hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/4. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális felhatalmazásáról az „AQUACOV” Közösségek Közti Társulás Közgyűlésében az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Alapszabályzata módosításának jóváhagyására

2024.01.17

2024/4. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális felhatalmazásáról az „AQUACOV” Közösségek Közti Társulás Közgyűlésében az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Alapszabályzata módosításának jóváhagyására

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda 2023/62419. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023.11.03/61844. számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023.11.07/365. számú átiratát;
Figyelembe véve a 2008/87-es számú Határozatot, Sepsiszentgyörgy municípium és más területi-közigazgatási egységek társulásáról, az AQUACOV Közösségek Közti Társulás megalapítása érdekében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006/51. számú törvény előírásait;
Figyelembe véve a 2006/241-es számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve a 2005/246. számú Törvénnyel jóváhagyott az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. számú kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve a 2023/293. számú Kormányhatározattal módosított és kiegészített, a 2008/855. számú, a közszolgáltatási tevékenységek nyújtásával foglalkozó közösségközi fejlesztési egyesületek alapító okiratát és statútumát jóváhagyó Kormányhatározat előírásait;
Figyelembe véve az AQUACOV Közösségek Közti Társulás aktualizált Alapszabályzat 16. cikkely 2. bekezdésének előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Meghatalmazza Toth-Birtan Csaba alpolgármester urat, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjét az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésében, hogy szavazatával jóváhagyja az AQUACOV Közösségek Közti Társulás kiegészített Alapszabályzata módosítására vonatkozó 3-as számú kiegészítő okirat tervének elfogadását, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap az 1. cikkelyben jelölt személy.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda és az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület.

Sepsiszentgyörgy, 2024. január 08.

ÜLÉSELNÖK

Toth-Birtan Csaba

ELLENJEGYZI

Morar Edith

a Főjegyző nevében