hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/50. számú HATÁROZAT egy többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról, Román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújtott anyagi támogatás az illető nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők számára

2024.02.20

2024/50. számú HATÁROZAT
egy többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról, Román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújtott anyagi támogatás az illető nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők számára

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Jogi és ingatlan visszaszolgáltató osztály 2024.01.23/4151. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.09.12/59571. számmal iktatott, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Román Nyelv Intézet mint európai nyelv - Román Nyelv, Kultúra és Civilizáció Intézete által benyújtott, a román, illetve magyar nyelvtanfolyamon való részvételre vonatkozó ajánlattételét, nem anyanyelvi szinten beszélők számára;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Kultúra-, tudomány-és tanügyi szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Strasbourgban 1985. október 15-én elfogadott Helyi Autonómia Európai Chartáját, melyet az 1997/199 sz. Helyi Autonómia Európai Chartája törvény ratifikál, 4. cikkely, 9. cikkely 1. pont és a 13. cikkely előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatot;
Tekintetbe véve az utólag módosított és kiegészített 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely 13. bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés b, d és e pontjának, a (4) bekezdés f pontjának, a (7) bekezdés a, e pontjának és a (9) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújtott anyagi támogatás az illető nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők számára elnevezésű, többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozását.
2. CIKK. – Jóváhagyja a Román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújtott anyagi támogatás az illető nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők számára elnevezésű, többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program Szabályzatát, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jóváhagyja a Román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújtott anyagi támogatás az illető nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők számára elnevezésű, többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program megszervezése és lebonyolítása céljából egy társulási szerződés megkötését Sepsiszentgyörgy municípium, egyrészt, és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Román Nyelv Intézet mint európai nyelv - Román Nyelv, Kultúra és Civilizáció Intézete között, másrészt.
4. CIKK. – Jóváhagyja a társulási szerződés tervét, mely jelen tanácshatározat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
5. CIKK. – Az 1-es cikkelyben létrehozott program vissza nem térítendő összege Sepsiszentgyörgy municípium éves költségvetésében lesz előirányozva, a 2024-es évtől kezdődően.
6. CIKK. – Jóváhagy 100.000 lejt a helyi költségvetésből, a 2024-es évre, az 1-es cikkelyben létrehozott program finanszírozása érdekében.
7. CIKK. - A társulási szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
8. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármestere, Vargha Fruzsina asszony, a polgármesteri rendelettel kinevezett személy, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és ingatlan visszaszolgáltató osztály és a Gazdasági és Adóügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 9.

ÜLÉSELNÖK

Vajna László

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző