hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2023. szeptember 15.

2023/993. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólag módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, az utólag módosított és kiegészített 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2020/95. számú tanácshatározat 40-es cikkely c betűje és a 42-es cikkely előírásait;

ELRENDELI

1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendkívüli ülésre való összehívását 2023. szeptember 15-én 11 órára. A tanácsülés a speciális távközlési audiokonferencia-rendszeren keresztül történik, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2023. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET a 7-es tömbház, A, B, C, D lépcsőházak, Romulus Cioflec utca, 8-as szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról, illetve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípiumi lakóépületek hőszigetelésének felújítására vonatkozó projekt benyújtása és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása a nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó PNRR/2022/C5/1/A2/1 projektfelhívás, 5. komponens – Felújítási hullám, A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek mérsékelt energetikai felújításáról szóló 2022/422-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET a 10-es tömbház, A, B, C lépcsőházak, Romulus Cioflec utca, 5-ös szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról, illetve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípiumi lakóépületek hőszigetelésének felújítására vonatkozó projekt benyújtása és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása a nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó PNRR/2022/C5/1/A2/1 projektfelhívás, 5. komponens – Felújítási hullám, A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek mérsékelt energetikai felújításáról szóló 2022/422-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
4 - HATÁROZATTERVEZET a 18-as tömbház, A, B, C lépcsőházak, Romulus Cioflec utca, 11-es szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról, illetve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípiumi lakóépületek hőszigetelésének felújítására vonatkozó projekt benyújtása és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása a nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó PNRR/2022/C5/1/A2/1 projektfelhívás, 5. komponens – Felújítási hullám, A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek mérsékelt energetikai felújításáról szóló 2022/422-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a 20-as tömbház, A, B lépcsőházak, Romulus Cioflec utca, 9-es szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról, illetve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípiumi lakóépületek hőszigetelésének felújítására vonatkozó projekt benyújtása és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása a nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó PNRR/2022/C5/1/A2/1 projektfelhívás, 5. komponens – Felújítási hullám, A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek mérsékelt energetikai felújításáról szóló 2022/422-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a 33-as tömbház, A, B lépcsőházak, Romulus Cioflec utca, 10-es szám hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról, illetve az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy municípiumi lakóépületek hőszigetelésének felújítására vonatkozó projekt benyújtása és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása a nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó PNRR/2022/C5/1/A2/1 projektfelhívás, 5. komponens – Felújítási hullám, A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek mérsékelt energetikai felújításáról szóló 2022/422-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
7. – HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Iskolás Sportklub A teljesítménysport népszerűsítése az atlétika, gimnasztika, kézilabda, birkózás sportágakban című sportprogramjának támogatása Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből a 2023-2024-es versenyszezonban.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
8. – HATÁROZATTERVEZET a Fenestela 68 Klub Jégkorong Sportklub Egyesület A Háromszéki Ágyusok felnőtt jégkorongcsapat felkészítése és részvétele a Nemzeti Bajnokságban, az A-csoport és a Román Jégkorongszövetség által rendezett Román Kupában a 2023-2024-es versenyszezonban című sportprogramja Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
9. – HATÁROZATTERVEZET a Királypingvinek Jégkorong Sportklub Egyesület Az U7, U9, U11, U13, U15 korosztályos műkorcsolya- és jégkorongcsapatok felkészítése és részvétele a Nemzeti Bajnokságban című sportprogramja Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról a 2023-2024-es versenyszezonban.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
10. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKKELY - (1) A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
(2) Az audiokonferenciára való csatlakozás telefonszámát, illetve a PIN-kódot a helyi tanácsosok sms-ben kapják meg a tanácsülést megelőző napon.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Az állampolgárok jelezhetik részvételi szándékukat a speciális távközlési szolgálat audiokonferencia-rendszeren keresztül történő tanácsüléshez a 0267-311726-os telefonszámon legkésőbb a tanácsülés napján 9 óráig. Az illető személyek kapnak egy telefonszámot, illetve egy PIN-kódot, amellyel csatlakozhatnak a tanácsüléshez, és szót kérhetnek a napirendi pontnál, amelyre feliratkoztak.
5. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
6. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. szeptember 11.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ