2019. szeptember 22., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. november 10.

 

MEGHÍVÓ
 

A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39-es cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2011. NOVEMBER 10-én, 14,00 órai kezdettel összehívom Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2011. szeptember 30-ai költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


3. – HATÁROZATTERVEZET az 1989-es decemberi forradalom sebesültjeinek és a hősi halottak utódjai egyesületének pénzbeni támogatásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád András polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET kulturális programok, projektek és tevékenységek helyi költségvetésből való finanszírozásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET az 1998/152-es számú törvény alapján épített tömbházlakások lakbérének átszámításáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a Közművek R.T., Kovászna Megye, Sepsiszentgyörgy Municípium és az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület között létrejött Kovászna Megyei víz- és szennyvízhálozat kiterjesztése és korszerűsítése elnevezésű terv előfinanszírozási megállapodásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET Gróf Mikó Imre utcai egyes beltelkeinek Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való telekkönyvezéséről.
Előterjeszti : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy ipari övezetéhez tartozó területek Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonába való telekkönyvezéséről.
Előterjeszti : Bálint Iosif, alpolgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET a Kós Károly utca 19A szám alatti, orvosi rendelőre megkötött 2005/569-es koncessziós szerződés meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Bálint Iosif, alpolgármester.


10. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának jogi képviseletéről.
Előterjeszti: Antal Árpád András, polgármester.


11. –  KÜLÖNFÉLÉK.


Antal Árpád András
POLGÁRMESTER<< visszaOldal megjelenítése: 1805    


Utolsó módosítás: 2011-11-09    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Székelyföld Kulturális Fővárosa

A programról
Zene
Irodalom
Színház
Vizuális művészetek
Ösztöndíjak
Alkotói pályázatok
Játék
Sajtó
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Közigazgatási átláthatóság
Pályázatok
Álláshirdetések
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2019 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem