2017. január 20., Péntek

Székhely:

Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Igazgató: Józsa Emese
Telefonszám: +40 267 316 957 ► 200-as mellékállomás

E-mail cím: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Irodavezetők: 

Balog Otto (Adóbegyűjtési, követési iroda) - telefonszám: 0736 883 568

Bitai Judit (Adókivetési, megállapítási, ellenőrző iroda – magánszemélyek) - telefonszám: 0736 883 567

Lukáts Mária Veronika (Adóiroda – jogi személyek) - telefonszám: 0736 883 569

 

Adóiroda – jogi személyek

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
• A helyi adók és illetékek megállapitása, kivetése és ellenőrzése
• A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
• Az épületek, területek és gépjármüvek nyilvántartásba való vétele/törlése
• A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
• Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
• Igazolások, bizonylatok kibocsájtása
• A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
• A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére
• Típusnyomtatvány - 6 számú nyomtatvány;
• Másolat a vállalat utolsó nyers-mérlegéről
• Másolat a vállalat alapeszközeinek jegyzékéről
• 4 lejes okmánybélyeg vagy a 4 lejes bélyegilleték befizetését igazoló nyugta;
Megjegyzés: esetenként be kell mutatni a sürgösségi illeték befizetését igazoló nyugtát.

Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban– 1. számú nyomtatvány
• A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
• Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
• A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett
• 2 lejes bélyegilleték

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok –jogi személyek esetében
• Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat - 2 példányban – 4. számú nyomtatvány;
• Esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva:

 

 • Adás – vételi szerződés,
 • Számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

• Beiratási nyilvántartólap;
• A jármű törzskönyve;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében
• Adókivetési nyilatkozat két példányban – 3. számú nyomtatvány;
• Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
• A jármű beíratási nyilvántartólapja;
• A jármű törzskönyve;
• Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• 2 lejes bélyegilleték.

Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban – 5. számú nyomtatvány;
• Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;
• 2 lejes bélyegilleték.

Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Nyilatkozat két példányban – 2. számú nyomtatvány;
• A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;
• 2 lejes bélyegilleték.

 

Operatív Pénzügyi Részleg

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    a helyi jövedelmek törvény szerinti nyilvántartása
•    az időszakos kimutatások és beszámolók összeállítása
•    a banki hitelnyújtáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése
•    más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás
•    a közadóssági nyilvántartási regiszter vezetése
•    a banki dokumentumok átvétele és ellenőrzése
•    számlák kiállítása
•    pénzvisszafizetések végrehajtása
•    a banki pénzutalások nyilvántartásba vétele

 

Adókivetési, megállapítási, ellenőrző iroda – magánszemélyek

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
•    A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
•    Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
•    A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
•    Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
•    Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

Helyi adóügyi bizonylatkiállításához szükséges iratok – magánszemélyek
•    Típusnyomtatvány -  6 számú nyomtatvány;
•    Telekkönyvi kivonat
•    Személyazonossági igazolvány
Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.
Esetenként még szükséges:
 • Örökségi bizonylat;
 • Halotti bizonyítvány;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Vállási végzés;
 • 4 lejes bélyegilleték;
Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői vagy ügyvédi felhatalmazással rendelkező személyt nevezhet ki.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  1 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lej bélyegilleték.

Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  2 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  2 számú nyomtatvány;
•    Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
•    Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  1 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, építkezési engedély, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban
•    Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
•    Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Területek bejelentéséhez szükséges iratok
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökösödési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél,  a megyeháza által kiadott rendelkezés;
•    Gazdalajstrom által láttamozott nyilatkozat – 3 számú nyomtatvány;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok
•    Járművek nyilvántartásból való törlése nyilatkozat - 2 példányban – 5 számú nyomtatvány;
•    Esetenként:
 • Adás – vételi szerződés,
 • Adóügyi számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    A tulajdonos személyazonossági igazolványa

Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű
•    Adókivetési nyilatkozat – 4 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
•    Személyazonossági igazolvány;
•    2 lejes bélyegilleték

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
•    A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás
Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés pillanatában nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I – II fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    Orvosi igazolás
•    Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás – vételi szerződés


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 

Adóbegyűjtési, követési iroda

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
•    A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

A helyi adók és illetékek kifizetésének módozatai:
 1. Készpénzzel Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának adó és illetékbegyűjtő pénztáránál.
 2. Fizetési utalvánnyal
 3. Bankkártyával A polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón keresztül.
 4. Postai utalvánnyal
 5. Online kifizetéssel

 

 

 


Utolsó módosítás: 2012-03-09    

Székhely:

Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

PROGRAM:

HÉTFŐ –SZERDA: 8:00 – 14:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00 -  15:30

PÉNTEK: 8:00 -  12:00
 


Utolsó módosítás: 2012-02-15    

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizető polgárok figyelmébe ajánlja a következő, helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos, törvényes előírásokat:

Az új Adótörvénykönyv, a 2015/227. számú törvény IX. címe meghatározza azt a jogi keretet, amely a helyi költségvetések bevételeit képező helyi adókra és illetékekre, az adófizetőkre – akiknek kötelessége ezeket az adókat és illetékeket befizetni –, ezek kiszámításának és a fizetésnek a módjára, valamint az adók és illetékek módosítási eljárására vonatkoznak.
E jogszabálynak megfelelően, bármely személy, aki 2015. december 31-én épület, telek vagy (a forgalomba Romániában bejegyzett vagy nyilvántartásba vett) gépjármű tulajdonosa volt, 2016-ban egész évre köteles adót fizetni.
Bármely személy, aki a 2016-os év folyamán megszerzi épületek, telkek vagy (a forgalomba Romániában bejegyzett vagy nyilvántartásba vett) gépjárművek tulajdonjogát, csak 2017. január 1-jétől lesz köteles adót fizetni ezek után, de köteles bejelenteni a tulajdonjog megszerzését az ezt követő 30 napon belül.
Továbbra is fennáll az a kötelezettség, hogy 30 napon belül be kell jelenteni minden olyan végbement módosítást, amely kihatással van az adófizető adózási helyzetére.
A 2016-os évi adó mértékének megállapítása érdekében azoknak az adófizetőknek, akik kötelesek nyilatkozatokat benyújtani, a nyilatkozattételi kötelezettségüket 2016. március 31-ig kell teljesíteniük.
Szem előtt tartva, hogy a helyi adók befizetésének, valamint a 10%-os kedvezmény megadásának első határideje 2016. március 31., azt ajánljuk az adófizetőknek, akiknek nyilatkozattételi kötelezettségük van, hogy ezt a kötelezettségüket legkésőbb 2016. február 15-ig teljesítsék.
    
 
A helyi adók és illetékek megállapítása a 2016-os pénzügyi évben a következő szabályok szerint történik:

A. INGATLANADÓ

Az adóilleték mértékének megállapításánál figyelembe veszik az ingatlan rendeltetését a következőképpen:
Lakáscélú ingatlan = egy vagy több szobás, lakás céljára szolgáló építmény mellékhelyiségekkel, felszereltséggel és tartozékokkal, amely megfelel egy személy vagy család lakhatási igényeinek;
Nem lakáscélú ingatlan = bármely ingatlan, amely nem lakáscélú és amelyet adminisztrációs, szabadidős, kulturális, oktatási, pénzügyi és banki, ipari, egészségügyi, szociális, sport, turisztikai és hasonló tevékenységek folytatására használnak – hasznosítástól és/vagy elnevezéstől függetlenül
Vegyes hasznosítású ingatlan = ingatlan, amely egyaránt szolgál lakás céljára és nem lakás céljára
Melléképület = a lakáscélú ingatlanon kívüli épületek, mint amilyenek: a konyhák, istállók, pincék, kamrák, górék, raktárak, garázsok és más hasonlók.
Az előbbi kategóriákba való besorolásnál figyelembe veszik az ingatlan végső rendeltetését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezeket nem a tulajdonos, hanem más személy használja, valamint a közüzemi költségek feltüntetésének módját a könyvvitelben. Az ingatlantulajdonosoknak csatolniuk kell az adóbevalláshoz minden olyan dokumentumot, amely az épület rendeltetését igazolja, mint például bérleti szerződések, haszonkölcsön szerződések, építési engedélyek és egyéb okiratok.

I. 1. Azoknak a természetes személyeknek, akiknek 2015. december 31-én az adóhatóságnál az előző években bejelentett, lakhelyként szolgáló ingatlan volt a tulajdonában, NEM kell adóbevallási nyilatkozatot és/vagy új dokumentációt benyújtaniuk.

2. Azoknak a jogi személyeknek, akiknek 2015. december 31-én az adóhatóságnál az előző években bejelentett, lakhelyként szolgáló ingatlan volt a birtokában, adóbevallási nyilatkozatot és/vagy új dokumentációt KELL benyújtaniuk az ingatlan lakáscélú rendeltetésének igazolására, mint például: telekkönyvi kivonat, igazolások és más hasonló okiratok, valamint olyan iratok, amelyekből kiderül az ingatlan adóalap értéke.

II. 1. Azoknak a természetes személyeknek, akiknek 2015. december 31-én nem lakhelyként szolgáló ingatlan volt a tulajdonában, nyilatkozatot KELL BENYÚJTANIUK 2016. március 31-ig bezárólag, amelyhez a következő okiratok csatolandók:
1.1. bármely dokumentum, amelyből megállapítható, hogy az ingatlan nem lakhelyként szolgál (bérleti szerződések, haszonkölcsön szerződések, építési engedélyek és egyéb bizonylatok, amelyekből kiderül, hogy az épület nem lakás céljára  szolgál)
1.2. bármely dokumentum, amelyből megállapítható az ingatlan adóalap értéke, így:
– Ingatlan átadás átvételi jegyzőkönyv az elmúlt 5 évben épített ingatlanok esetében; a felértékelés pillanatában hatályos értékbecslési szabványoknak megfelelő, engedéllyel rendelkező szakértő által készített értékbecslési beszámoló, amely tükrözi az épület értékét az előző referenciaév december 31-én;
– A tulajdonjogot bizonyító okirat / a tulajdonjog átruházására irányuló okirat, amely a referenciaévet megelőző utolsó 5 évben készült;
– ANEVAR-engedéllyel (Romániai Engedélyezett Értékbecslők Országos Egyesülete) rendelkező értékbecslő által készített értékbecslési beszámoló azoknak az épületeknek az esetében, amelyek a referenciaévet megelőzően több mint 5 évig a tulajdonos birtokában voltak;

2. Azoknak a jogi személyeknek, akiknek 2015. december 31-én nem lakhelyként szolgáló ingatlan volt a birtokában, nyilatkozatot KELL benyújtaniuk 2016. március 31-ig bezárólag, amelyhez a következő okiratok csatolandók:
– ANEVAR-engedéllyel rendelkező szakértő által készített értékbecslési beszámoló, azoknál az épületeknél, amelyek esetében nem készült újraértékelés a referenciaévet megelőző utolsó 3 évben;
– Ingatlan átadás átvételi jegyzőkönyv az újonnan épült ingatlanok esetében;
– A tulajdonjog átruházására irányuló okirat az előző pénzügyi évben vásárolt ingatlanok esetében;
– Lízingszerződés a pénzügyi lízingrendszerben vásárolt ingatlanok esetében.

III. Vegyes hasznosítású ingatlanok esetében, amelyek természetes és jogi személyek tulajdonában vannak, ADÓBEVALLÁSI NYILATKOZATOT KELL BENYÚJTANI, amelyhez a következő okiratok csatolandók:

1.  Amennyiben az ingatlan területéből elkülöníthető a gazdasági tevékenységre használt felület:
- okiratok, amelyek a gazdasági tevékenység végzésre, székhelyként és/vagy telephelyként elkülönített területre vonatkoznak, mint:  bérleti szerződések, haszonkölcsön szerződések, építési engedélyek,  kataszteri dokumentáció stb.;
- ANEVAR-engedéllyel rendelkező szakértő által készített értékbecslési beszámoló.

2. Amennyiben az ingatlan területéből nem különíthető el a gazdasági tevékenységre használt felület:

- a tulajdonos nyilatkozata, hogy bár az illető lakcímen bejegyzett fiskális lakhely szerepel, azon a lakcímen nem folyik semmilyen gazdasági tevékenység;
- a tulajdonos nyilatkozata, hogy az illető lakcímen bejegyzett fiskális lakhely szerepel, ahol gazdasági tevékenység folyik, és az ezzel kapcsolatos költségek a gazdasági szereplő által elszámolásra kerülnek, ehhez csatolandók az ezt igazoló okmányok;
- a tulajdonos nyilatkozata, hogy az illető lakcímen bejegyzett fiskális lakhely szerepel, ahol gazdasági tevékenység folyik, de az ezzel kapcsolatos költségek a gazdasági szereplő által NEM kerülnek elszámolásra.
    
Következésképpen adónyilatkozat-tételi kötelezettsége csak azoknak a természetes személyeknek van, akik vegyes rendeltetésű vagy nem lakáscélú ingatlant birtokolnak, tehát nem minden ingatlantulajdonosnak.
Továbbá nyilatkozat benyújtására kötelezettek  mindazok a  jogi személyek, akik ingatlantulajdonosok – függetlenül ezek rendeltetésétől.


B.  Terület adó/illeték


A terület adó/illeték megállapítása a következő rendelkezések alapján történik:
1. a beépített területek adókötelesek;
Az adótörvénykönyv végrehajtásáról szóló, a 2016/1-es kormányrendelettel elfogadott rendeletek értelmében 2016. március 31-ig a helyi közigazgatási hatóságok megállapítják az épületek, valamint lakrészek 2016-os adóévre érvényes területfoglalási felületét az adófizetők által benyújtott, a tulajdonviszonyt igazoló vagy ettől eltérő okmányban szereplő adatok alapján vagy a helyi közigazgatási hatóságok szakirodái vagy más, a szükséges adatokkal rendelkező intézmények által szolgáltatott információk alapján. Ennek értelmében 2016. március 31-e előtt a beépített területekre vonatkozó adót/illetéket kizárólag az adófizetők nyilatkozata és a használatba vett vagy tulajdonban lévő terület felületének nagyságát bizonyító okmányok alapján állapítható meg.
2. Építési területtől eltérő rendeltetésű beltelkek esetében, az összfelületből 400 négyzetméterre építési területre vonatkozó adót kell fizetni és a fennmaradó felület az eredeti besorolás (kert, szántó, gyümölcsös, legelő, kaszáló stb.)  szerinti adózandó. 

C. GÉPJÁRMŰ ADÓ

Az érvényben lévő közúti közlekedést szabályozó törvényes előírások értemében azon természetes és jogi személyek, akiknek 2015. december 31-ig a forgalmi nyilvántarásból törölt gépjármű áll tulajdonukban be kell nyújtaniuk egy erre vonatkozó nyilatkozatot és a bizonyító okiratokat a helyi közigazgatási hatóság szakirodájában 2016. március 31-ig.

10 százalékos adókedvezménybe részesül minden adófizető természetes és jogi személy, akik 2016. március 31-ig előzetesen befizetik éves ingatlan-, terület- és gépjárműadójuk. Az kedvezmény azon adófizetőkre érvényes, akiknek nincs adóhátrálékuk a kifizetés pillanatában.
Jelen törvénykönyv által szabályozott helyi adók és illetékek kezelésének törvényes kereteit a 2015/207. adóügyi eljárási törvény szabályozza. A 2015/207-es törvény 165. cikkelye szerint az adóügyi kötelezettségek megszűnésének sorrendje a következő:
- a befizetett összegből elsődlegesen a szabálysértési bírságokat törlesztik (régiségi sorrendben), akkor is ha az adófizető más adókötelezettséget jelöl meg;
- a fő adóügyi kötelezettségek, régiségi sorrendben, ezt követően a járulékos adóügyi kötelezettségek, régiségi sorrendben.
- a jövőbeni adókötelezettségek, az adófizető kérésére.

A hatályos törvénykezés értelmében a helyi adók és illetékek határidőn belüli befizetésének elmulasztása késedelmi kamat számítását vonja maga után. A késedelmi kamat mértéke a tartozott
elsődleges adóügyi kötelezettségek 1 százaléka, amelyet havonta vagy egy hónap töredékére számítanak fel a törlesztési határidő lejártát követő első naptól kezdődően az adókötelezettségek törlesztéséig.

Fizetési módok

A törlesztendő helyi adóknak és illetékeknek Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.sepsiszentgyorgyinfo.ro) való megtekintéséhez egy kérést szükséges benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatósághoz. Az elektronikus rendszer működéséről bővebben ezen a linken olvashat.

1. Készpénzfizetés
A helyi adók és illetékek a városi Közpénzügyi Igazgatóság Olt utca 2. szám alatti székhelyén fizethetők készpénzzel.

2. Fizetés bankkártyával (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
A bankkártya-tulajdonosok a helyi adókat és illetékeket a polgármesteri hivatal adó- és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasó segítségével is kifizethetik.

3. Online fizetési lehetőségek
Az adóügyek internetes követése csak a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyén leadott kérelem alapján válik lehetővé.

 • A természetes személyek és a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek (PFA) számára bankkártyás online fizetés révén a www.ghiseul.ro oldalon. A rendszer román nyelvű felhasználói kézikönyve letölthető innen. A bejelentkezéshez szükséges adatokat a következő nyomtatvány benyújtását követően kézbesítjük.
   
   
 • Más bankok ügyfelei az illető bank e-banking rendszerén keresztül fizethetik be helyi adójukat a megfelelő számlaszámra. IBAN számlaszámok listája

4. Banki átutalással
Banki átutalási megbízás révén is törleszthetőek a helyi adók és illetékek.

Szükséges adatok:
Bank: Trezoreria Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgyi Kincstár)
Számlatulajdonos neve: Municipiul Sfântu Gheorghe – Direcţia Finanţe Publice Municipale
Bejegyzési szám: 4404605
Bankszámlaszám: az adó- vagy illetéknem függvényében, válassza ki a megfelelő számla IBAN kódját
 

A 2016. évi adók és illetékekre vonatkozó helyi tanácshatározatok:


A Közpénzügyi Igazgatóság székhelye: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia
 

 


Utolsó módosítás: 2014-01-16    

IBAN SZÁMLASZÁMOK

Adó/illeték megnevezése

Adófizető

Számlaszám

Taxă judiciară de timbru Magánszemélyek, Jogi személyek RO86TREZ25621070203XXXXX

Taxe hoteliere

Jogi személyek

RO55TREZ25621120207XXXXX

Impozit pe spectacole

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxa şi tarife pt.elib.de.lic.(taxă viză autorizaţie)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utiliz. bunurilor (taxă vehicule lente)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe
Taxă acord unic
Taxă pt.autorizatie de constr.
Taxă pt.certificat de urbanism
Taxă pt.afiş., reclamă, anunţ
Taxă ocup. dom public
Taxă comisie urban.
Taxă plan situaţie
Magánszemélyek, Jogi személyek
RO55TREZ25621180250XXXXX

Venituri din concesiuni

 

RO29TREZ25621A300530XXXX

Taxă rate termocentrale,
Taxă de închiriere şi concesiune
   

Venit din recuperarea cheltuieli
Cheltuieli de judecată, despăgubirilor, imputaţiilor


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO33TREZ25621330228XXXXX

Taxă extrajudiciară de timbru
Taxă timbru
Taxă de inmatriculare
Taxă examinare
Taxă nr. provizoriu
Taxă pt. viza permis de pesc. şi vânat.Magánszemélyek, Jogi személyekRO20TREZ25621340202XXXXX

Venit din amenzi şi alte sancţiuni

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO55TREZ25621A350102XXXX

Amenzi fiscale

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale
Taxă zilele Sf. Gheorghe
Taxă sp. salubrizare


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO14TREZ25621360206XXXXX

Impozit pe clădire

Magánszemélyek

RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan
Taxă teren concesionat, închiriat


Magánszemélyek


RO88TREZ2562107020201XXX

Impozit pe teren extravilan

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO85TREZ2562107020203XXX

Taxa asupra mij. de transport

Magánszemélyek

RO63TREZ2562116020201XXX

Taxa asupra mij. de transport peste 12 tone

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri

Jogi személyek

RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane

Jogi személyek

RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport

Jogi személyek

RO13TREZ2562116020202XXX


Adószám: 4404605

 

IBAN számlaszámok (letölthető dokumentum)

 


Utolsó módosítás: 2014-01-27    

Utolsó módosítás: 2009-04-02    

Oldal megjelenítése: 16549


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Sugásfürdő
Webkamerák
Várostérkép
Turizmus
Sepsiszentgyörgy 550
Székely Vágta
Szent György Napok
Testvértelepülések
Így szépül városunk
Székely hagyományok népszerűsítése
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Városgondnok
Igazgatóságok és irodák
Alárendelt intézmények
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Archívum 2008-2012
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2012-2016
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző Városgondnok
Igazgatóságok és irodák
Alárendelt intézmények Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság Pályázatok Álláshirdetések Helyi adók
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2017 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem