hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

Normatív tanácshatározatok: 2023/384. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

2023.11.13

2023/384. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa rendes ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Pályázatíró és Végrehajtó Osztály 2022/41237. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023/59720. számmal iktatott, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2023.10.05./44. számú alkalmazási szakaszra vonatkozó döntését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2022.10.18./67503. számmal iktatott, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2022.10.18/37413. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, az Egészségügyi, szociális és vallásügyi, a Kultúra-, tudomány-és tanügyi, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi és az Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezéseit;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (4) bekezdés f pontjának és a (14) bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdésének és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiáját, mely jelen határozat mellékle és szerves részét képezi.
2. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy muncípium polgármesterét bízza meg.

Sepiszentgyörgy, 2023. október 26.

ÜLÉSELNÖK

Magyarosi Imola-Piroska

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet (román nyelven)