hu
 
Hétfő, 2024. Február 26.

Tevékenységek


A Szociális Támogatási Igazgatoság a Városi Tanács hatásán belül működő jogi hatóság, amely az 149/2001 számú Városi Tanács határozattal lett létrehozva. A Szociális Támogatási Igazgatóság keretében a következő osztályok és szolgáltatások működnek:

1. Szociális Osztály

2. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek jogainak védelméről és érvényesítéséről szóló Osztály

3. Jogi Osztály

4. Könyvelési és Pénzügyi Osztály

5. Humánerőforrás Osztály

7. Napi munkarenddel működő bölcsőde

8. Szociális Központok

9. Éjszakai Szálló

A Szociális Osztály tevékenysége

  • A 416/2001 Törvény, annak módosításai és kiegészítései által előírt rendelkezések alkalmazása a garantált minimális jövedelmet illetően, valamint a 277/2010 Törvény, annak módosításai és kiegészítései által előírt rendelkezések alkalmazása a családtámogatási pótlékra vonatkozóan

  • Fűtéstámogatás odaítélése

  • Állami gyermekpénz és gyermeknevelési juttatás/ösztönző juttatás megadása

  • Óvodás jegyek átadása

A Gyermekek és fogyatékkal élő személyek jogainak védelméről és érvényesítéséről szóló Osztály tevékenyésége:

  • A gyermek és a család tiszteletben tartása, előmozdítása és védelme

  • A fogyatékos személyek számára megfelelő információ és támogatás nyújtása, hogy részesülhessenek a rehabilitációt és társadalmi beilleszkedést biztosító védelmi intézkedésekben, valamint a gondozásuk ellenőrzése annak érdekében, hogy tisztelettel, jóindulattal és megértéssel legyenek kezelve, és ne érje őket fizikai, lelki vagy morális bántalmazás.

Éjszakai Szálló:

  • Az Éjszakai Szálló megfelelő feltételeket biztosit éjszakai szállásra olyan személyeknek, akiknek nincs lakóhelyük és sepsiszentgyörgyi lakosok.

  • Az Éjszakai Szálló a Szociális Támogatási Igazgatóság alárendeltségébe tartozik és a Romulus Ciflec utca 144-es tömbházában található.

  • Az Éjszakai Szálló nyáron 20:00 – 8:00 és télen 16:00 – 8:00 óra között működik.

  • Az Éjszakai Szállót minden 18 évét betöltő személy igénybe veheti, amennyiben bármilyen okirattal bizonyítani tudja, hogy sepsiszentgyörgyi lakos. A Szállón 30 férfi és 30 nő számára van hely.