hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/77. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó közszolgáltatás átruházásáról

2024.03.14

2024/77. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó közszolgáltatás átruházásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendes ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023/47230. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2024.02.05./6189. számú jelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023.08.24./47144. számmal iktatott, a SEPSI PROTEKT Rt. 2023.08.24./664. számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR Kft.-vel a SEPSI PROTEKT Rt. létesítése céljából jóváhagyott 2020/408. számú tanácshatározat előírásait;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a települések belterületén található zöldövezetek szabályozásáról és ügykezeléséről szóló 2007/24. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71 számú Kormányrendelet 5. cikk. 3. pont b betűjébe, a 6. cikkelyébe és 12. cikkelyébe foglalt előírásokat, melyet a 2003/3. számú, illetve a 2006/101. számú törvények hagytak jóvá;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a közbeszerzésről szóló 2016/98. számú törvény 31. cikkley előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, utólag módosított a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés g pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó alátámasztó tanulmányt a szolgáltatás átruházásának szükségességére, optimális feltételeinek megteremtésére vonatkozóan, jelen határozat szerves részét képező 1. számú melléklete.
2. CIKK. - Jóváhagyja az 1. cikkelyben előírt szolgáltatás átruházását a sepsiszentgyörgyi Sepsi Protekt Rt. részére, a közbeszerzésről szóló 2016/98. számú törvény 31. cikkley előírásai szerint.
3. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó feladatfüzetet és működési szabályzatot, jelen határozat szerves részét képező 3. és 4. számú melléklei.
4. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó szolgáltatás díjszabásait, jelen határozat szerves részét képező 5. számú melléklete.
5. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó átruházási szerződés tervét, jelen határozat szerves részét képező 2. számú melléklete.
6. CIKK. – A Sepsiszentgyörgy municípium területén található veszélyes fák kivágására és metszésére vonatkozó megbízói szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium pogármestere, Antal Árpád-András úr.
7. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a Sepsi Protekt ügyvezető igazgatója, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Gazdasági és Adóügyi Vezérigazgatósdága, a Városgadálkodási Vezérigazgatósága, valamint a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 29.

ÜLÉSELNÖK

Vajna László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főegyző

1. sz. melléklet (román nyelven)                         2. sz. melléklet (román nyelven)

3.sz. melléklet (román nyelven)                         4. sz. melléklet (román nyelven) 

5.sz. melléklet (román nyelven)