hu
 
Szerda, 2024. Május 22.

Pályázati felhívás - sportprogramok támogatása

2023.06.22

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2022/283-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.
A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.
A támogatási dokumentáció írásban benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában a meghirdetéstől számított 15 napon belül,2023. június 23-től kezdődően, de nem később, mint 2023. július 7-én, 12 óra.
A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a polgármesteri hivatal székhelyén, az ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodában, valamint a https://www.sfantugheorgheinfo.ro/hotarari/hotarari-c-5034  honlapon.  
Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a zsolt.szabo@sepsi.ro e-mail-címen nyújtanak.