hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

Normatív tanácshatározatok: 2023/349. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

2023.10.11

2023/349. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda 2023/44951. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023.08.04./44508. számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023.04.03./223. számú kérését;
Figyelembe véve a 2008/87-es számú Határozatot, Sepsiszentgyörgy municípium és más területi-közigazgatási egységek társulásáról, az AQUACOV Közösségek Közti Társulás megalapítása érdekében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) és az AQUACOV Közösségek Közti Társulás között 2022. október 13-án megkötött felülvizsgálati jegyzőkönyvet;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006/51. számú törvény előírásait;
Figyelembe véve a 2006/241-es számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) elnökének a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó 2007/88. számú rendeletének 144 cikkely (1) bekezdésének előírásait;
Figyelembe véve az AQUACOV Közösségek Közti Társulás aktualizált Alapszabályzat előírásait;
Figyelembe véve a 2005/246. számú Törvénnyel jóvá hagyott az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. számú kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Speciális megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésében, hogy szavazatával jóváhagyja az AQUACOV Közösségek Közti Társulás és a Közüzemek Rt. között megkötött 2009.11.04./23-as számú, a közüzemi vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás biztosításának átruházási szerződésére vonatkozó 2023/38-as számú kiegészítési okirat tervét, mely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. - Meghatalmazza Toth-Birtan Csaba alpolgármester urat, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjét az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésében, hogy aláírja az AQUACOV Közösségek Közti Társulás és a Közüzemek Rt. között megkötött 2009.11.04/23-as számú, a közüzemi vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás biztosításának átruházási szerződésére vonatkozó 2023/38-as számú kiegészítési okiratot.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármester Toth-Birtan Csaba úr, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda éa az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület.

Sepsiszentgyörgy, 2023. szeptember 28.

ÜLÉSELNÖK

Lakatos László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző