2019. szeptember 20., Péntek
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-07-15Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/239. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-07-15Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/238. számú HATÁROZAT közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján

 

2019-06-13Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/208. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kós Károly utca 4 szám alatti közintézmény és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-06-13Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/206. számú HATÁROZAT a Multi-Trans Rt.-vel megkötött 29.437/2013. számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabításának jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően

 

2019-06-13Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/205 sz. HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépés szabályozásáról, az elektronikus hírközlő hálózatok vagy azok fenntartásához szükséges fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából

 

2019-05-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/191. számú HATÁROZAT a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

 

2019-05-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/190. számú HATÁROZAT a Kilyéni Általános Iskola, Kilyéni Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról

 

2019-05-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/189. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi meglévő és létrehozandó utcák névadásával kapcsolatosan, illetve néhány közérdekű intézmény elnevezésének jóváhagyásáról

 

2019-05-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/188. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Dózsa György utca 32 szám alatti ”Lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-05-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/187. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”Oltmező úti bevásárlóközpont” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-05-10Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/156 sz. HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján

 

2019-05-10Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/155. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium, ”Kilyéni lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-04-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/146. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

 

2019-04-04Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/119. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

 

2019-03-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/110. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmány jóváhagyásáról

 

2019-03-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/108. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium, ”Patak utcai lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2019-03-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/106. számú HATÁROZAT a természetes és jogi adófizetők fennálló adókötelezettségei kifizetésének megkönnyítésére irányuló eljárás jóváhagyásáról, a befizetési határidő átütemezése által

 

2019-03-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/105. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

 

2019-03-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/96. számú HATÁROZAT a zöldövezetek helyi nyilvántartásának jóváhagyásáról

 

2019-01-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/44. számú HATÁROZAT a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről

 

2019-01-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/27. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról

 

2019-01-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/26. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített, Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2019-01-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/22. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

 

2019-01-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/10. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról és kiegészítéséről

 

2019-01-14Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/2. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására

 

2018-12-28Normatív jellegű tanácshatározatok:2018/415. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából

 

2018-12-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/412. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-12-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/395. számú HATÁROZAT a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek módosításáról

 

2018-12-12Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/385. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-11-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/373 sz. HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján, a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról

 

2018-11-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/368. számú HATÁROZAT egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról

 

2018-11-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/352. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

 

2018-11-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/351. számú HATÁROZAT a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről

 

2018-11-09Normatív jellegű tanácshatározatok:2018/335. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

 

2018-09-27Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/295. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi ”Ipar és szolgáltatás” övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 

2018-09-27Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/293. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-09-27Normatív jellegű tanácshatározatok:2018/292. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

 

2018-09-27Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/291. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

 

2018-08-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/256. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Román Hadsereg utca 58 szám alatti - Autoliv, 40. számú referencia területegység határvonalának részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 

2018-08-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/255. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából

 

2018-08-30Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/254. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról

 

2018-08-14Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/241. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról

 

2018-08-08Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/237. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 

2018-07-06Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/216. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Erdő utcai II. lakóövezet rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról

 

2018-07-06Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/212. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-06-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/205. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex Kft. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról

 

2018-05-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/185. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról

 

2018-05-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/181. számú HATÁROZAT övezeti rendezési terv jóváhagyásáról ,,Sportlétesítmény, illetve parkoló létrehozása céljából Sepsiszentgyörgy Municípium északi övezetében”

 

2018-05-17Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/159. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás kezelési módjának meghatározására vonatkozó célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról

 

2018-04-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/146. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-04-16Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/135. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közvilágítási fejlesztési stratégia jóváhagyásáról a 2018-2020 periódusra

 

2018-04-16Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/134. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról

 

2018-03-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/122. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium kilépésének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületből

 

2018-03-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/121. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Gróf Mikó Imre utca 3 szám alatti ingatlan urbanisztikai mutatóinak módosításáról

 

2018-03-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/106. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA Rt. kezelésébe

 

2018-03-13Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/93. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról

 

2018-03-08Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/88. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött, nyilvános kereskedelmi helyek kezeléséről szóló 1998/4380-as sz. Koncessziós szerződés módosításáról

 

2018-02-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/63. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 

2018-02-28Normatív jellegű tanácshatározatok:2018/62. számú HATÁROZAT sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv jóváhagyásásról

 

2018-02-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/60. számú HATÁROZAT Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyására

 

2018-01-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/18. számú HATÁROZAT a közvilágítási rendszer kezelésének átruházási módjáról Sepsiszentgyörgy területén

 

2018-01-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/16. számú HATÁROZAT a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

2018-01-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/15. számú HATÁROZAT a TEGA Rt. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról

 

2018-01-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2018/14. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyására

 

2017-12-21Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/432. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából

 

2017-12-21Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/428. számú HATÁROZAT övezeti rendezési terv jóváhagyásáról, ”Körforgalom létesítése céljából a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében”, Sepsiszentgyörgy municípium, Árkos község

 

2017-12-15Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/417. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

 

2017-12-15Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/416. számú HATÁROZAT a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről

 

2017-11-23Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/388. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe

 

2017-11-09Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/370. számú HATÁROZAT a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan, illetve 2 jégpálya ingyenes módon való átutalásáról Kovászna és Barót városok magánvagyonába

 

2017-10-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/357. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi egyes utcák névadásával kapcsolatosan

 

2017-10-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/356. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról

 

2017-10-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/353. számú HATÁROZAT a 2017/87-es számú, Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítését szabályozó tanácshatározat módosításáról

 

2017-10-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/352. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról

 

2017-10-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/350. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról

 

2017-10-11Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/338. számú HATÁROZAT a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítására és kiegészítésére

 

2017-09-28Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/331. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról

 

2017-09-25Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/299. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2017-08-10Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/248. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti és rendezési terv módosításának jóváhagyásáról

 

2017-07-27Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/237. számú HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés 2017/1-es számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról, a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

 

2017-06-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/206. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról

 

2017-06-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/205. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi „Patak utca” területrendezési tervének jóváhagyásáról

 

2017-06-14Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/194. számú HATÁROZAT a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

2016-02-01Normatív jellegű tanácshatározatok:2016/16. számú HATÁROZAT a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

 

2016-01-22Normatív jellegű tanácshatározatok: 2016/8. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumban a sportbázisok, rekreációs és szórakoztató tevékenységek irányításával kapcsolatos közhasznú szolgáltatások közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról

 

2016-01-08Normatív jellegű tanácshatározatok: 2016/4. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Közösségi Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt. között létrejött, a köztisztasági szolgáltatás irányításának átruházásáról szóló 2009/4. számú szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

2015-12-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/364. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium zászlótervének jóváhagyásáról

 

2015-12-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/360. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Építők útja ipari körzet című övezeti városrendezési terv dokumentációjának jóváhagyásáról

 

2015-12-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2015/355. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kilyén és Szotyor falvak belterületén található elhanyagolt épületek és beltelkek felüladózására vonatkozó szabályzat jóváhagyására

 

2014-08-05Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/213. számú HATÁROZAT Az ÖKO SEPSI Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. között létrejött 2009/4. számú, a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 

2014-06-26Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/187. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy területére érvényes legeltetés szabályzásáról szóló, 2014/151. számú tanácsi határozat módosítására

 

2014-05-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/158. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013/154. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2014-05-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/151. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén érvényes legeltetési szabályzatról

 

2014-05-29Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/140. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy belterületeinek övezetekbe való besorolásáról

 

2014-05-02Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/157. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy város közigazgatási területén az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról szóló 2014/128. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2014-02-24Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/64. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

2014-02-13Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/28. számú HATÁROZAT az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén

 

2013-10-31Normatív jellegű tanácshatározatok: 2013/241. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről

 

2013-06-27Normatív jellegű tanácshatározatok: 2013/154. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról

 Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2019 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem