hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

Normatív tanácshatározatok: 2023/395. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

2023.11.23

2023/395. sz. HATÁROZAT
a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2023.10.18./58452. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023.10.09./56498. számmal iktatott, a SEPSI REKREATÍV Rt. ügyvezető igazgatójának a 2023.10.04/349. számú átiratát;
Figyelembe véve a SEPSI REKREATÍV Rt. igazgatótanácsának a 2023.10.04./191. számú Határozatát;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023.10.02./54791. számmal iktatott, a Sapientia Tudományegyetem keretében működő sepsiszentgyörgyi Sport és edzőképző szak 2023.09.29/8. számú átiratát;
Figyelembe véve a 2016.01.29/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, valamint az Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontja alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2023/8. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - A kiegészítő okirat aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsi Rekreatív Rt., Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, és a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. november 7.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző