hu
 
Péntek, 2024. Június 21.

Meghívó rendes tanácsülésre - 2023. szeptember 28.

2023/1018. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2023. szeptember 28-án 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET egy pénzösszeg átutalásának jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi II. Református Parókia számára.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5. szám, 13-as tömbház, A lépcsőház, 1. emelet, 1-es lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Timár Richárd-Csongor részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Nicolae Iorga utcai, 2-3 kereskedelmi felületek zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való eladásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Millennium utca 6. szám alatti terület közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 15. szám alatti ingatlan megvásárlásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Piconet Kft.-vel megkötött 2016/7853-as számú szolgáltatási szerződés módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterület között megkötött 2019.10.25./69719-es számú bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET egy partnerségi szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által a Mihai Viteazul Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotája között.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET egy Gyár utca 1. szám alatti ingatlan a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság kezelésébe való átutalásának jóváhagyásáról, szükséglakások kialakítása céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., III., V.
10. - HATÁROZATTERVEZET koncessziós szerződés átírásának, valamint épületek szomszédos területekre való kiterjesztése céljából haszonbérbe adott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET egy Bolyai János utcai terület jogi helyzetének a szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET garázscélú építmények alatti területek jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET egycsaládos lakóház építése céljából Farkas Ábel részére odaítélt, bizonyos Dr. Grigore Păltineanu utcai terület feletti ingyenes használati jog visszavonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET a Multi-Trans Rt. 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőinek speciális megbízásáról a Multi-Trans Rt. közgyűlésében.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023-2030-as időszakra vonatkozó víz- és csatornaszolgáltatási stratégiájának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye, A Sugásfürdői medence megszüntetése és átépítése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye, A Gáll Lajos utca korszerűsítése, 2. szakasz című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye, A Szent György tér átalakítása a tömegközlekedés és a kerékpárutak előnyben részesítése érdekében című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, A Nicolae Colan Általános Iskola épületének építészeti-környezeti minőségének javítása és hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról, illetve A Nicolae Colan Általános Iskola épületének építészeti-környezeti minőségének javítása és hőszigetelése című projekt és az ezzel járó költségekről szóló 2022/428-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
22. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított 2019/131-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a Rózsa utca modernizálása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok költségbecslésének aktualizálásáról, valamint egy finanszírozási igény benyújtása Sepsiszentgyörgy municípium által az Anghel Saligny országos beruházási programban való részvétel céljából jóváhagyott 2021/384-es számú tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II.,V.
23. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, a 2021/116-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium kis- és közepes vállalkozásai de minimis támogatási rendszerének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről szóló 2020/333-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
25. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
26. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. szeptember 22.

Toth-Birtan Csaba

ALPOLGÁRMESTER

a POLGÁRMESTER nevében

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ