hu
 
Szerda, 2024. Május 29.

Tudománnyal és fegyverrel

2021.06.09 13:00 - 2021.07.19 13:00

Budapestről indult és Erdély különböző pontjain már látható volt az a tárlat, amely Makkai Sándor erdélyi magyar író, református püspök életművét, egyházi, irodalmi és közéleti tevékenységét mutatja be. A vándorkiállítás 18 tablón, fotók és dokumentumok segítségével ismerteti meg az érdeklődőkkel Makkai Sándor életútját, műveit, életének főbb helyszíneit. A kiállítás eddigi állomásai: Buda – Ref. Egyházközség (2011), Budapest - Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum (2015), Brassó – Reménység Háza (2017), Kolozsvár – (2015), Nagyszeben – Ref. Egyházközség (2018)

A Makkai Sándor születésnapján megnyíló, elhalálozása 70. évfordulójának alkalmából immár Sepsiszentgyörgyön is bemutatkozó  tárlaton olyan ritkaságok is láthatók, mint Szilvássy Karolának írt levelei, doktori értekezése, családi képek, valamint grafikái és versei, amelyek kevésbé ismert darabjai az életműnek. Emellett olyan sarkalatos pontokat is felelevenítenek, mint az egyik legnagyobb vitát gerjesztő, Magyar fa sorsa című munkája, valamint a kisebbségi felelősséggel kapcsolatos írásai, amelyek szintén nagy vihart kavartak abban az időben.

„Hangulatos és tartalmas tárlatot akartunk létrehozni” - hangsúlyozta Makkai Lilla kurátor, hozzátéve: teológiai professzorságával más vetületét is megismerték Makkai Sándor életének, az irodalmi élet jól ismert alakjának. A kiállítás a filozófiai, irodalom- és vallástörténeti vonatkozásokat is igyekszik bemutatni, körbejárni. Szebeni Zsuzsa kitért arra is, hogy a Makkai-tárlat az Erdélyi Helikont bemutató kiállítások újabb darabja. Ebben a sorozatban mutatták be korábban a Kós Károlyról, Bánffy Miklósról és Szilvássy Karoláról szóló anyagot is.

Makkai Sándor 1926-ban lett az erdélyi református egyházkerület püspöke, és e tisztében sokat tett az erdélyi magyarságért, tanügyi, kulturális és irodalmi szintjének megtartásáért, felemeléséért, valamint a román szenátus tagjaként a magyarok politikai jogaiért. A küzdelmekbe belefáradva elhagyta Erdélyt, 1936-tól Debrecenben volt egyetemi tanár. Irodalmi munkássága során történelmi és társadalmi kérdésekkel foglalkozó regényei, irodalomtörténeti, egyházi témájú, filozófiai és pedagógiai szakcikkei jelentek meg. Elnöke volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak.
A látogatók Makkai Sándor munkássága révén mélyebben megismerhetik a nemzeti tragédiával és feszültségekkel teli XX. századi Erdélyt.

Az esemény szervezője: Magyar Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyházközség, Makkai Lilla ny. ref. lelkész, Makkai Sándor unokája, a hagyaték gondozója (Magyarország). Házigazda: Zelenák József, evangélikus esperes. A kiállítás kurátora: Szebeni Zsuzsa, az Magyar sepsiszentgyörgy vezetője. A kiállítás képi anyagát összeállította: Szebeni-Szabó Róbert.


Jegy ára: Ingyenes