hu
 
Péntek, 2024. Június 21.

Gyámhatósági Részleg


Alkalmazottak:

Bagoly Melinda, tanácsadó
Bodor Enikő, tanácsadó  
Demeter Irén, tanácsadó
Lőcsei Zsuzsánna, tanácsadó

Elérhetőség
E-mail cím: tutelar@sepsi.ro
Telefonszám: +40 267 316 957 ► 129-es mellékállomás
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 32-es szoba

Ügyfélfogadás:

Hétfő – csütörtök: 9:00 – 13:00
Péntek: 9:00 – 11:00

Iroda tevékenységének bemutatása:

 1. Követi, hogy a szülők, gyámok hogyan gondozzák és nevelik kiskorú gyermekeiket.
 2. Környezettanulmányok készítése. A környezettanulmány összefüggő leírás a család, a gyermek életteréről, személyi és tárgyi környezetéről. A következőket foglalja magába:
  • az eset felismerése, azonosítása
  • helyszíni kivizsgálás
  • személyi és családi adatok
  • egészségi állapot feltérképezése
  • anyagi helyzet megállapítása
  • végkövetkeztetés, javaslat
  A helyszíni kivizsgálás során kiderül, hogy a gyermeknek vagy a felnőtt betegnek, rászorulónak milyen nevelési vagy gondozási formára van szüksége. A Gyámhatósági Iroda javaslatot továbbít a rendõrség, bíróság, illetve szociális intézmények felé a nevelés formáit illetõen, vagy polgármesteri rendeletet bocsájt ki gyám vagy ügygondnok kinevezése esetén.
  A Gyámhatósági Iroda konkrétan azt követi, hogy a szülők, gyámok, ügygondnokok hogyan biztosítják a neveléshez szükséges optimális feltételeket. Azokban az esetekben amikor ezek a feltételek nem megfelelõek, a gyámhatóság végrehajtja a szükséges intézkedéseket, és a lehető legrövidebb idõ alatt a személy életkorának és helyzetének megfelelõen  a nevelési forma változtatását javasolja.
  A válás során a gyermekelhelyezéshez szükséges környezettanulmányt készít, amelyben javaslatot tesz a gyermek egyik szülőnél való elhelyezésére, a gyermeklátogatási idő meghatározására, lakhely meghatározásra, stb.
 3. Ellenőrzi a gyámokat, akik a gyámság alá helyezett személyek gondját viselik, javaikat kezelik. A gyám köteles a gyámhatóságnak évi beszámolót bemutatni a beteg állapotáról, anyagi helyzetéről, a gyámra bízott anyagi javak kezeléséről, valamint azokról a költségekről amelyeket a gyámság alá helyezett személy szükségleteire fordított. Amennyiben a Gyámhatósági Iroda megfelelőnek és valósnak tartja a beszámolót, polgármesteri rendelkezést bocsájt ki, ezáltal felmentve a gyámot az eltelt év ügyintézése alól.
 4. A Gyámhatósági Iroda különös figyelmet szentel azokra az idõs személyekre, akik betegségük vagy öregségük folytán nem képesek saját maguk ellátására. A 17/ 2000 törvény alapján az idős személy saját kérésére vagy hivatalból eltartási szerződést köthet, mely szerződés megkötésének lebonyolításában a gyámhatóság az idős személy képviselőjeként lép fel. A gyámhatóság továbbá a szerződés megkötése után figyelemmel kíséri ezen eseteket, és amennyiben a szerződés feltételei sérülnek, megteszi a szükséges intézkedéseket.
 5. Gyermeknevelési támogatás igényléséhez szükséges környezettanulmány készítése, helyszíni felmérés.
 6. Iskolai intézmények kérésére diákok igazolatlan hiányzásai esetén kivizsgálás, környezettanulmány készítése, figyelmeztetés vagy pénzbírság megállapítása.
 7. Szakmai tanácsadás

 

Szükséges iratok

A. Eltartási szerződés megkötéséhez:

A közjegyzői átirat;

Az átadó részéről:

 1. Személyi igazolvány - BI/CI (másolat + eredeti);
 2. Nyugdíjszelvény;
 3. Orvosi igazolás eredeti példánya, amelyből az következik, hogy: nem szenved mentális betegségben / a mentális képességek teljességében van / ítélőképessége birtokában van;
 4. Házassági anyakönyvi kivonat, adott esetben (másolat + eredeti);

A megszerző részéről:

 1. Személyi igazolvány (másolat + eredeti);
 2. Jövedelem igazolás/nyugdíjszelvény eredeti példányban;
 3. Orvosi igazolás, amely kimutatja, hogy nem szenved mentális, neuropszichiátriai vagy fertőző betegségekben és alkalmas időskorúak gondozására

B. Hagyaték, kiskorú és gondnokság alá helyezett személy képviselete:

 1. A közjegyzői átirat;
 2. Elhalálozási tanúsítvány (másolat + eredeti);
 3. Kiskorúak vagy gondnokság alá helyezett személyek személyi igazolványa/születési anyakönyvi kivonata (másolat + eredeti);
 4. Szülő/gyám nyilatkozata, amelyben egyértelműen megnevezi a speciális ügygondnoknak javasolt személyt;
 5. Speciális ügygondnok kérése;
 6. A speciális ügygondnok személyi igazolványa - BI/CI (másolat + eredeti);
 7. a 14 éves kiskorú beleegyezése;
 8. A hagyatéki vagyon igazolása

C. Ingó és ingatlan javak vásárlása kiskorú/gondnokság alá helyezett személy részére

 1. A közjegyzői átirat;
 2. Az ingatlan telekkönyvi kivonata;
 3. A pénzösszeg származásának igazolása (napi bankszámlakivonat);
 4. A törvényes képviselő/gyám kérelme, adott esetben, a pénzösszeg felvételére;
 5. Gondnokság alá helyezett személy vagy kiskorú születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa, adott esetben (eredeti + másolat);
 6. 14 évesnél idősebb kiskorú beleegyezése;
 7. Speciális ügygondnok kérése;
 8. A speciális ügygondnok személyi igazolványa (másolat + eredeti)

Ha a szülő/gyám nem érdekelt, kérheti, hogy felhatalmazódjon a kiskorú/gondnokság alá helyezett személy képviseletére, asszisztálására

D. Személyi számlászámról pénzfelvétel kiskorú/gondnokság alá helyezett személy részére

 1. Szülő/gyám megindokolt kérelme;
 2. A kiskorú/gondnokság alá helyezett személy születési anyakönyvi kivonata és személyi igazolványa (az eredeti + másolat);
 3. A szülő/gyám személyi igazolványa (eredeti + másolat);
 4. Bankszámlakivonat eredeti példányban

Az engedély csak akkor kerül kibocsátásra, ha az intézkedés egy igényt elégit ki vagy kétségtelenül előnyt jelent a védett személy számára. A gyám/szülő a vásárlás után eredeti nyugtákat, számlákat mutat be a felmerült költségekről.

E. Adomány kiskorúnak

 1. A közjegyzői átirat;
 2. A szülők beleegyezése az adomány elfogadásához;
 3. A szülők személyi igazolványa (eredeti + másolat);
 4. A kiskorú születési anyakönyvi kivonata és személyi igazolványa (eredeti + másolat);
 5. 14 évesnél idősebb kiskorú beleegyezése;
 6. Speciális ügygondnok kérése, adott esetben;
 7. A speciális ügygondnok személyi igazolványa (eredeti + másolat)

F. Környezettanulmány készítése, szülői joggyakorlat, lakhelymeghatározás, láthatás valamint gyerektartás esetén

 1. Átirat a bíróságtól/közjegyzőtől;
 2. Kiskorú születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa (eredeti + másolat);
 3. A szülők személyi igazolványa (eredeti + másolat);
 4. Szülők jövedelem igazolása/nyugdíjszelvénye;
 5. Házassági anyakönyvi kivonat (eredeti + másolat);
 6. Lakáshelyiség bizonyítványa (eredeti + másolat)

G. Évi vagyonkezelési felmentés (gyámság alatt levő kiskorú gondnokság alá helyezett személy részére)

 1. A gyám által benyújtott elszámolás;
 2. Kiskorú/beteg előző évi jövedelmét igazoló dokumentumok (nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat);
 3. Számlák és nyugták, amelyekkel igazolják a felmerült költségeket

Az elszámolást a naptári év végétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

H. Általános vagyonkezelési felmentés (nagykorúság elérésekor/gondnokság alá helyezett személynél)

 1. A gyám kérelme, amelyben feltünteti a minőség megszűnésének okát;
 2. A gyámság megszűnését igazoló dokumentum;
 3. Jövedelmet igazoló dokumentumok;
 4. Számlák és nyugták

I. Környezettanulmány készítése gyámság kinevezéshez kiskorúnak vagy gondnokság alá helyezendő személynek

 1. Az illetékes bíróság kérelme;
 2. A gyámként kinevezésre kerülő személy személyi igazolványa;
 3. Bűnügyi nyilvántartás kivonat;
 4. Orvosi igazolás, amely alapján megállapítható, hogy nincs nyilvántartásban mentális vagy fertőző betegségek miatt;
 5. Jövedelem igazolás
 6. Házassági anyakönyvi kivonat, adott esetben (eredeti + másolat);
 7. Lakáshelyiség bizonyítványa (eredeti + másolat);
 8. A személy kérelme, amelyben belegyezik és felvállalja az illető kiskorú vagy gondnokság alá helyezendő személy gyámságát;
 9. Orvosi igazolás/fogyatékossági fokozat igazolása, adott esetben, a gondnokság alá helyezendő személy/kiskorú számára;
 10.  Iskolai bizonyítvány a kiskorúak számára

J. Környezettanulmány készítése ügygondnok kinevezéséhez felnőtt személy számára

 1. Az illetékes bíróság kérelme;
 2. Az ügygondnokként kinevezésre kerülő személy személyi igazolványa;
 3. Bűnügyi nyilvántartás kivonat;
 4. Orvosi igazolás, amely alapján megállapítható, hogy nincs nyilvántartásban mentális vagy fertőző betegségek miatt;
 5. Jövedelem igazolás
 6. Házassági anyakönyvi kivonat, adott esetben (eredeti + másolat);
 7. Lakáshelyiség bizonyítványa (eredeti + másolat);
 8. A személy kérelme, amelyben belegyezik és felvállalja az ügygondnok szerepét;
 9. Orvosi igazolás/fogyatékossági fokozat igazolása, adott esetben, a ügygondnokság alá helyezendő személy számára.