hu
 
Péntek, 2024. Június 21.

Helyi Közigazgatási Részleg


Alkalmazottak:

Benkő Cecilia Mónika, tanácsadó - cecilia.benko@sepsi.ro
Sándor Kinga, szakelőadó - kinga.sandor@sepsi.ro
Finna Cornelia, tanácsadó - cornelia.finna@sepsi.ro
Köpe Éva, előadó - eva.kope@sepsi.ro  

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 311 726, 112-es mellékállomás
Fax: +40 267 311 726
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 27-es iroda

Iroda tevékenységének bemutatása:

-  Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának üléseinek összehívása, jegyzőkönyvezése, határozattervezetek előkészítése, tanácshatározatok véglegesítése, nyilvántartása, sokszorosítása, kiközlése, meghirdetése;
-  A szakbizottságok gyűléseinek megszervezése, jegyzőkönyvezése, bizonyos tevékenységi köreit képező tevékenységek teljesítése;
-  Polgármesteri rendeletek előkészítése, nyilvántartása, sokszorosítása és kiközlése;
-  A közigazgatási döntéshozatalok átláthatóságára vonatkozó 52/2003. számú törvény applikálása;
-  A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544/2001. számú törvény alkalmazásának biztosítása;
-  A 373/2004. számú választási törvény 10-11. számú cikkelyei előírásainak biztosítása;
-  A Polgármesteri Hivatal levéltározására vonatkozó 19/1966. törvény alkalmazása: iratok időrendi sorrendben, munkakörök szerinti besorolása, lefűzése, leltározása külön részlegekre bontva; az állandó és időleges megőrzésre köteles iratok leltárba való átvétele és megőrzése az Irattári jegyzék alapján; bizonyos iratok, igazolványok kivonatának kibocsátása;
-  Az intézmény kül- és protokolláris kapcsolataival összefüggő tevékenységek: belföldi és külföldi látogatások, találkozók programjainak összeállítása; belföldi és külföldi küldöttségek fogadása; partnerek közötti kapcsolatok protokolláris iratainak szerkesztése; a Polgármesteri Hivatal, valamint a Helyi Tanács képviselői számára nemzetközi eseményeken való részvételhez szükséges iratok szerkesztése, összeállítása;
-  Helyhatósági, képviselőházi- és szenátusi választások kapcsolatos tevékenységek.