hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

Normatív tanácshatározatok: 2023/396. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi és sugásfürdői fizetéses parkolóhelyek felügyeletére vonatkozó megbízói szerződés módosításáról

2023.11.23

2023/396. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípiumi és sugásfürdői fizetéses parkolóhelyek felügyeletére vonatkozó megbízói szerződés módosításáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023.09.04/48837. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023.08.24./47146. számmal iktatott, a Sepsi Protekt Rt. 2023.08.24./655. számú árajánlatát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, és utólag módosított a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi és sugásfürdői fizetéses parkolóhelyek felügyeletére vonatkozó 2023.02.06./6715. számú megbízói szerződés módosítását a 2023/1. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a Sepsi Protekt ügyvezető igazgatója és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatósága, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. november 7.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző