hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Ügyintézés - Természetes személyekTelefonszám: +40 267 316 957 / 201, 202, 204, 206, 207, 208

E-mail cím: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Székhely: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Osztályvezetők: 

Balog Ottó (Adóbegyűjtési, Követési Részleg)

Lukáts Mária Veronika (Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Osztály)

Fax: +40 0267 311 303
Telefonszámok:
Végrehajtó iroda: 0736 883 568
Adóiroda, jogi személyek : 0736 883 569
Adóiroda, magánszemélyek : 0736 883 567

ADÓKIVETÉSI, MEGÁLLAPÍTÁSI, ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY


Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg – természetes személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 202, 207, 208
Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•   A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
•   A jövedelmi források azonosítása, az adófizetők nyilvántartása
•   Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
•   A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
•   Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
•   Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

 

A 3-as és 4-es ügyfélfogadói munkapont munkafolyamati leírása

I. Online időpontfoglalás - jármű bejelentés/kijelentés (az aktacsomó azonnali feldolgozásra kerül), ingatlan bejelentés/ kijelentés, adóügyi bizonylat, végrehajtás

 • Az online, vagy telefonos időpontfoglalás elsőbbséget élvez a helyszíni várakozással szemben
 • Kérjük ügyfeleinket ne tartsák fenn a munkapont tevékenységét a nyilatkozatok helybeni kitöltésével

II. Online időpontfoglalás - jármű bejelentésére/kijelentésére vonatkozó aktacsomó iktatása (az aktacsomó 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra)

 • Amennyiben ennek a munkapontnak a szolgáltatásait igényli, kérjük kitöltött nyilatkozattal és teljes aktacsomóval jelentkezzen az előjegyzett időponton, ellenkező esetben az iratok feldolgozása kesőbb kerül sorra, a hiányosságok pótlásától számított kb. 2 napon belül
 • Kérjük ügyfeleinket ne tartsák fenn a munkapont tevékenységét a nyilatkozatok helybeni kitöltésével, ellenkező esetben nem lehetséges betartani a lefoglalt időintervallumokat
 • Az online, vagy telefonos időpontfoglalás elsőbbséget élvez a helyszíni várakozással szemben
 • Az igényelt irat kibocsajtására a leadástól számított 3. munkanapon, 12-13 óra között kerül sor, nem szükséges előzetes bejelentkezés

 

 

Köszönjük figyelmüket!Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok –
természetes személyek

 • Típusnyomtatvány
 • Telekkönyvi kivonat
 • Személyazonossági igazolvány
 • Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.


Esetenként még szükséges:

 • Örökségi bizonylat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Válási végzés;
Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői ügyintézés esetén a bizonylatot igényelheti a megbízott közjegyző, vagy más esetekben egy felhatalmazott személy.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok
 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
 • Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építőanyagot és az építkezési évet;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok 

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, építkezési engedély, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés; 
 • Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
 • Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építőanyagot, építkezés befejezésének időpontját;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Területek bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat  -  gazdalajstrom által láttamozva, a mezőgazdasági besorolású területek esetében
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél, a megyeháza által kiadott rendelkezés;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok

Az adóügyi nyilvántartásból való kijelentés után szükséges a jármű forgalmi nyilvántartásból való törlése is, valamint a törlési bizonylat beszerzése a Megyei Jogosítvány Regisztráció és Járműnyilvántartás Igazgatóságtól!


Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
 • Beíratási nyilvántartólap;
 • A jármű törzskönyve;
 • Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak;
 • Személyazonossági igazolvány;

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
 • A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás

Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés pillanatában nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I  fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • Orvosi igazolás
 • Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás-vételi szerződés


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 204

 

Kötelező Lakásbiztosítás Követési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 209

 

PÉNZÜGYI-FISKÁLIS (PÉNZÜGYI-ADÓÜGYI) NYILVÁNTARTÁSI, ADÓBEGYŰJTÉSI KÖVETÉSI OSZTÁLY

Adóbegyűjtési, Követési Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 212, 216, 230, 231, 233, 234

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbírságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
•    A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

A helyi adók és illetékek kifizetésének módozatai:
 1. Készpénzzel Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának adó és illetékbegyűjtő pénztáránál.
 2. Fizetési utalvánnyal
 3. Bankkártyával A polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón keresztül.
 4. Postai utalvánnyal
 5. Online kifizetéssel
Operatív Pénzügyi Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 201
Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    a helyi jövedelmek törvény szerinti nyilvántartása
•    az időszakos kimutatások és beszámolók összeállítása
•    a banki hitelnyújtáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése
•    más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás
•    a közadóssági nyilvántartási regiszter vezetése
•    a banki dokumentumok átvétele és ellenőrzése
•    számlák kiállítása
•    pénzvisszafizetések végrehajtása
•    a banki pénzutalások nyilvántartásba vétele