hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/80. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi, 13E országúti panoráma című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2024.03.14

2024/80. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípiumi, 13E országúti panoráma című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendes ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2024/92. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2023.11.16./64558. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípiumi, 13E országúti panoráma című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2023.12.20./29. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi, 13E országúti panoráma című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy municípum 23123. számú telekkönyvben a 23123., 23123-C1, 23123-C2 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 33914. számú telekkönyvben a 33914., 33914-C1, 33914-C2 kataszteri számon és Sepsiszentgyörgy municípim 41927. számú telekkönyvben a 41927. kataszteri számon nyílvántartott 13889. négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan a 2023/1603. számú Projekt alapján, melyet a V&K Románia állított össze és amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja jelen határozat érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 29.

ÜLÉSELNÖK

Vajna László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző