hu
 
Kedd, 2024. Július 16.

Lakbértámogatás fiataloknak


A 35 év alatti fiatalok legtöbb havi 50 eurót kaphatnak

A program célja támogatni azokat a 18–35 év közötti fiatalokat, akik Sepsiszentgyörgyön laknak, tanulnak vagy dolgoznak, annak érdekében, hogy csökkentse a fiatalok más településekre való elvándorlását, és ösztönözze a városba való visszatérésüket.

2021. december 10-től nyújthatják be a kéréseket az érdeklődők, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala pedig legtöbb 50 eurós havi támogatást nyújt az albérletben lakó fiatalok számára, az összeg azonban nem haladhatja meg a havi lakbér 25 százalékát. Az albérlőnek saját költségéből kell fedeznie a különbözetet.

A támogatás igénybevételének feltétele többek között, hogy a kérelmező a kérés benyújtásakor nagykorú, de 35 év alatti legyen (harmincötödik életévét még nem töltötte be), sepsiszentgyörgyi lakhellyel, líceumi vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezzen, Sepsiszentgyörgyön tanuljon vagy dolgozzon; legkevesebb 4 hónapja érvényes, az ANAF-nál nyilvántartásba vett bérleti szerződése legyen; az elmúlt öt évben ne szerepeljen a nevén egy lakás több mint felének tulajdonjoga, ne álljon rokonsági viszonyban a főbérlővel és ne rendelkezzen adóhátralékkal a helyi költségvetés felé.

Azok a fiatalok, akik nem diákok csak akkor részesülhetnek a támogatásban, ha a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 6 hónapja Sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkeznek.

Az érdeklődőknek a kérést és a szükséges dokumentumokat (személyi igazolvány másolata, munkahelyi igazolás, vagy az oktatási intézmény részéről igazolás, végzettséget igazoló oklevél és bérleti szerződés) Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ifjúsági Irodájában a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. Szám alatt kell leadniuk. A kérés a Polgármesteri Hivatal honlapjáról tölthető le (INNEN) vagy személyesen igényelhető az Ifjúsági Irodában.

A helyi tanács által elfogadott szabályzat szerint a kérés jóváhagyását követő három hónap elteltével a jogosulttá nyilvánított kérelmezők egy mellékletet nyújtanak be (INNEN letölthető). Ezt követően 10 napon belül folyósítják az összegeket az elmúlt három hónapra visszamenőleg. Ezt a mellékletet háromhavonta kell benyújtani.

Határozat és szabályzat (román nyelven)

Határozatmódosítás (román nyelven)

Eredmények:

2021.12.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.01.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.02.21.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.03.21.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.04.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.05.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.06.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.07.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.08.19.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.09.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.10.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.11.21.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2022.12.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.01.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.02.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.04.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.07.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.10.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.11.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2023.12.20: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2024.01.22: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2024.02.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2024.03.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye

2024.06.20.: A leadott iratcsomók elbírálásának eredménye