hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/306. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített, 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi- és taxibérlés-rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

2023.09.11

2023/306. számú HATÁROZAT

az utólag módosított és kiegészített, 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi- és taxibérlés-rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendes ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2023/45143. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2023/33973. és a 2023/45453. számokkal iktatott, a független taxisok Sugás egyesülete átiratait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2003/38-as törvény előírásai alapján;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó 2003/38-as törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani szabályokról szóló belügyi és közigazgatási reformért felelős miniszter 2007/356-os számú rendeletének előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely 13. bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdése alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített, a 2017/389-es tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat 17. cikkelyének módosítását és kiegészítését, a következő szerint:
”(1) A taxirendszerben történő személy- vagy áruszállításra szolgáló járművek karosszériája kötelezően tiszta fehér színű (RAL 9010).
(2) Az 1. bekezdésében foglaltaktól eltérően, a taxirendszerben történő szállítási tevékenységbe az újonnan bevezetett járművek kék színűek is lehetnek 2024.03.31-ig, a meglévő ilyen színűek a jogszabálynak megfelelően a cseréig működhetnek.
(3) Egy kétsávos négyzetmintás, sakktábla-stílusú jelölés fogja jelölni a középvonalat az oldalakon, váltakozó fekete-fehér színekben, autóknál 3x3 cm és más gépjárműveknél 5x5 cm-es.
(4) A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által jóváhagyott, egyéb feliratok vagy jelzések elhelyezése a taxi karosszériáján vagy a taxilámpáján tilos.”
2. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023 augusztus 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző