hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2023. szeptember 8.

2023/990. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólag módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólag módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2023. szeptember 8-án 10 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgyi Romulus Cioflec 14 szám alatti, a Gödri Ferenc Általános Iskola alárendeltségébe tartozó Árvácska Napköziotthonos óvoda épületének építészeti és környezeti minőségének növelése, illetve hőszigetelése elnevezésű beruházás műszaki tervének jóváhagyásáról és költségbecslésének módosításáról szóló 2022/53-as számú tanácshatározat költségbecslésének aktualizálásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, Közösségi központ építése az Őrkőn elnevezésű projekt és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló 2020/382-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET rangsorolási jegyzék elfogadásáról sepsiszentgyörgyi tömbházak többéves hőszigetelési nemzetközi programba való benevezése céljából az energiahatékonyság növelése érdekében jóváhagyott 2023/277-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
4. -HATÁROZATTERVEZET a Petőfi Sándor-szobor elkészítése és elhelyezése céljából, Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, a Hármas - Háromszéki Sajtóért Alapítvány közötti társulási szerződés megkötéséről szóló 2023/281-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I., IV., V.
5. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. szeptember 4.

Vargha Fruzsina

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ