hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/269. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumnak az energiafogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó helyi energiahatékonysági stratégiájának jóváhagyásáról

2023.08.03

2023/269. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípiumnak az energiafogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó helyi energiahatékonysági stratégiájának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Fejlesztési, Pályázati Vezérigazgatóság 2023/29791. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezéseit;
Figylembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273-as számú, a helyi közpénzügyekről szóló törvény 44. cikkely (1) bekezdés előírásait;
Figylembe véve az utólag módosított és kiegészített 2014/121-es számú, az energetikai fejelsztésről szóló törvény 22. cikkely (9) bekezdés előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, útólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának, (4) bekezdés d pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdésének és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;


a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípiumnak az energiafogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó helyi energiahatékonysági stratégiáját, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Toth-Birtan Csaba Sepsiszentgyörgy muncípium alpolgármesterét, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Energetikai Fejlesztő Részlegét bízza meg.

Sepiszentgyörgy, 2023. július 27.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző