hu
 
Szombat, 2023. December 09.

Normatív tanácshatározatok: 2023/236. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített, a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program módosításáról és kiegészítéséről

2023.07.10

2023/236. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített, a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Tulajdonjog Visszaszolgáltató Osztáy 2023/36891. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2023/36891. számmal iktatott, a SEPSI REKREATÍV Rt. átiratát, melyben javasolja a SEPSI CARD igazolványok érvényességi idejének meghosszabítását;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólag módosított és kiegészített 2000/69. számú testnevelés- és sportügyi törvény előírásai alapján;
Figylembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273-as számú, a helyi közpénzügyekről szóló törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1), (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja a 2021/228-as számú, a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályztának módosítását és kiegészítését, az alábbiak szerint:
I. A 8. cikkely (4) bekezdése a következő tartalommal:
”(4) A 7. cikkely (1) bekezdésében említett iratcsomót, a kéréssel együtt be lehet nyújtani munkanapokon 9 és 15 óra között a Román Vilmos Uszoda Oltmező utca 7. szám 1. emeleti székhelyén, vagy a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal, 1918. December 1. utca 2. szám alatti székhelyén.”
II. Az 10. cikkely a következő tartalommal:
”10. Cikk. - Az elbírált, jóváhagyott kéréseket 24 órán belül a kérelmezők tudomására hozzák, e-mailen.”
III. A 12. cikkley a következő tartalommal:
”12. Cikk. - (1) A Sepsi Card igazolvány 2 évig érvényes és felvehető Román Vilmos Uszoda Oltmező utca 7. szám 1. emeleti székhelyén.
(2) Az igazolvány érvényességi idejének lejártát követően az érdeklődő kérelmére, a 7. cikkelyben foglalt dokumentációk benyújtásával új igazolványt állítanak ki 2 évre, a szabályzat 6. cikkelyébe foglalt alkalmassági feltételek újbóli megerősítésével.”
2. Cikk. – Az utólag módosított és kiegészített, a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű, közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló 2021/228-as számú tanácshatározat 1. számú melléklete, a Szabályzat, kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
3. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Tulajdonjog Visszaszolgáltató Osztáy és a Sepsi Rekreatív Rt.

Sepsiszentgyörgy, 2023. július 5.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István 

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 Melléklet-Szabályzat