2020. szeptember 20., Vasárnap

A szék, mint a megállítható idő lehetséges pontja, önreflexióra ad esélyt – ennek a gondolatnak a mentén kezdődött meg szerda délután egy kortárs képzőművészeti kiállítás megnyitójával a harmadik alkalommal megszervezett Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál, amely kortárs színházi találkozásra hív, a Közép- és Kelet-Európában zajló színházi jelenségekből válogat. Ebben az évben Lengyelországból, Szerbiából és Litvániából, illetve Bukarestből és Budapestről érkeznek társulatok, összesen kilenc válogatott előadást és számos kísérő programot kínál a március 18-31. közt zajló rendezvény.


A székek a nézőt is képviselik, a befogadói nézőpontot a Példák nem univerzális székre című kiállításon, mely tíz hazai és külföldi képzőművész a szék a művészetben gondolatára épülő alkotását mutatja meg. A bécsi radio.string.quartet szerda esti nyitókoncertje tökéletesen rezonált a fesztivál által hirdetett törekvésekre: találkozás, játék, egymásra figyelés, harmónia, kísérletezés, vakmerőség, magabiztosság. Noha egyértelmű, hogy precízen kidolgozott és megkomponált zenei műveket hallunk, a friss és lendületes kvartett előadásmódja mégis rendkívül élő és emberi.

 


Tadeusz Kantor születésnapján
Csütörtökön délután Tadeusz Kantor, a huszadik század egyik legfontosabb újítójának alakját idézték fel a Lábas Házban Teresa és Andrzej Wełminskivel, az egykori krakkói Cricot2 színház két művészével, akik a közönséggel együtt nézték meg a Halott osztály emblematikussá vált előadás tévészínházi felvételét. Ma már színháztörténeti kulcselőadás ez,  Kantor művészetének fémjele. A folyamatosan fejlődésben lévő, több változatot megért akcióművészettel rokonítható színházi produkciót legalább 2500-szor játszották a világ minden táján, de sosem lett belőle rutin, mindig frissen tartották – mesélte Kantor két színésze. A lengyel rendezőt nagyszabású konceptualistának tartották, öntörvényű elméletei, színészeivel, alkotótársaival folytatott közös munka és közös létezés megalapozták a létrejövő formákat is. A színház tiszta elemeit keresték, független, autonóm színházat kívántak teremteni, elképzeléseikhez a képzőművészet nyelve állt a legközelebb. Kantor teremtényei, a halott osztály, saját lelkével átitatódó átszellemült alakok. A bukaresti Lengyel Intézet együttműködésével létrejött beszélgetés alatt az is kiderült, hogy Kantor a társulatban betöltött szerepe folyamatosan változott, alakult: a Halott osztály című előadás volt az első alkalom, hogy a néző és a színpadon megteremtett illúzió között egyfajta médiummá, közvetítővé vált a rendező, a produkciót pedig nem is színházi előadásnak, hanem spirituális szeánsznak nevezte.


A Tadeusz Kantor emlékének szánt eseménysor három reprezentatív színházi előadás vetítését kínálja, ez mellett a Lábas Ház előtt illetve a nagyteremben meg lehet tekinteni Romano Martinis olasz fotográfus Kántor színházát bemutató képeit. Martinis elsőként rögzítette a lengyel rendező előadásait, majd teljes munkásságát végigkísérte.


A 2015-ös év egyébként a lengyel színház éve, ugyanis 250 évvel ezelőtt alakult meg a lengyel Nemzeti Színház, 130 éve született a leginkább csak Witkacy művésznéven ismert Stanisław Ignacy Witkiewicz, és szintén erre az évre esik a XX. századi lengyel színháztörténet megújítója Tadeusz Kantor születésének 100. évfordulója.


Akik felébresztik a bennünk élő gyermeket
Az Osonó Színházműhely legfontosabb célkitűzései között szerepel a különböző kultúrák összekapcsolása, sztereotípiák lebontása, a fiatalok felelősségtudatának fejlesztése. A mask@face.now című előadásukat marokkói fiatalok együttműködésével hozták létre. A Reflex3 színpadán azonban a marokkói fiatalok vízum gondjai miatt, egy korábbi együttműködésből kialakult kapcsolat segítségével a jelenleg Budapesten tanuló thai fiatalok ugrottak be a produkcióba. Kiskamaszoknak szól, de felnőtteket is elgondolkodtat a Cimborák Bábszínház Kire ütött ez a gyerek című előadása, amelyet épp a Gyermek- és Ifjúsági Színházi világnapon, pénteken délután játszották. Március 21-én  ünnepelték a bábos világnapot, ennek tiszteletére a bábosok a Kányádi Sándor versekre épülő Verstől versig hajt a csordás című legfrissebb előadásukat mutatta be.


A színház lehetőség, hogy az életről, a lényegről beszéljünk

Állva tapsolják egymást nézők és játsszók a Sirály hét órás előadása végén, fokozott ritmusban lüktet a köszönet, hogy részesei lehettek egymás életének. A tapsban egy ritmus, és egy közösség születik, olyan emberek közössége, kiknek van ideje megismerni és befogadni, van türelme és van figyelme a közös időben. „Talán a színház tud olyan tér lenni, ahol a lényegről szólunk. Talán előadásunk célja is az, hogy okot adjon az egymással eltöltött időben, hogy valóban megszívleljük saját életünket.” Tomi Janežič rendező gondolatai most értek valóban igazsággá a nézőben.


Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház Sirálya kiemelkedő jelenség a Reflex3 színházi kínálatának is, akárcsak a legtöbb fesztiválon, ahol megmutatja magát a világban, felejthetetlen élményt ad. Átitat a létezés lényegi kérdéseivel, állapotaival, érzéseivel, és az élet kifürkészhetetlen értelméről is meggyőz. Van hely mindenkinek! Az ember írjon, ne törődjön semmilyen formával, csak hagyja szabadon áramolni lelkéből a kikívánkozót – éneklik, mondják, kiáltják Csehov szereplői, Janežič színészei – viselje keresztjét hittel és tűréssel. Sokat köszönhet a tömény, kidolgzott, precíz előadás a 18 hónapos próbafolyamatnak, ami ma leginkább az orosz színházi kultúra sajátja. A színház és a színházalkotás kérdéseit boncolgató előadásból magasfokú létértelmezés születik. A szlovén rendező a négy külön egységként is delfiniálható felvonás színházi formáival, és Csehov darabjának kibontásával folyamatosan meglep bennünket, fentartva kíváncsiságunkat. Ösztönöz a továbbgondolásra, és a felülvizsgálatra: a klasszikus értelemben vett karakterértelmezés, az egyéni igazságok felmutatása helyett, fontosabbnak tartja a problematikát magát. Összetetten fogalmazza újra a színházi nyelveket eleven és kortárs előadássá: sok esetben nem is az a színész beszél, akinél a replika van, felvételről, súgótól, más szereplő szájából halljuk, értjük meg az ő igazát. Jó ideig nem tudtuk, ki kit fog játszani – meséli az előadás utáni közönségtalálkozón csapata. Állandó vizsgálat tárgya a színház, mint illúzió, mint teremtett világ eszméje is, a szerbek színpadán a megidézés is fontos színházi eszköz. A téma sok esetben nem szem előtt zajlik, amit látni és amit hallani, szétválasztott így még objektívebb, átfogóbb képet ad a teljes történésről. A szubtextualitás, és a lélektani realizmus hagyományát is tiszteletben tartó rendező, helyenként pszichodrámás módszereket alkalmaz egy egy lelki folyamat megértéséhez, felmutatásához. Ki, kit és hogyan szeret egyik legfontosabb kérdésévé válik, melyet az elemzés mellet a vokális kinyilatkoztatások is felhangolnak. Az egyszerű formák erejével bontakoznak ki az élet ősi vágyai: a szeretet igénye, az odatartozás vágya, a birtoklás és elengedés kevert lelkisége, a gondoskodás szükséglete, és a megbocsátás szomjazása. A fiatal íróember, a híres művésznő fia, Kosztya több esetben is vehemens gesztussal hívja fel a figyelmet saját témájára, majd főbe lövi magát. Anyja lágyan és visszafojtott gyötrődéssel kötözi sebeit, lassan kitágul a kép: a férfiak sebeit asszonyok kötik be, mindenki gyógyulásra vágyik. A színház az élet megértésére ad lehetőséget. Önmagunk jobbá tételére –összegeznek a szerbek a beszélgetés során.

 


Játszmatánc és kontaktpontok

A Reflex3 eredetileg a varsói Nowy Teatrt hívta vendégül Nancy.Interview című előadásával. A generációjából kiemelkedő lengyel rendező, Krzysztof Warlikowski nevével fémjelzett színház egy duettjét, melyben a francia koreográfus, Claude Bardouil és Magdalena Popławska átütő erővel tárja elénk a férfi és nő együttlétezésnek és egymásrautaltságának mélységeit. Az utolsó pillanatban akadály merült fel, a társulat nem tudta megoldani az előadás szerepltetését, ezért a fesztivál vezetősége a bukaresti Lengyel Intézet segítségét kérte. Javaslatukra, szombaton és vasárnap este szintén egy duettet láthatott a Reflex3 közönsége, az egyik legelismertebb lengyel mozgásszínház, a gdański Dada von Bzdülöw előadásában. A kicsiségek és semmiségekben rejlő pusztító erő játszmatáncát hozta Sepsiszentgyörgyre az Invisible duets kortárs mozgásvilága. A párkapcsolat örök állapotait mutatta: a lényeget felőrlő megszokást, a hétköznapiságban értéket, minőséget vesztett embert is. Nemcsak ruháikat, szerepeiket is cseréli a páros: a férfi és nő korunkra oly jellemző szerepváltásait finom és árnyalt mozgásrendben mutatja fel a duett. Az élet leszűkül, minimalista dada szövegeket vetít a kép, melyben az ember tevékeny egyedüllétre vágyik, de Grzegorz Kwiatkowski mai lengyel költő összekevert soraiból kiolvasható a lendületet kereső vágyakozása is. Mi csak tükröt kívántunk mutatni, melynek szemcséiben magára ismerhet az ember – tudjuk meg a mozgászínházát 20 éve működtető Katarzyna Chmielewska és Leszek Bzdyl alkotópárostól. Arról is a beszéltek,  hogy egyfajta láthatatlan, kifürkészhetetlen dramaturgiát kívánnak alkalmazni alkotásaikban, melynek számukra legfontosabb pontja a színpadon szervesen jelenlévő előadó. A színészekből, mozgásművészekből és kortárs zenészekből álló gdanski független társulat a színpadi formanyelv és kifejezés folytonos kutatásának és keresésének köszönhetően megújította a lengyel mozdulatművészetet.


A www.reflex.ro honlap folyamatosan frissül, napi rendszerességgel beszámolókkal és fotogalériákkal jelentkezünk.
 
<< vissza


Oldal megjelenítése: 6723    


Utolsó módosítás: 2015-03-30    


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2020 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem