hu
 
Kedd, 2024. Április 16.

Pályázati felhívás a Petőfi Sepsiszentgyörgyön szobor/szoborkompozíció megvalósítására

2022.08.02

A Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezésére Sepsiszentgyörgy Önkormányzata pályázatot ír ki Petőfi Sándor egész alakos szobrának megalkotására. A pályázat nyílt, nyilvános, részt vehet rajta minden olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képzőművész, aki/amely – a szoborkörnyezet kialakítása érdekében esetleg egy területrendező építésszel társulva – vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A tervezett műalkotás helyszíne az 1918. December 1. utca 4656. házszám és a 6-os tömbház által közrezárt beépítetelen terület (a leendő Petőfi park melléklet), az Arany János utcával átellenben. A Petőfi szobornak vagy szoborkompozíciónak eleget kell tennie egy alapvető feltételnek: meg kell jelenítenie Petőfinek a feleségéhez, Szendrey Júliához 1849. július 29-én írott levelében megfogalmazott ragaszkodását Sepsiszentgyörgy városához: „Előbbeni levelemben írtam, hogy Csíkszeredának és Kézdivásárhelynek gyönyörű vidéke van; Sepsiszentgyörgyé talán még szebb, a város is jobban tetszik. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be Háromszéket, mint a fészket rakni akaró fecskék.”

A megrendelő a műalkotást 5/4-es nagyságú (220 cm) egész alakos, realista ábrázolású, de modern megfogalmazású portré bronzszoborként képzeli el.

A pályamunkák beadásának határideje és helyszíne: 2022. október 31., Sepsiszentgyörgy, unitárius templom (Kós Károly u. 2 sz.), átvevő személy: Váry Péter (a pályamunkák leadása előtt telefonos egyeztetés szükséges az átvevő személlyel).

A pályamunkák benyújtásának követelményei: egész alakos, 80 cm-es fehér gipszterv (nem patinázott), méretarányos talapzattal, 5/4 méretű gipszfejminta, valamint makett vagy1/50 léptékű rajzvázlat a közvetlen környezetről, amely megmutatja a műalkotás környezetben való elhelyezkedését. Továbbá szükséges a mű részletes leírása, az elkészítéséhez szükséges költségvetés és a 2023. július 10-re kitűzött átadáshoz igazított kivitelezési ütemterv. Tekintettel arra, hogy a pályázó személye az elbírálás alatt titkosított, a beadott pályamunkán nem szerepelhetnek az alkotó kilétére utaló információk vagy jelek. Az elbírálás alatt a pályamunkák megszámozva fognak szerepelni.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2022. november 30.
A műalkotás elkészültének végső határideje: 2023. július 10.
A műalkotás avatásának időpontja: 2023. július 29.

Díjazás: a szoborbizottság által legjobbnak talált pályamű alkotója elnyeri a szobor vagy szoborkompozíció elkészítésének jogát. A kiíró a pályázat nyertesével külön szerződésben állapodik meg a teljes kivitelezés módozatát és a tiszteletdíjat illetően. Az elbírálás során második és harmadik helyezést elérő pályázók egyenként 500 eurós díjban részesülnek.

Elbírálás: a pályaműveket a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által felkért szoborbizottság bírálja el. A döntésről írásban értesül valamennyi pályázó. 

Egyéb feltételek: a mű megvalósítására kizárólag érvényes és eredményes pályázat esetén kerülhet sor. A kivitelezésre vonatkozóan a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány a kiválasztott alkotás szerzőjével szerződést köt, amelyben megállapodnak az alkotás megvalósításának a feltételeiről, a mű kivitelezésére csak ezt követően kerülhet sor. A pályázatkiíró fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályaművel korábban részt vett-e más pályázaton, illetve részben vagy egészben megvalósult-e a benyújtott pályamunkája. Egy alkotó akár több erre a célra készített pályaművel is jelentkezhet. Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala adja ki, az ezzel kapcsolatos kérelmet a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezi, illetve a szükséges adminisztratív tennivalókat ellátja. A pályázati kiírás formai vagy tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő után érkezett pályamunkák nem kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további részletes információk Váry Pétertől kérhetők a varyopeter@yahoo.com elektronikus postacímen vagy a 0740 071 036-os telefonszámon.