hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/301. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2023.09.11

2023/301. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendes ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2023/37746. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2022.11.11/72119. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi, Borvíz utcai Lakó- és szolgáltatási övezet című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy municípum 38093. számú telekkönyvben a 38093. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 42117. számú telekkönyvben a 42117. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípum 42121. számú telekkönyvben a 42121. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípum 42115. számú telekkönyvben a 42115. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 42116. számú telekkönyvben a 42116. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 26289. számú telekkönyvben a 26289. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 39108. számú telekkönyvben a 39108. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 29116. számú telekkönyvben a 29116. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 42111. számú telekkönyvben a 42111. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 42120. számú telekkönyvben a 42120. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 37419. számú telekkönyvben a 37419. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 42637. számú telekkönyvben a 42637. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 37854. számú telekkönyvben a 37854. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy municípim 30587. számú telekkönyvben a 30587. kataszteri számon nyílvántartott a 2022/15. számú Projekt alapján, melyet a Domahidi Ildikó Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja jelen határozat érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2023. agusztus 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző