hu
 
Szerda, 2024. Május 22.

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala petíciót indított a Szakszervezetek Művelődési Háza megszerzése érdekében

A sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának jogi helyzete messze nem rendeződött bírósági úton, és mivel az épület közveszélyessé vált, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala úgy döntött, hogy petíciót indít, amelyben az épület önkormányzat tulajdonába való átvételét kéri. A petíciót csak online, ennek az oldalnak az alján lehet aláírni.

Amíg a Szakszervezetek Művelődési Háza nem kerül a város tulajdonába, nem várható változás, továbbra is lepusztult, gazdátlan, közveszélyes marad. Bármennyire is szomorú ez a kijelentés, sajnos igaz, hiszen az ingatlan jelenlegi tulajdonosa vagy használati jogának birtokosa többször bizonyította: nem érdekli őt a Sepsiszentgyörgy belvárosában, szívében éktelenkedő szégyenfolt, nem foglalkozik az elhanyagolt, romos állapotba kerülő épület sorsával, tétlenül nézi, amint az közveszélyessé, fertővé, hajléktalanok, alkohol- és drogfogyasztók találkozóhelyévé válik, rongálás, vandalizmus áldozata és most legújabban tűz martaléka lesz. Sőt mi több, évek óta perek, feljelentések útján akadályozza, hogy az épület a város tulajdonába kerüljön és az önkormányzat felújíthassa, majd újból a közösség szolgálatába állíthassa azt. 

„A Szakszervezetek Művelődési Háza nem a városé! Fontosnak tartom ezt ismételten hangsúlyozni, ahogyan azt is: ezért nem újíthatjuk fel, nem keríthetjük el, nem őriztethetjük, nem költhetünk rá közpénzt, de még csak az épületbe sem mehetünk be, anélkül, hogy törvényt sértenénk, anélkül, hogy tulajdonosa vagy a használati jogával rendelkező fél ne tenne ellenünk feljelentést. Sokévnyi jogi küzdelem és pereskedés árán, 2014 óta próbáljuk megszerezni, és a helyi közösség szolgálatába állítani ezt az épületet. Eddig sikertelenül. Most azonban szükségünk van a sepsiszentgyörgyiek támogatására, hogy megerősítsenek bennünket abban a hitben, hogy érdemes további energiát és erőforrást áldozni e cél eléréséért. Bár idáig szélmalomharcnak tűnik ez a törekvés a román állammal és igazságszolgáltatással szemben, ha magunk mögött tudjuk a közösség erejét és akaratát, akkor ezzel a felhatalmazással tovább tudunk küzdeni. Addig nem történik változás, amíg az épület nem kerül a város tulajdonába, jelenlegi gazdái ugyanis sorozatban bizonyították: nem érdekli őket az ingatlan sorsa, akkor sem, ha közveszélyessé válik a helyiek számára. Éppen ezért arra kérjük mindazokat, akiknek fontos a város szívében éktelenkedő szégyenfolt, a kultúrház további sorsa, hogy aláírásával támogassa további küzdelmünket annak érdekében, hogy az épület a város tulajdonába kerüljön, rendbe tehessük, újjáépíthessük és visszaadhassuk azt a sepsiszentgyörgyi közösségnek” – ismerteti Antal Árpád polgármester a kultúrház jelenlegi helyzetét.

Kié az épület?

Erre az igencsak egyszerűnek tűnő kérdésre a válasz meglehetősen bonyolult. Sokan gondolják azt, hogy mivel a művelődési ház a város területén áll, a városé. De fontos elkülöníteni az állami tulajdont a helyi, önkormányzati tulajdontól. Valójában az a terület, amelyen az épület áll, az a román állam tulajdona. Magát az épületet, melynek építését 1970-ben engedélyezte Kovászna Megye Tanácsa a Kovászna Megyei Szakszervezeti Tanács kérésére, egy kormányhatározat alapján 1974-ben telekkönyvezték meghatározatlan időre, ingyenes használatba adva a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetségének (UGSR).

Jelenleg az épület tulajdonosa a román állam, használati jogával pedig a Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetsége (ANCCSR) rendelkezik. Az ANCCSR azonban úgy gondolja, hogy nem csupán az épület használati joga, hanem annak tulajdonjoga is őt illeti, ezért beperelte az államot. Ez a per jelenleg is zajlik, és többek között akadályozza a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot abban, hogy jogi úton szerezhesse meg az épületet.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának eddigi lépései a tartozások behajtása és az épület jogi helyzetének tisztázása érdekében:

2010: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata benyújtotta a Kovászna Megyei Törvényszéken a felszámolási kérelmét a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házával szemben, az adósságok behajtására, amelyek összege akkor 154 022 lei volt. Az adófizető bankszámláinak zárolása következett, valamint az épület és a hozzá tartozó földterület lefoglalása. Amikor a Közpénzügyi Igazgatóság megpróbálta az épületet és a területet garanciális biztonsági foglalás alá helyezni, ez nem volt lehetséges, mivel az épület nincs a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának a nevére telekkönyvezve.

2014: Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa határozatot fogadott el a Szakszervezetek Művelődési Házának a román állam magántulajdonából, valamint a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetségének használatából Sepsiszentgyörgy köztulajdonába és a Helyi Tanács adminisztrációjába való átkerülésére vonatkozóan. A határozatot a kormány is megkapta, de akkor azt nem lehetett érvényesíteni, mert a használati joggal rendelkező fél (Szakszervezetek) nem adta beleegyezését. 

2016: Tekintettel arra, hogy a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetsége nem gondozta a művelődési házat, és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata hajlandó beruházni az épület felújításába és kulturális célú felhasználásába, a polgármesteri hivatal kérelmet nyújtott be a kulturális minisztériumhoz, amelyben kérvényezi, hogy támogassa az épület áthelyezését a román állam tulajdonából Sepsiszentgyörgy köztulajdonába.

2017: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata mint jóhiszemű hitelező, aki számára lehetetlen a fennálló tartozások követése, kérést nyújtott be a Kovászna Megyei Törvényszéken, miszerint arra köteleznék a szóban forgó ingatlan jelenlegi jogos tulajdonosait, hogy tisztázzák a telekkönyvi viszonyokat vagy jogosítsák fel a helyi hatóságokat ezek rendezésére. Ezt a kérelmet a végleges polgári ítélet az 1258/2018.04.05 számú határozattal elutasította.

Mivel a bírósági ítéletek egyértelműen kimondták, hogy a Szakszervezetek Művelődési Házának tulajdonosa továbbra is a román állam, és hogy az ANCCSR-nek csak használati joga van az épület és a telek felett (bár az egész időszak alatt tényleges tulajdonosként járt el), a helyi adóhatóság hivatalból megállapította az épület és a telek után az ANCCSR-nek járó adófizetési kötelezettséget, visszamenőleges hatállyal 5 évre, a fizetési kötelezettség be nem jelentését követően.

2020: A Szakszervezetek Művelődési Házában jelenleg nem zajlik semmilyen tevékenység, az épület hosszú ideje (2013–2014) be van zárva és állapota folyamatosan romlik. Ugyanakkor a jogi személyiséggel rendelkező sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának mint entitásnak nincs irányító testülete és működő központja. A követendő jövedelmekre vonatkozó információkat kérő levelezést úgy a Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetsége, mint a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának utolsó ismert képviselője is átvette, választ azonban nem fogalmaztak meg ezekre.

2021: 2020 decemberében, miután az RMDSZ kormányra került, újra napirendre tűzte ezt a kérdést, sőt, kormánykoalíciós szinten is született döntés, de aztán újabb probléma merült fel: kiderült, hogy az elmúlt években bezárt és egyre rosszabb állapotban lévő szakszervezeti művelődési házak közül több mint tíz nem szerepel a pénzügyminisztérium nyilvántartásában névvel, címmel vagy kataszteri számmal. Egy erre vonatkozó új törvény szerint 2021-ben sikerült a sepsiszentgyörgyi épületet a román állam leltárába bejegyeztetni, majd ezt követően folytattuk a kormányhatározat szerinti eljárást. Azt akartuk elérni, hogy megbüntessék a Szakszervezeteket, amiért nem voltak jó gazdái ennek az elhagyatott és leromlott állapotú épületnek, felhívva a figyelmet arra is, hogy közveszélyt jelent a helyi lakosság számára. Ezzel kapcsolatosan azóta sem kaptunk visszajelzést. Ez a kezdeményezés is megfeneklett, mert időközben a szakszervezetek pert indítottak az állam és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala ellen, követelve az épület és a telek tulajdonjogának átadását az ANCCSR-nek. 

2021: Antal Árpád polgármester büntetőfeljelentést tesz az ANCCSR ellen rongálás miatt, miután a magukat jogos tulajdonosnak valló személyek sorsára hagyták a művelődési ház épületét, majd azt a különböző, többé-kevésbé szervezett társaságokra bízták. Az évek során az épületet kívülről-belülről tönkretették, betörték az ajtókat, ablakokat, sok mindent elloptak, ezzel óriási károkat okoztak a város kulturális örökségében. Ugyanakkor az épület egyaránt veszélyt jelent a környéken lakó gyermekek, felnőttek és idősek számára, mivel fertőzési gócponttá, alkohol- és drogfogyasztók, hajléktalanok találkozhelyévé vált.

Jelenleg: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata perben áll a Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetségével (ANCCSR) és a román állammal a tulajdonjog megállapítása érdekében. A Kovászna Megyei Törvényszék 2023 februárjában a szakszervezetek javára döntött, de a pénzügyminisztérium és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata fellebbezett ezen ítélet ellen.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata további jogi lépéseket tesz a román kormánynál annak érdekében, hogy tisztázzák a szakszervezetek művelődési házainak jogi helyzetét, és azokat a helyi hatóságok tulajdonába adják át.

 

Aláírásommal támogatom, hogy Sepsiszentgyörgy Önkormányzata legyen a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának a tulajdonosa, és visszaállítsa azt a közösség szolgálatába.