hu
 
Péntek, 2024. Június 21.

Normatív tanácshatározatok: 2023/257. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

2023.07.28

2023/257. sz. HATÁROZAT
a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendes ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023/40407. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023/40406. számmal iktatott, a SEPSI REKREATÍV Rt. ügyvezető igazgatójának a 2023.06.06/252. számú átiratát;
Tekintetbe véve a 2016.01.29/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából jóváhagyott, az utólag módosított és kiegészített, a 2018/415. sz. tanácshatározat előírásait;
Tekintetbe véve a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sport- és szabadidős tevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló, az utólag módosított és kiegészített, a 2021/228. sz. tanácshatározat előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, valamint az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontja alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített, a 2018/415. sz. tanácshatározattal jóváhagyott, a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program szabályzatának 1. sz. mellékletének módosítását jelen határozat szerves részét képező 1. sz. melléklet kicserélésével.
2. CIKK. - Jóváhagyja, az utólag módosított és kiegészített, a 2021/228. sz. tanácshatározattal jóváhagyott, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sport- és szabadidős tevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályzatának 1. sz. mellékletének módosítását jelen határozat szerves részét képező 2. sz. mellékletének kicserélésével.
3. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2023/7. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. CIKK. - A kiegészítő okirat aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
5. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsi Rekreatív Rt. vezérigazgatója, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, és a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. július 25.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző