvíz elleni kötelező lakásbiztosítást elrendelő 260/2008. sz. Törvény értelmében a természetes és jogi személyek kötelesek a természeti katasztrófák ellen biztosítani a lakás rendeltetésű ingatlanjaikat, úgy városi, mint vidéki lakások esetében. A biztosítási kötelezettség elmulasztása kihágásnak minősül és pénzbírsággal sújtható.

A hatályban lévő rendelkezések értelmében az adófizetőknek lehetőségük van nyilatkozat vagy bármilyen más bizonyító okirat elektronikus formában való közlésére, a taxeimpozitelocale@sepsi.ro címre. Csak azon jogi személyek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik rendelkeznek elektronikus aláírással.

2019-ben elfogadott, 106-os számú Helyi Határozat értelmében, kellően indokolt kérésre, legtöbb 6 hónapos részletfizetési kedvezmény nyújtható a Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetése fele tartozott adókötelezettségekre. Az eljárás a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személyekre vonatkozik a szervezési formától függetlenül. A részletfizetési kedvezmény természetes személyek esetében minimum 1000 lejes adófizetési kötelezettség, míg jogi személyek esetében minimum 3000 lejes adótartozás esetében adható meg.

Felhívjuk a figyelmüket az on-line befizetés, illetve a pénzügyi helyzet konzultálásának lehetőségére, amely az Országos Elektronikus Fizetési Rendszer (www.ghiseul.ro) által érhető el, valamint az e-banking rendszeren keresztül megvalósítható befizetésekre. Az ehhez szükséges információk a https://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/iban-szamlaszamok cím alatt olvashatók.