hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/256. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó szolgáltatás átruházásáról

2023.07.28

2023/256. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó szolgáltatás átruházásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023/36474. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium társulásáról a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft.-vel a SEPSI PROTEKT Rt. létesítése céljából jóváhagyott 2020/408. számú tanácshatározat előírásait;
Figyelembe véve a sugásfürdői szabadidőközpont zöldterületeinek és szabadidős célra kialakított területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó szolgáltatás átruházásáról szóló 2022.07.25./50115-ös számú megbízási szerződés előírásait;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023.06.23/36769. számmal iktatott, a SEPSI PROTEKT Rt. 2023.06.21/480. számú árajánlatát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a települések belterületén található zöldövezetek szabályozásáról és ügykezeléséről szóló 2007/24. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71 számú Kormányrendelet 5. cikk. 3. pont b betűjébe, a 6. cikkelyébe és 12. cikkelyébe foglalt előírásokat, melyet a 2003/3. számú, illetve a 2006/101. számú törvény hagyott jóvá;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a közbeszerzésről szóló 2016/98. számú törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, utólag módosított a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk. (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó alátámasztó tanulmányt a szolgáltatás átruházásának szükségességére, optimális feltételeinek megteremtésére vonatkozóan, 1. számú melléklet.
2. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó feladatfüzetet és működési szabályzatot, a 2. és 3. számú melléklet.
3. CIKK. - Jóváhagyja az 1. cikkelyben előírt szolgáltatás átruházását a sepsiszentgyörgyi Sepsi Protekt Rt. részére.
4. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó átruházási szerződés tervét, a 4. számú melléklet.
5. CIKK. – A Sepsiszentgyörgy municípiumi, sugásfürdői szabadidőközpont és szépmezői negyed zöld területeinek karbantartására és felügyeletére vonatkozó megbízói szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium pogármestere, Antal Árpád-András úr.
6. CIKK. – Az 1-4 mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
7. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a Sepsi Protekt ügyvezető igazgatója, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatósága, valamint a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. július 25.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó
Főegyző