hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Sportpályázat élsportolóknak 2020

sport pályázat

HIRDETÉS

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.
A támogatási dokumentáció írásban benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában a meghirdetéstől számított 15 napon belül, 2020. augusztus 12-től kezdődően, de nem később, mint 2020. augusztus 26-án, 15 óra.
A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a polgármesteri hivatal székhelyén, az ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro. honlapon.
Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a zsolt.szabo@sepsi.ro e-mail-címen nyújtanak.