hu
 
Vasárnap, 2023. Január 29.

Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg


Önkormányzati Cégeket és Közszolgáltatásokat Követő Iroda

Munkatársak:

Kántor Gecse Ágnes, jogtanácsos: agnes.gecse@sepsi.ro
Nagy Erika Lídia , szakfelügyelő: erika.nagy@sepsi.ro
Szabaday Adrienne, tanácsadó: adrienne.szabaday@sepsi.ro
Szabó Kinga, tanácsadó kinga.szabo@sepsi.ro
Szakács József-Mózes, előadó

Telefonszám: +40 267 316 957 – (2) 235 mellékállomás

 

Az Önkormányzati Cégeket és Közszolgáltatásokat Követő Irodának a következő feladatai vannak:

 • Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának, mint főrészvényesnek alárendelt és igazgatása alatt álló kereskedelmi társaságok, közvállalkozások szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartásának, ezek alaptevékenységeinek illetve vállalatirányítási tevékenységeinek monitorizálása;

 • A parkolójegy-automaták optimális működésének monitorizálása;

 • A Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közvetlen kezelésében álló épületek monitorizálása, az erre vonatkozó műszaki dokumentáció és az érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően.

 • A közszolgáltatások követése: a kertészet munkatársai és más leszerződött szolgáltatók által történő elvégzett tevékenység kivitelezésének rendszeres ellenőrzése;

 • A szerződésbeli kötelezettségek valamint a közszolgáltatásokra vonatkozó specifikus szabályok betartásának ellenőrzése;

 • Az ellenőrzések során felmerült meghibásodások azonnali jelentése javítás/kiigazítás céljából, valamint az olyan felmerülő helyzetek kezelése, melyek megakadályozhatják a forgalom akadálymentes lebonyolítását, vagy az állampolgárokra balesetveszélyt jelentenek, erőforráspazarlást okoznak vagy zavarják a terület rendezettségét;

 • A meghibásodások szolgáltató általi javításának a követése, a szerződésben foglaltak vagy alapján;

 • Azon meghibásodások esetében, melyekre nézve nincs olyan szerződésbeli kötelezettség, amely a törvény által megkövetelt közbeszerzési kifizetési mód alá esik, előfelmérés végzése a helyszínen és a munkálatok szükségessége és értéke felmérésének elkezdése annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdődhessen;

 • A meghibásodások és különleges helyzetek táblázatszerű nyilvántartása az alábbiak szerint: utca, szolgáltatók és azok természete, a kivitelezési határidők, heti, havi és évi jelentések ezek javításáról;

 • Amennyiben a meghibásodásokat és a felmerülő helyzeteket nem sikerül a szerződésbeli előírások vagy a megegyezett határidőn belül helyreigazítani, az iroda kezdeményezi a felek megegyezésével történő alkut vagy a jogi úton történő eljárást;

 • Információkat gyűjt be a lakóközösségek elnökeitől vagy adminisztrátoraitól a szolgáltatások minőségét illetően.

 • Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának Részvényesek Közgyűlési tagjainak (AGA) és az igazgatótanács tagjainak tevékenységeinek a monitorizálása. Nyomon követi és kiértékeli azon kereskedelmi társaságok igazgatótanácsi tevékenységeit, amelyekben a Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város főrészvényes, annak érdekében, hogy betartsák a gazdasági hatékonyság és jövedelmezőség elveit a működésükben; összeállítja az adminisztrációs tervek iratait (amelyeket Közgyűlés és a kereskedelmi társaságok igazgatótanácsai fogalmaztak meg) amelyeket a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsnak el kell fogadnia, s amelyek a szerződésben foglaltak alapján tartalmazzák a mandátum alatt megvalósítandó adminisztrációs stratégiai célkitűzéseket és teljesítménykritériumokat;

 • Azon intézkedések elindítása, melyek során Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa nevesíti az alárendelt kereskedelmi társaságok részvényesi Közgyűléseinek tagjait;

 • A Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának alárendelt kereskedelmi társaságok Közgyűlésén javasolt tagok kinevezésére vagy felfüggesztésére vonatkozó közigazgatási okiratok kiállítása;

 • Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának alárendelt, a hatáskörébe tartozó közszolgáltatásokat biztosító kereskedelmi társaságok létrehozására és működésére vonatkozó iratok nyilvántartása;

 • Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának alárendelt, a hatáskörébe tartozó társaságok Tagjai/Részvényesek Közgyűlési határozatai betartásának monitorizálása;

 • Éves jelentés kiállítása a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának alárendelt, az ő hatáskörébe tartozó közvállalatok tevékenységéről;

 • A vállalkozások vezetőit kiértékelő, az üzemeltetési szerződések és a működtetési tervek alapján meghatározott teljesítménymutató-jelentések rendszeres jelentése a Pénzügyminisztériumnak.

 • Megyei Környezetvédelmi Igazgatósággal való kapcsolatfenntartás a kötelező jelentéseket illetően, valamint a Környezetvédelmi Őrséggel az ellenőrzések és az ezek során megfogalmazott meghagyások gyakorlatba ültetésének nyomon követése céljából;

 • Az összes olyan kereskedelmi társaság kétnyelvű feliratozása meglétének ellenőrzése, amelyben a közigazgatás részvényes vagy tag;

 • A köztisztasági vállalat munkájának napi szintű ellenőrzése, illetve a szerződésben foglalt egyéb munkálatok nyilvántartása;

 • A parkolójegy-automaták ellenőrzése illetve az azok megfelelő működéséhez szükséges munkálatok elvégzése;

 • Az automatákban lévő pénz begyűjtése;

 • Alkalomszerű parkolási engedélyek kibocsájtása - díjmentes engedélyek a jogszabályok által erre feljogosított személyek számára;

 • Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közvetlen hatáskörébe tartozó épületek időbeni viselkedésének monitorizálása;

 • A megfelelő technikai dokumentáció napirendszerű kitöltésének monitorizálása;

 • Az épületeken észlelt meghibásodások táblázatszerű nyomon követése az alábbi kritériumok szerint: a meghibásodás természete, helyreállítási határidő, helyreállítási jelentések;

 • A javítások és karbantartások kivitelezésének megfelelő szükségleti listáinak kiállítása, a munkálatok elvégzésének nyomon követése;

 • Az Állami Építkezési Felügyelőség 24 órán belül történő értesítése bármely, az építkezéseken történő technikai balesetet illetően.