hu
 
Szerda, 2024. Június 19.

Meghívó rendes tanácsülésre - 2023. augusztus 30.

2023/924. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívásáról

A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (1) bekezdésének és a 134-es cikkely (1) bekezdés a. pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegésztett, a közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b. pontjának értelmében;

ELRENDELI

1. CIKK. – Sepsiszentgyörgy municípium helyi képviselő-testületének rendes ülésére való összehívását 2023. augusztus 30-án 14 órára a sepsiszentgyörgyi helyi tanács gyűléstermébe, a következő napirendtervezettel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2023-as évre vonatkozó, a Vadon Egyesület részére befizetett tagsági díjának csökkentésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5. szám, 13-as tömbház, A lépcsőház, 1. emelet, 1-es lakrész alatti ingatlan közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról Timár Richárd-Csongor részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Nicolae Iorga utcai, 2-3 kereskedelmi felületek zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás útján való eladásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonát képező Millennium utca 6. szám alatti terület közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
5. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum kezelésében levő ingatlan helyisége bérbeadásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., IV., V.
6. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi Kőrösi Csoma Sándor utca 32. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2021.04.26./27623-as számú bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
7. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja között megkötött 2018.09.04./52450-es számú bérleti szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Míves Egyesület között megkötött 2002.05.14./3489-es számú partnerségi szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium és a Kovászna Megyei Sport Igazgatósága által a Bánki Donát utca 25. szám alatti sportkomplexum közös működtetésének céljából megkötött 2021/58803. számú társulási szerződés kiegészítő okiratának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V., VI.
10. - HATÁROZATTERVEZET egy Sepsiszentgyörgy municípiumi, Olt utca 1. szám alatti terület jogi helyzetének szabályozásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
11. - HATÁROZATTERVEZET egy Gyárfás Győző utcai terület ingyenes odaítélésének jóváhagyásáról Bálint Zsombor részére, az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás építésére vonatkozó 2003/15. számú törvény alapján.
Előterjeszti: Vargha Fruzsina, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
12. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, Otthon sétány 7. szám, 34-es tömbház, C lépcsőház alatti ingatlanok (önálló egységek) összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
13. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípiumi, szépmezői területek összevonásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
14. - HATÁROZATTERVEZET a Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
15. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, DN13E, Szolgáltatás, kereskedelem, raktározás című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2023.06.19./3-as számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
16. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Nicolae Iorga és Bánki Donát utcai Közintézmények és szolgáltatások övezeti városrendezési terv 2. területi referenciaegységének módosítása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2023.06.22./4-es számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
17. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Eprestető és a Papp Lehel utca közötti területek szabályozása című övezeti városrendezési terv összeállításához szükséges 2023.07.19./5-ös számú láttamozás jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
18. - HATÁROZATTERVEZET A Vasile Goldiş utca és az Ifjúsági sétány közötti gyalogút megerősítése és felújítása című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
19. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Szabadság utca, 7-es tömbház A, B lépcsőházak hőszigetelése című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának, a projekt és az ezzel járó költségek jóváhagyásáról szóló 2021/47-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
20. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megye, az 1918 december 1 - Állomás környék közvilágításának felújítása elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
21. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi- és taxibérlés-rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
22. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, a 2017/87-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén történő piaci szolgáltatásokra és termékek értékesítésére vonatkozó szabályzat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., V.
23. - HATÁROZATTERVEZET az utólag módosított és kiegészített, a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló 2021/72-es számú tanácshatározat visszavonásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I., II., V.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
25. – KÜLÖNFÉLÉK.

2. CIKK. - A napirenden szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKK. - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKK. - Jelen rendeletet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra hozzák, és megtalálható Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKK. – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium főjegyzője, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. augusztus 25.

Antal Árpád-András

POLGÁRMESTER

Ellenjegyzi

Kulcsár Tünde-Ildikó

FŐJEGYZŐ