hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/45. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium 2024. évi összesített költségvetésének jóváhagyásáról

2024.02.20

2024/45. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium 2024. évi összesített költségvetésének jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Adóügyi Vezérigazgatóság 2024/7125. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai, Egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság, Kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve az Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a 2023/421. számú, a 2024. évi államháztartási törvény előírásait, valamint az utólag módosított és kiegészített 273/2006. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Az utólag mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés b pontjának, a (4) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés a pontjának és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium 2024. évi összesített költségvetését összesen 334.241.400 lej értékben, amiből 162.311.940 lej a működési szakasz és 171.929.460 lej a fejlesztési szakasz, jelen határozat szerves részét képező 1. számú melléklete.
2. CIKK. – Jóváhagyja a helyi költségvetésből finanszírozott beruházási célkitűzések programját, jelen határozat szerves részét képező 2. számú melléklete.
3. CIKK. – Jóváhagyja a 2023-as költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználását a 2024-es évre 11.066.000 lej értékben, mint a fejlesztési szakasz finanszírozási forrását, 10.000.000 lej a működési szakasz bevételei és kiadásai közötti eltérésekből adódó pénzhiányok átmeneti fedezése és 10.258.790,82 lej a fejlesztési szakasz bevételei és kiadásai közötti különbségekből adódó pénzhiányok átmeneti fedezése.
4. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 3. számú melléklete.
5. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a helyi költségvetésből finanszírozott oktatási intézméyek költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 4-21. számú mellékletei.
6. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a teljes egészében vagy részben saját bevételből finanszírozott közintézmények költségvetését 28.729.890 lej értékben, amiből 28.279.610 lej a működési szakasz és 450.280 lej a fejlesztési szakasz, jelen határozat szerves részét képező 22. számú melléklete.
7. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a teljes egészében vagy részben saját bevételből finanszírozott oktatási intésmények tevékenységét, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 23-38. számú mellékletei.
8. CIKK. – Jóváhagyja az oktatási intézmények teljes egészében saját bevételből finanszírozott tevékenységeinek bevételi és kiadási költségvetésének a 2023-as költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználását a 2024-es évre 980.773,15 lej értékben az üzemeltetési szakasz kiadásainak finanszírozására, jelen határozat szerves részét képező 39. számú melléklete.
9. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 40. számú melléklete.
10. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 41. számú melléklete.
11. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 42. számú melléklete.
12. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház költségvetését, a beruházási célkitűzések programjával együtt, jelen határozat szerves részét képező 43. számú melléklete.
13. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a vissza nem térítendő külső források költségvetését 854.800 lej értékben, jelen határozat szerves részét képező 44. számú melléklete.
14. CIKK. – Jóváhagyja a 2024-es évre a vissza nem térítendő külső források költségvetéseit, jelen határozat szerves részét képező 45-52. számú mellékletei.
15. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium rendelkezésére álló, a vissza nem térítendő külső forrásokból származó, a 2023-as költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználását a 2024-es évre 76.952,94 lej értékben a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására.
16. CIKK. – Jóváhagyja az alárendelt intézmények rendelkezésére álló, a vissza nem térítendő külső forrásokból származó, a 2023-as költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználását a 2024-es évre 738.759,09 lej értékben a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására, jelen határozat szerves részét képező 53. számú melléklete.
17. CIKK. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Adóügyi Vezérigazgatóságát, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának alárendeltségébe tartozó intézmények könyvviteli osztályait bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 9.

ÜLÉSELNÖK

Vajna László

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző