hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/46. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló, 2023/472-es számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról

2024.02.20

2024/46. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló, 2023/472-es számú tanácshatározat módosításának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városrendezési Igazgatóság 2024/3492. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvényt 453. cikkely i betűjébe előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés c pontjának, a (4) bekezdés c pontjának és a 14. cikkely rendelkezései alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés e pontjának és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolására vonatkozó 2022/581-es tanácshatározat mellékletének módosítását, a jelenlegi 9, 23, 50, 96 és 137 számok alatt szereplő pozíciók módosítása, illetve új pozíciók bevezetése az 50a és 96a által, jelen határozat szerves részét képező mellékletének megfelelően.
2. CIKK. - A 2023/472-es számú tanácshatározat melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
3. CIKK. – Jelen tanácshatározat 2024. január 1-től kezdődően lép hatályba.
4. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Adóügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 9.

ÜLÉSELNÖK

Vajna László

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző