2019. szeptember 22., Vasárnap
Hírarchívum
Tervdokumentáció készült a sepsiszentgyörgyi régi Hősök temetőjében található emlékoszlop felújítására

A 2017-es év végén készült el az a tervdokumentáció, amely Sepsiszentgyörgy köztemetőjében található I. Világháborús emlékhely, a két obeliszk közül az egyik felújítására vonatkozik. Sepsiszentgyörgy önkormányzata tavaly nyert támogatást a tervdokumentáció elkészítésére a Bethlen Gábor AlapZrt.-től 600.000 forint (8850 RON) értékben.

A köztemetőben található Hősök temetőjében, egymás szomszédságában két első világháborús obeliszk található. Az egyik emlékmű néhány éve már fel volt újítva, viszont a másik emlékoszlop nem. Ennek az emlékoszlopnak a felújítása csak előzetes felmérések és tervek alapján kezdődhet el, így első lépésben a tervdokumentáció elkészítése volt a cél.

1917-ben az ún. régi Hősök temetőjét egy andezitből faragott obeliszkkel jelölték meg, amelyet a városban állomásozó német Hadtápállomás-parancsnokság állítatott.Az obeliszk bal oldalát a Német Vaskereszt, jobb oldalát a koronás magyar címer díszítette. 1931-ben a városvezetés elhatározta egy új Hősök temetőjének létrehozását, 30 méterrel nyugatra a régitől, melyet egy 5,5 méteres obeliszk ékesített. Ezt az obeliszket 2013-ban felújították, viszont az ún.  régi Hősök temetőjében levő több évtizedes emlékmű az időjárás viszontagságai miatt megkopott, megrongálódott, utoljára 1942-ben volt feljegyzett karbantartási munkálatoknak alávetve, amikor az emlékoszlop alsó részére „A Vitéz Hősi halottaknak!” feliratot vésték fel.

Az emlékhely teljes felújításának célja, hogy hosszú távon életben tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet a sepsiszentgyörgyi közösségben. A tervdokumentáció alapján az önkormányzat a későbbiekben felújítaná ezt az emlékoszlopot is.<< visszaOldal megjelenítése: 53373    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2019 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem