2020. február 18., Kedd
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. szeptember 6


MEGHÍVÓ

 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2016. szeptember 6-án 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:
 

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Székely Nemzeti Múzem között megkötendő társulási szerződés jóváhagyásáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos bérleti szerződések módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonát képező műemléképület, a Beör Palota, egyes helyiségeire vonatkozóan.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/154-es tanácshatározattal jóváhagyott a kilyéni ravatalozóház építésére vonatkozó beavatkozási munkálatok mutatóinak a módosításáról.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a municípiumi közoktatási intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa képviselőinek a kulturális intézmények vezetőtanácsába való kinevezéséről.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET egy megbízott nevesítéséről Sepsiszentgyörgy municípiumi helyi tanácsa által a Zathureczky Berta Otthon tanácsadó-testületébe.
    Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
7. – KÜLÖNFÉLÉK.

 
 Antal Árpád-András
POLGÁRMESTER << visszaOldal megjelenítése: 1093    


Utolsó módosítás: 2016-09-02    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Álláshírdetések Szociális Támogatási Igazgatóság
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2020 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem