hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

Normatív tanácshatározatok:2023/348. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023-2030-as időszakra vonatkozó víz- és csatornaszolgáltatási stratégiájának jóváhagyásáról

2023.10.11

2023/348. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023-2030-as időszakra vonatkozó víz- és csatornaszolgáltatási stratégiájának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa a rendes ülésen;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda 2023/44933. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2023.08.04./44485. számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023.08.03./222 sz. átiratát;
Figyelembe véve a 2008/87-es számú Határozatot, Sepsiszentgyörgy municípium és más területi-közigazgatási egységek társulásáról, az AQUACOV Közösségek Közti Társulás megalapítása érdekében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a vízellátási és csatornázási szolgáltatásokról szóló 241/2006. számú törvény 11. cikkely (1) bekezdésését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a 2005/246. számú Törvénnyel jóváhagyott, az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. számú Kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) elnökének a 2022/230-as számú, az üzleti tervhez kapcsolódó árstratégia alapján megállapított víz- és csatornaszolgáltatás árképzési/díjszabási módszertanára vonatkzó rendelet előírásait;
Figyelembe véve a 2017/677-es számú Kormányhatározattal jóváhagyott, a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) elnökének a 2023/231-es számú, a vízügyi infrastrukturális beruházások költség-haszon elemzési módszertanával összhangban kidolgozott árképzési stratégiák végrehajtásának értékelési módszertanára vonatkozó rendelet előírásait;
Az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzatának 5. cikk. (3) bekezdés d betűjének, a 16. cikk. (3) bekezdése a betűjének és a 21. cikk. (1) bekezdésének előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2013 sz. Törvény 7. cikkében foglalt eljárás lefolyását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d betűjének és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdése és a 196-os cikkely (1) bekezdés a betűjének alapján;

ELHATÁROZZA

1. CIKK. – Megbízza Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármesterét, Toth-Birtan Csaba urat, hogy Sepsiszentgyörgy municípium képviseletében megszavazza az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésén az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2023-2030-as időszakra vonatkozó víz- és csatornaszolgáltatási stratégiáját, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármestere, Toth-Birtan Csaba úr, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Iroda, valamint az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület.

Sepsiszentgyörgy, 2023. szeptember 28.

ÜLÉSELNÖK

Lakatos László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző