2015. december 1., Kedd

Székhely:

Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Igazgató: Józsa Emese
Telefonszám: +40 267 316 957 ► 200-as mellékállomás

E-mail cím: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Irodavezetők: 

Balog Otto (Adóbegyűjtési, követési iroda) - telefonszám: 0736 883 568

Bitai Judit (Adókivetési, megállapítási, ellenőrző iroda – magánszemélyek) - telefonszám: 0736 883 567

Lukáts Mária Veronika (Adóiroda – jogi személyek) - telefonszám: 0736 883 569

 

Adóiroda – jogi személyek

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
• A helyi adók és illetékek megállapitása, kivetése és ellenőrzése
• A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
• Az épületek, területek és gépjármüvek nyilvántartásba való vétele/törlése
• A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
• Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
• Igazolások, bizonylatok kibocsájtása
• A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
• A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére
• Típusnyomtatvány - 6 számú nyomtatvány;
• Másolat a vállalat utolsó nyers-mérlegéről
• Másolat a vállalat alapeszközeinek jegyzékéről
• 4 lejes okmánybélyeg vagy a 4 lejes bélyegilleték befizetését igazoló nyugta;
Megjegyzés: esetenként be kell mutatni a sürgösségi illeték befizetését igazoló nyugtát.

Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban– 1. számú nyomtatvány
• A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
• Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
• A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett
• 2 lejes bélyegilleték

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok –jogi személyek esetében
• Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat - 2 példányban – 4. számú nyomtatvány;
• Esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva:

 

 • Adás – vételi szerződés,
 • Számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

• Beiratási nyilvántartólap;
• A jármű törzskönyve;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében
• Adókivetési nyilatkozat két példányban – 3. számú nyomtatvány;
• Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
• A jármű beíratási nyilvántartólapja;
• A jármű törzskönyve;
• Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• 2 lejes bélyegilleték.

Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban – 5. számú nyomtatvány;
• Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;
• 2 lejes bélyegilleték.

Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Nyilatkozat két példányban – 2. számú nyomtatvány;
• A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;
• 2 lejes bélyegilleték.

 

Operatív Pénzügyi Részleg

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    a helyi jövedelmek törvény szerinti nyilvántartása
•    az időszakos kimutatások és beszámolók összeállítása
•    a banki hitelnyújtáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése
•    más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás
•    a közadóssági nyilvántartási regiszter vezetése
•    a banki dokumentumok átvétele és ellenőrzése
•    számlák kiállítása
•    pénzvisszafizetések végrehajtása
•    a banki pénzutalások nyilvántartásba vétele

 

Adókivetési, megállapítási, ellenőrző iroda – magánszemélyek

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
•    A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
•    Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
•    A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
•    Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
•    Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

Helyi adóügyi bizonylatkiállításához szükséges iratok – magánszemélyek
•    Típusnyomtatvány -  6 számú nyomtatvány;
•    Telekkönyvi kivonat
•    Személyazonossági igazolvány
Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.
Esetenként még szükséges:
 • Örökségi bizonylat;
 • Halotti bizonyítvány;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Vállási végzés;
 • 4 lejes bélyegilleték;
Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői vagy ügyvédi felhatalmazással rendelkező személyt nevezhet ki.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  1 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lej bélyegilleték.

Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  2 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  2 számú nyomtatvány;
•    Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
•    Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat –  1 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, építkezési engedély, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; - 2 példányban
•    Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
•    Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;
•    2 lejes bélyegilleték.

Területek bejelentéséhez szükséges iratok
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökösödési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél,  a megyeháza által kiadott rendelkezés;
•    Gazdalajstrom által láttamozott nyilatkozat – 3 számú nyomtatvány;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok
•    Járművek nyilvántartásból való törlése nyilatkozat - 2 példányban – 5 számú nyomtatvány;
•    Esetenként:
 • Adás – vételi szerződés,
 • Adóügyi számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    A tulajdonos személyazonossági igazolványa

Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű
•    Adókivetési nyilatkozat – 4 számú nyomtatvány;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
•    Személyazonossági igazolvány;
•    2 lejes bélyegilleték

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
•    A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás
Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés pillanatában nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I – II fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    Orvosi igazolás
•    Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás – vételi szerződés


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 

Adóbegyűjtési, követési iroda

Hivatalos elérhetőség:
Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
•    A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

A helyi adók és illetékek kifizetésének módozatai:
 1. Készpénzzel Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának adó és illetékbegyűjtő pénztáránál.
 2. Fizetési utalvánnyal
 3. Bankkártyával A polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón keresztül.
 4. Postai utalvánnyal
 5. Online kifizetéssel

 

 

 


Utolsó módosítás: 2012-03-09    

Székhely:

Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

PROGRAM:

HÉTFŐ –SZERDA: 8:00 – 14:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00 -  15:30

PÉNTEK: 8:00 -  12:00
 


Utolsó módosítás: 2012-02-15    

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizető polgárok figyelmébe ajánlja a következő, helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos, törvényes előírásokat:

Az egész évi épület, terület, és/vagy a szállítóeszközök utáni adónak az év március 31-ig való előzetes kifizetéséért engedmény nyújtandó. A januárban és februárban fizetők 10 százalékos kedvezményt kapnak, márciusban 5 százalék kedvezmény jár. Az engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátralékkal a Közpénzügyi Igazgatóság nyilvántartásában.

A helyi adók és illetékek befizetési határidejének lejárta után (március 31., valamint szeptember 30.), az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően, havi 2 százalékos késedelmi kamat számolódik. A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a hátralék kifizetésének napjáig tart.

Figyelembe véve, hogy a 2014-es évre meghatározott adózási alap értékek nem változtak a 2013-as évhez viszonyitva, a 2014-es év folyamán a Közpénzügyi Igazgatóság nem eszközöl adókiközléseket.

Abban az esetben, ha az adófizető nem tesz eleget költségvetési fizetési kötelezettségeinek, a polgármesteri hivatal végrehajtási eljárást indít el. Ennek következtében jogában áll az alkalmazottként megvalósított pénzjövedelmek, nyugdíjak visszatartása, a bankszámlák letiltása, az ingó és ingatlan javak lefoglalása és értékesítése. Mindazon pénzbírságok esetében, amelyeknél nem lehetséges a tartozás végrehajtás útján történő behajtása, megtörténik az igazságügyi szervek értesítése, a kiszabott pénzbírságok közmunkára való átalakítása érdekében.

Az 571/2003-as számú adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az adófizetők kötelesek adónyilatkozatot benyújtani, az adó- vagy – az esetnek megfelelően – illetékköteles javak megszerzésétől, elidegenítésétől számított 30 napon belül. Ez a kötelezettség érvényes az adófizető lakhelyének/székhelyének változása vagy az adó/illeték értékét módosító változások esetében is.

Természetes személyek:

Ingatlanadó

A bérbe adott, kezelésre vagy használatra bocsájtott állami köz- vagy magántulajdonban lévő területek illetékkötelesek, melyet esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezői kötelesek fizetni, a területi adót tárgyaló törvénycikkely által előírt feltételek mellett.

A valós adóhelyzet megállapítása érdekében az adószerv információt kérhet az adófizetőtől és más illetékes személyektől, helyi vizsgálatokat végezhet és igényelheti az adófizető megjelenését a hivatal székhelyén.

Amennyiben egy magánszemély tulajdonában két vagy több épület van, az adótörvénykönyv 252. cikkelyének megfelelően, emelt adót kell fizetnie. Ugyanakkor, ezen magánszemélyek kötelesek speciális nyilatkozatot benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatóságához. Az adónyilatkozatok benyújtásának elmulasztása vagy benyújtási határidő túllépése kihágásnak minősül és pénzbírsággal büntetendő. Mindazon lakásnak használt épületek esetében, amelyek beépített területe meghaladja a 150 négyzetmétert, az adózandó érték 5 százalékkal növekszik minden további 50 négyzetméter vagy ennek töredéke után.

Gépjármű adó

Mindazon sepsiszentgyörgyi lakhelyű adófizetők, akik járműtulajdonosok lettek vagy járművet idegenítettek el, adónyilatkozatot kötelesek benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatóságához, függetlenül a tulajdonjog időtartamától, még azon esetekben is, ha a jármű megvásárlása, majd elidegenítése ugyanaznap történt.

Adóbizonyítvány

A 92/2003-as számú kormányrendelet 113. cikkelye, 4-es és 5-ös bekezdésének előírásai alapján az épületek, területek vagy a járművek elidegenítése csak a helyi költségvetés felé tartozott összes követelések kifizetése után történhet meg, kivételt képeznek a peres követelések. A kötelezettségek kifizetésének igazolása a városi Közpénzügyi Igazgatóság által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik. Mindazon elidegenítési iratok, melyek kiállításakor a jelen bekezdés előírásait nem tartották be, jogilag semmisek.

Az adóügyi igazolások sürgősségi rendszerben való kibocsátása esetén – ugyanaznap vagy a kérés benyújtásától számított 24 órán belül – speciális sürgősségi illeték fizetendő.

Jogi személyek:

Ingatlanadó

A helyi tanács határozata, valamint az Adótörvénykönyv értelmében az utóbbi 3 évben újra nem értékelt épületek esetében az épületadó számolásánál alkalmazandó kvóta 20 %, míg az utóbbi 5 évben újra nem értékelt épületek esetében 40 %. A jelen bekezdésben előírt kvóták az épületek első újraértékeléséig érvényesek.

A naptári év folyamán nem működő, turisztikai rendeltetésű épületek esetében, az utolsó újraértékelés szerint alkalmazott kvóta további 10 százalékkal növekedik.

Azon jogi személyek, akik tulajdonában turisztikai rendeltetésű épületek léteznek, kötelesek minden év január 31-ig nyilatkozatot benyújtani, a folyó évben az adott épület turisztikai rendeltetése szerinti működéséről.

A bérbe adott, kezelésre vagy használatra bocsájtott állami köz- vagy magántulajdonban lévő épületek és/vagy területek illetékkötelesek, melyet esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezői kötelesek fizetni, az épület/területi adót tárgyaló törvénycikkelyek által előírt feltételek mellett.

A bérbe adott épületek esetében, ha a bérlő által elvégzett átépítési, felújítási, megerősítési, bővítési, módosítási vagy korszerűsítési munkálatok összértéke több mint 25 százalékkal emeli az ingatlan adózandó értékét, a bérlő köteles közölni a tulajdonossal a munkálatok értékét, az épület új adózandó értékének 30 napon belüli nyilatkozása érdekében.

Gépjármű adó

Mindazon sepsiszentgyörgyi székhelyű adófizetők, akik járműtulajdonosok lettek vagy járművet idegenítettek el, adónyilatkozatot kötelesek benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatóságához, függetlenül a tulajdonjog időtartamától, még azon esetekben is, ha a jármű megvásárlása, majd elidegenítése ugyanaznap történt.

Adóbizonyítvány

Az 92/2003-as számú kormányrendelet 113. cikkelye, 4-es és 5-ös bekezdésének előírásai alapján az épületek, területek vagy a szállítóeszközök elidegenítése csak a helyi költségvetés felé tartozott összes követelések kifizetése után történhet meg, kivételt képeznek a peres követelések. A kötelezettségek kifizetésének igazolása a városi Közpénzügyi Igazgatóság által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik. Mindazon elidegenítési iratok, melyek kiállításakor a jelen bekezdés előírásait nem tartották be, jogilag semmisek.

Az adóügyi igazolások sürgősségi rendszerben való kibocsátása esetén – ugyanaznap vagy a kérés benyújtásától számított 24 órán belül – speciális sürgősségi illeték fizetendő.
 
Fizetési módok

A törlesztendő helyi adóknak és illetékeknek Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.sepsiszentgyorgyinfo.ro) való megtekintéséhez egy kérést szükséges benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatósághoz. Az elektronikus rendszer működéséről bővebben ezen a linken olvashat.

1. Készpénzfizetés
A helyi adók és illetékek a városi Közpénzügyi Igazgatóság Olt utca 2. szám alatti székhelyén fizethetők készpénzzel.

2. Fizetés bankkártyával (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
A bankkártya-tulajdonosok a helyi adókat és illetékeket a polgármesteri hivatal adó- és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasó segítségével is kifizethetik.

3. Online fizetési lehetőségek
Az adóügyek internetes követése csak a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyén leadott kérelem alapján válik lehetővé.

 • A természetes személyek és a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek (PFA) számára bankkártyás online fizetés révén a www.ghiseul.ro oldalon. A rendszer román nyelvű felhasználói kézikönyve letölthető innen. A bejelentkezéshez szükséges adatokat a következő nyomtatvány benyújtását követően kézbesítjük.
   
 • Az OTP Bank ügyfelei online kifizetési rendszerben is törleszthetik adótartozásukat a városi Közpénzügyi Igazgatóságához benyújtott kérés alapján.
   
 • Más bankok ügyfelei az illető bank e-banking rendszerén keresztül fizethetik be helyi adójukat a megfelelő számlaszámra. IBAN számlaszámok listája

4. Banki átutalással
Banki átutalási megbízás révén is törleszthetőek a helyi adók és illetékek.

Szükséges adatok:
Bank: Trezoreria Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgyi Kincstár)
Számlatulajdonos neve: Municipiul Sfântu Gheorghe – Direcţia Finanţe Publice Municipale
Bejegyzési szám: 4404605
Bankszámlaszám: az adó- vagy illetéknem függvényében, válassza ki a megfelelő számla IBAN kódját
 

A 2014. évi adók és illetékekre vonatkozó helyi tanácshatározatok:


A Közpénzügyi Igazgatóság székhelye: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia
 


Utolsó módosítás: 2014-01-16    

IBAN SZÁMLASZÁMOK

Adó/illeték megnevezése

Adófizető

Számlaszám

Taxă judiciară de timbru Magánszemélyek, Jogi személyek RO86TREZ25621070203XXXXX

Taxe hoteliere

Jogi személyek

RO55TREZ25621120207XXXXX

Impozit pe spectacole

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxa şi tarife pt.elib.de.lic.(taxă viză autorizaţie)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utiliz. bunurilor (taxă vehicule lente)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe
Taxă acord unic
Taxă pt.autorizatie de constr.
Taxă pt.certificat de urbanism
Taxă pt.afiş., reclamă, anunţ
Taxă ocup. dom public
Taxă comisie urban.
Taxă plan situaţie
Magánszemélyek, Jogi személyek
RO55TREZ25621180250XXXXX

Venituri din concesiuni

 

RO29TREZ25621A300530XXXX

Taxă rate termocentrale,
Taxă de închiriere şi concesiune
   

Venit din recuperarea cheltuieli
Cheltuieli de judecată, despăgubirilor, imputaţiilor


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO33TREZ25621330228XXXXX

Taxă extrajudiciară de timbru
Taxă timbru
Taxă de inmatriculare
Taxă examinare
Taxă nr. provizoriu
Taxă pt. viza permis de pesc. şi vânat.Magánszemélyek, Jogi személyekRO20TREZ25621340202XXXXX

Venit din amenzi şi alte sancţiuni

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO55TREZ25621A350102XXXX

Amenzi fiscale

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale
Taxă zilele Sf. Gheorghe
Taxă sp. salubrizare


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO14TREZ25621360206XXXXX

Impozit pe clădire

Magánszemélyek

RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan
Taxă teren concesionat, închiriat


Magánszemélyek


RO88TREZ2562107020201XXX

Impozit pe teren extravilan

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO85TREZ2562107020203XXX

Taxa asupra mij. de transport

Magánszemélyek

RO63TREZ2562116020201XXX

Taxa asupra mij. de transport peste 12 tone

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri

Jogi személyek

RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane

Jogi személyek

RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport

Jogi személyek

RO13TREZ2562116020202XXX


Adószám: 4404605

 

IBAN számlaszámok (letölthető dokumentum)

 


Utolsó módosítás: 2014-01-27    

Utolsó módosítás: 2009-04-02    

Oldal megjelenítése: 11365


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Webkamerák
Várostérkép
Turizmus
Sugásfürdő
Szent György Napok
Sepsiszentgyörgy 550
Székely Vágta
Testvértelepülések
Így szépül városunk
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Városgondnok
Igazgatóságok és irodák
Alárendelt intézmények
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Szakbizottságok
Tevékenységi beszámolók
Vagyonnyilatkozatok
Érdeknyilatkozatok
Helyi határozatok
Archívum 2008-2012
Tanácsosok/Belépés
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző Városgondnok
Igazgatóságok és irodák
Alárendelt intézmények Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság Pályázatok Álláshirdetések Helyi adók
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2015 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem