hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részleg


Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részleg

Munkatársak:

Kiss Tünde, tanácsadó - tunde.kiss@sepsi.ro
Tentes Erika, előadó - petitii@sepsi.ro
Sacară Laura Cristina, előadó - laura.sacara@sepsi.ro 
Cojocaru Katalin, előadó - katalin.cojocaru@sepsi.ro 
Trucki Julianna, kézbesítő
Orbán Mária, kézbesítő

Elérhetőség:

Telefon/fax: +40 267 315 611
Postacím: 1918 December 1 út, 2. szám, 1. iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda : 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 15:00

Iroda tevékenységének bemutatása:

Az iroda legfontosabb feladata naprakész adatokkal, információkkal szolgálni az ügyfeleknek.

1. Általános iktató:


-    Humánerőforrás Iroda
-    Városgazdálkodási Iroda: közterület foglalás; fák, cserjék kivágása; közterület rendezés, közvilágítás; köztisztaság; útfeltörési engedélyek; környezetvédelemi problémák; licitek.
-    Jogi Iroda
-    Földosztó bizottság: földterületek visszaigényléséhez benyújtott kérések
-    Helyi Közigazgatási Iroda
-    Költségvetési Könyvviteli Iroda
-    Erdők, legelők kezelése
-    Polgárvédelmi Iroda
-    Fejlesztési, Beruházási Iroda: licitek
-    Levelek beiktatása, átadása, kivezetése
-    Polgármester, jegyző, alpolgármesterek postájának kezelése
-    10/2001 törvény által szabályozott ingatlanok visszaigénylési kéréseinek iktatása, ellenőrzése
-    Gyámhatósági  ügyek: fogyatékosok környezettanulmányához szükséges kérések , kiskorú bűnözők környezettanulmányához szükséges átiratok , törvényszék: válás, gyámság kinevezés, ügygondnokság kinevezés, hagyatéki tárgyalások , öregotthonba beutaló kérések

2. Városrendészeti ügyek:


-    Az 1991/50-es törvény által szabályozott építkezési engedélyekhez,  igazolásokhoz, rendészeti bizonylatokhoz szükséges dokumentációk helyességének ellenőrzése, iktatása és ezzel kapcsolatos tanácsadás.
-    2002/15-ös törvény előírása szerint benyújtott kérések iktatása

3. Petíciók:

A 2002/233-as törvény alapján, polgármesteri rendelet által kinevezett tevékenységi kör.
- beadványok, kérések, panaszlevelek, észrevételek, ajánlatok iktatása, ezeknek követése és a törvény által előírt határidőn belüli válasz kiküldése, valamint a kérések nyilvántartása és archiválása
-  a levelek beiktatása, átadása, kivezetése
- a román és magyar nyelvű Hivatalos Közlönyök nyilvántartása, szétosztása
- közérdekű információk kifüggesztése: általános tudnivalók, törvényszéki idézések, banki árverések, végrehajtási értesítők, környezetvédelmi értesítők
- más általános irodai tevékenységek

 4. Gazdasági ügyek:

A 2017/87-es határozat alapján:
-  a kereskedelmi egységek és szolgáltatások munkapontjának a működési engedélyre leadott iratcsomók ellenőrzése, továbbítása
- közvagyoni osztály beadványainak iktatása
- helyi közszállítási szolgálatot végző osztályhoz beadott akták iktatása
- lakásgazdálkodási iroda aktáinak iktatása           
- terület visszaigénylés
- bérleti szerződések, koncessziós szerződések: garázs, terület
-18-as törvény által szabályozott tulajdonjog megállapításával kapcsolatos kérések
- törvényszék: telekkönyvezés