hu
 
Péntek, 2024. Március 01.

2009-03-05: Új típusú taxiengedélyek

2009.03.05 hirdetés
   Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala értesíti a taxistevékenységben érdekelteket, hogy a 162/2008-as Tanácshatározat alapján beindítja az új tipusú taxiengedélyek kiadására irányuló folyamatot. Sepsiszentgyörgy Város Helyi Tanácsa 200 taxiengedély kiadását állapította meg, amit versenytárgyalási folyamatban lehet megpályázni. A versenytárgyalási folyamatban való részvétel feltétele, hogy a szállítók rendelkezzenek a polgármesteri hivatal által kiállított Szállítási Engedéllyel. Minden engedélyezett szállító részt vehet a versenytárgyalásban egy öt évre szóló taxiengedély megszerzésére, ha kérést tesz le erre vonatkozóan és mellékeli hozzá a törvény által előírt iratokat. Azok az engedélyezett szállítók, akik rendelkeznek jelen pillanatban is érvényes taxiengedéllyel, joguk van kérni az engedély becserélését új tipusúra, aminek az érvényessége a régi taxiengedély érvényességi határideje lesz. Azok a szállítók, akik a becserélést választják, kötelesek a Szállítási és Taxi Engedélyek kiadásának és felhasználási feltételeinek ellenőrzése végett 2008. október 31-ig leadni a szükséges okiratcsomót.

  Azok az engedélyezett szállítók, akik részt vesznek a versenytárgyaláson az értesítés megjelenésétől számítva 60 napon belül benyújthatják az iratcsomót a következőkkel:

- kérés a versenytárgyaláson való részvételre.
- saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy van érvényes Szállítási engedélye.
- saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy rendelkezik vagy hat hónapon belül fog rendelkezni bizonyos típusú gépkocsival, amely a versenytárgyalás bizonyos kritériumainak felel meg.
- a beszerzendő gépjármű értékének 5%-át kitevő garanciapénz letétbe helyezésének igazolása, ha a nyilatkozat pillanatában nem rendelkezik a gépjárművel.

  A szükséges iratok a Szállítási Engedély kiváltására, a versenytárgyalási kritériumok a pontozási rendszerrel együtt, valamint a becseréléshez szükséges okiratcsomó tartalma, a polgármesteri hivatal székhelyén lesz tanulmányozható. Ugyanitt tanulmányozható a 162/2008-as számú Helyi Tanács határozata, valamint a www.sepsiszentgyörgyinfo.ro internetes honlapon.

  Az iratcsomó benyújtása a polgármesteri hivatal Közönségszolgálati Irodájában lehetséges, ugyanitt történik a szükséges nyomtatványok beszerzése. Érdeklődni lehet még a 25-ös irodában, illetve a 0267 316957 telefonszám 120-as belső
számán.