hu
 
Szombat, 2024. Június 15.

Normatív tanácshatározatok: 2024/12. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület statútumának módosításáról és kiegészítéséről

2024.02.02

2024/12. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület statútumának módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023/63422. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023.11.07./62415. számmal iktatott, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület 2023.10.23./59. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Statumának 16. cikkely 2. bekezdés h betűjének előírásait;
Figyelembe véve a 2005/246. számú Törvénnyel jóváhagyott az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. számú Kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve a 2023/293. számú Kormányhatározattal módosított és kiegészített, a 2008/855. számú, a közszolgáltatási tevékenységek nyújtásával foglalkozó közösségközi fejlesztési egyesületek alapító okiratát és statútumát jóváhagyó Kormányhatározat előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006/51. számú Törvény előírásait;
A helységek köztisztasági szolgáltatásairól szóló, az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2006/101. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 89-90 cikkelyek, a 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület statútumának módosítását és kiegészítését a 2024/3. számú kiegészítő okirat tervének megfelelően, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Meghatalmazza Toth-Birtan Csaba alpolgármester urat, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjét az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében, hogy jóváhagyja az 1. cikkelyben előírtakat.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2024. január 15.

ÜLÉSELNÖK

Toth-Birtan Csaba

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző