2020. május 27., Szerda


SEPSISZENTGYÖRGY  MUNICÍPIUM  KÖZPÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁGA

az adótörvénykönyv alkalmazására vonatkozó 2003/92-es kormányrendelet 162. cikkelye alapján

2011. november 3-án 10 órakor


NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN ELADJA
a következő lefoglalt ingó vagyontárgyat:


a sepsiszentgyörgyi Bauspeed Kft. tulajdonát képező  Mercedes Benz márkájú, 817D/42.5 típusú kisteherautót. A gépjármű kikiáltási ára:  19.500 lei.

Az ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverést a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Igazgatóságának, Olt utca 2. szám alatti székházában tartják.
   
Az árverésen való részvételhez legkésőbb az árverés előtt egy nappal (2011. november 2-án 14:00 óráig ), a Közpénzügyi Igazgatóság titkárságán lezárt, lepecsételt borítékban a következő iratokat kell benyújtani:

- árajánlat;
- a kikiáltási ár 10(tíz) százalékát képező részvételi díj kifizetését igazoló nyugta minden árverésre kerülő tárgyra külön (a sepsiszentgyörgyi kincstárnál nyitott RO02TREZ25621360250XXXXX-as számú folyószámlára);
- az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása;
- román illetőségű jogi személyek esetében a cégbírósági egységes bejegyzési bizonylatának másolata;
- külföldi jogi személyeknek a román nyelvre fordított bejegyzési okmány;
- romániai természetes személynek a személyazonossági igazolvány másolata;
- külföldi természetes személynek az útlevél másolata;
- bizonylat, amelyből kitűnik, hogy az ajánlattevő nem tartozik az államnak (pénzügy, helyhatóság)

Az árverésen nem vehet részt az adós, sem személyesen, sem megbízott által.

Ajánlatot nem fogadnak el telefonon, táviratban, telexen vagy faxon.

Bővebb felvilágosítás az igazgatóság  székhelyén vagy a 0267/311303-as telefonszámon, Fekete Frigyestől kapható.

Melléklet


Utolsó módosítás: 2011-10-18    

Hirdetés

Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala közzéteszi Antal Árpád – András polgármester kezdeményezésére a 2009/78-as számú terv alapján készített, Sepsiszentgyörgy, Szépmező-i Ipari Park Övezeti Városrendezési Tervét, amely az Ügyfélfogadó Irodában tekinthető meg.
Az esteleges javaslatok, ötletek, vélemélnyek kifejezhetőek írásban az illető személy nevével, lakcímével és telefonszámával együtt az Ügyfélfogadó Irodában vagy a zelinda@sepsi.ro e-mail címen, 2009. július 13-ig.
Utolsó módosítás: 2009-07-02    
HIRDETÉS

Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es törvény alapján közzéteszi Antal Árpád - András polgármester kezdeményezésére az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú tanácsahatározatot, Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén a felügyelet nélkül hagyott állatok befogásával kapcsolatos határozattervezetet, amelyet a júliusi tanácsülés alkalmával elemeznek, véleményeznek és hagynak jóvá.
Az esetleges javaslatok, ötletek, vélemények kifejezhetőek írásban az illető személy nevével, lakcímével és telefonszámával együtt az Ügyfélfogadó irodában, vagy a zelinda@sepsi.ro e-mail címen, 2009 június 29.-ig.
Utolsó módosítás: 2009-06-19    
Nr.21855/27.05.2009


HIRDETÉS

SEPSISZENTGYÖRGY MUNICÍPIUM
1918 dec 1 u. 2 szám alatti székhellyel,

Nyílvános közvetlen tárgyalásos versenytárgyalást tart a Lt. Pais David u. házszám nélküli, 1628 négyzetméter nagyságú terület koncesszióba adásáról, 30 évre, szolgáltató egység létesítése céljából. A versenytárgyalás iratait a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó irodájában lehet tanulmányozni és beszerezni. A részvételhez szükséges iratok: személyazonossági igazolás, hitelesített képviseleti megbízás, a tenderfüzet és részvételi garancia kifizetését igazoló nyugta, a cégbejegyzési tanúsítvány, banki hitellevél, adóügyi bizonylat, árajánlási nyilatkozat valamint a tenderfüzetben kért más dokumentumok. Az ajánlatokat 2009 junius 19-én 12.00 óráig lehet letenni az Ügyfélfogadó irodában. Az ajánlatok felbontására 2009 junius 19-én, 13.00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal 29-es termében. Az ajánlattevők számára az ajánlat a szerződés aláírásáig kötelező érvényű. Szerződő fél: Sepsiszentgyörgy Municípium 1918 December 1. út, 2 sz. Kovászna megye, fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel. 0267/316957-121.


                POLGÁRMESTER                                                               JEGYZŐ
           ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                                                     KULCSÁR TÜNDEUtolsó módosítás: 2009-05-27    
SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA
1 Decembrie 1918 utca, 2 sz.

    Pályázatot hirdet a 2009. II félévi (június - december) kulturális rendezvények résztámogatására intézmények, egyesületek, alapítványok, ifjúsági szervezetek számára.
    Pályázati űrlapok a polgármesteri hivatal 17 –es  irodájában igényelhetők, naponta 8-14 óra között, valamint letölthetők a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro oldalról. Bővebb felvilágosítást a 0267- 316 365-es telefonszámon nyújtunk.
    Leadási határidő: 2009. június 10, 14.00 óra, a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában.

Pénzügyi támogatási űrlap civil szervezetek részére

Pénzügyi támogatási űrlap fizikai személyek és tanintézmények részére

Utolsó módosítás: 2009-05-21    

HIRDETÉS2009. május 10-én, 8,00 és 18,00 óra között Sepsiszentgyörgy polgármestere nyilvános meghallgatást szervez a Szemerja negyedi piac újrarendezése elnevezésű tervvel kapcsolatosan, a Benedek Elek utca 20. szám alatti Váradi József Általános Iskola székhelyén.
A terv célja egy kereskedelmi központ felépítése, valamint a hozzátartozó területek rehabilitációja.
A tervvel kapcsolatos beleegyezésüket illetve ellenvéleményüket a következő utcák állandó-, illetve ideiglenes lakhellyel rendelkező lakói személyazonossági igazolvány alapján tehetek meg:

Vasile Goldiş utca: 24 szám 8-as th.; 11 szám 24-es th.; 13 szám 23-as th.; 11 th.; 12-es th.; 14-es th.; 1-es th.; 2-es th.;
Benedek Elek utca : 23 th./A, 7 th./A-B.;
Stadion utca: 5 th./A-B.;
Andrei Şaguna utca: 8 th./A-B-C-D.;
Domb utca: 9 th.; 10th.; 11th./A-B, valamint a 3. és 15. szám közötti magánházak;
Rövid sétány: 6 th./A-B-C-D; 10 th./A-B;
Hőközpont sétány: 9 th./A-B-C-D;
Testvériség sétány: 1 th./A-B; 2 th./A-B; 3th./A-B; 4 th./A-B;
Ifjúság sétány: 13 th.

Minden család 1 szavazati joggal rendelkezik, véleményt nyilváníthat a család képviselője, aki 2009. május 10-ig betölti a 18-ik életévét.
A terv iratcsomója megtekinthető a Tulajdonosi társulások-, a Polgármesteri Hivatal-, a Váradi József Általános Iskola székhelyein, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro honlapon.
Utolsó módosítás: 2009-05-05    

SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA
1 Decembrie 1918 utca, 2 sz.


    Pályázatot hirdet a 2009 II félévi (június - december) sportrendezvények résztámogatására intézmények, egyesületek, alapítványok, ifjúsági szervezetek számára.
    Pályázati űrlapok a polgármesteri hivatal 37 –es  irodájában igényelhetők, naponta 8-14 óra között, valamint letőlthetők a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro oldalról. Bővebb felvilágosítást a 0267-315.959-es telefonszámon nyújtunk.
    Leadási határidő: 2009. június 15, 1400 óra, a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 37-es irodájában.

Mellékletek:

Szabályzat

Pályázati űrlapok


Utolsó módosítás: 2009-05-14    
Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri Hivatala


a Szent György Napi vásár (április 24-26) nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire zárt borítékos versenytárgyalást szervez:
 • ajánlatokat 2009. április 10-én 10 óráig lehet letenni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájába
Bővebb felvilágosítást a 0267-316365 vagy 0367-401911–es telefonszámokon nyújtunk. A versenytárgyalás szabályzata, űrlapok, vásártérkép a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában,  a Tega R.T. székhelyén (Ág utca 1 szám) valamint a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro, www.sfantugheorgheinfo.ro weboldalakon találhatók.
Utolsó módosítás: 2009-03-31    

Kapcsolattartó személy
Benedek Károly
 
Elérhetőség
E-mail:benedek@sepsiszentgyorgyinfo.ro

Iroda tevékenységének bemutatása:

 • Sepsiszentgyörgy Municípium tulajdonát képező ingatlanok nyilvántartása
 • Topográfiai felmérések, ezek digitális feldolgozása, kiértékelése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal más irodái részére
 • Topográfiai térképek frissítése a terepen történt változások függvényében
 • Kataszteri dokumentációk összeállítása

Utolsó módosítás: 2008-08-28    

1. számú iroda, Ügyfélfogadó

Kapcsolattartó személy
Ördög Klára

Elérhetőség
Telefonszám: 0040 267 315959/ 122-es belső

Iroda tevékenységének bemutatása:

 • Tulajdonosi társulások irányítása és támogatása, a tulajdonosoknak nyújtott tanácsadás a tulajdonosi társulások létrehozása céljából, a törvény feltételei között
 • A tulajdonosi társulás tevékenysége feletti vagyonkezelési és pénzügyi-könyvviteli ellenőrzés megszervezése
 • A házmesteri tisztséget betöltő természetes személyek részére engedélyek jóváhagyása
 • Tulajdonosi társulások nyilvántartása
 • A polgármester fogadóóráinak a megszervezése

Utolsó módosítás: 2008-09-23    

Kapcsolattartó személy
Balogh Mária Magdolna

Elérhetőség
Telefonszám: 0040 267 316433
E-mail: kiti@sepsi.ro
Cím: Sepsiszentgyörgy, 1918 December 1 út, 18/0, földszint

Iroda tevékenységének bemutatása:

Közérdekű információk szolgáltatása a következő területeken:

 • állandó és alkalmi munkahelyek
 • felsőfokú felvételi tájékoztatók
 • iskolák jegyzéke
 • tanfolyamok
 • alapítványok
 • olcsó szálláshelyek
 • egészségvédelmi kiadványok
 • közérdekű címek, telefonszámok
 • segítő szervezetek
 • nyári táborok

 


Utolsó módosítás: 2008-03-27    Utolsó módosítás: 2009-04-03    

Utolsó módosítás: 2009-05-11    

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Utolsó módosítás: 2009-05-12    

Szerzői jogvédelem

A sepsiszentgyorgyinfo.ro Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának honlapja, melynek arculata és tartalma az intézmény tulajdonát képezi.

 

A weboldal arculatát a Polgármesteri Hivatal Városimázs Irodája tervezte, a romániai[1]törvénykezés értelmében szellemi alkotásnak minősül, következésképpen szerzői jogvédelem alatt áll, teljes vagy részleges átvétele bármilyen formában, bármilyen módszerrel, tilos.

 

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala fenntart minden, a honlap egészének vagy bármely részének (szöveg, grafika, fotó, adatbázis, program, stb.) bármilyen technikával történő másolásával, feldolgozásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A 8/1996-os törvény értelmében a szellemi alkotás szerzőjének jogában áll a nyilvánosságra hozás feltételeinek meghatározása. [2]

 

Kivételek:

A szerzői jog védelme alól kivételt képeznek a közérdekű és közhasznú információk, melyek nyilvánossá tételét törvény szabályozza. Ezek a 8/1996-os törvény értelmében[3]nem minősülnek szellemi alkotásnak.

 

Kivételt képeznek továbbá azok az esetek, amikor konkrét dokumentumokban, fotókon, online alkalmazásokon más forrás szerepel, illetve a szerzői jogokkal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

 

Felhasználási feltételek:

A weboldalról tartalmat és formai elemeket átvenni a Városimázs Iroda írásos beleegyezésével, a következő feltételek betartásával lehet:

1. nem módosul az eredeti információ

2. a grafikai elemek a Városimázs Iroda által meghatározott feltételek közt kerülnek átvételre vagy feldolgozásra

3. a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni

 

 

Kapcsolat:

Bármilyen jellegű észrevétellel és kérdéssel forduljanak bizalommal a Városimázs Iroda munkatársaihoz.

 

E-mail: varosimazs@sepsi.ro

Tel/Fax: 0267 312 000

Cím:1918. December 1. utca, 6-os szám

Sepsiszentgyörgy 520008

Kovászna megye, Románia

 [1] A 8/1996-os 1996. március 14-én elfogadott, 2006. augusztus 3-án aktualizált romániai törvény, 1-es fejezet, 1-es és 2-es cikk

[2] 4-es fejezet, 10-es cikk

[3] 3-as fejezet, 9-es. cikk, b. pont


Utolsó módosítás: 2009-04-10    
HIRDETÉS

SEPSISZENTGYÖRGY MUNICÍPIUM

  1918 December 1 u. 2. szám alatti székhellyel, Nyilvános versenytárgyalást tart a sepsiszentgyörgyi Lábasház földszinti,
100 négyzetméter nagyságú kereskedelmi helyiségének 10 évre szóló bérbeadásáról. A versenytárgyalás iratait a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában lehet tanulmányozni és beszerezni.

   A részvételhez szükséges iratok:

 - személyazonossági igazolvány
 - hitelesített képviseleti megbízás
 - a tenderfüzet és a részvételi garancia kifizetését igazoló nyugta
 - cégbejegyzési tanúsítvány
 - bizonylat a központi és helyi költségvetéssel szembeni adók és illetékek törlesztéséről
 - árajánlat, valamint a tenderfüzetben felsorolt egyéb dokumentumok.

  Az ajánlatokat 2008. okt. 15-én 10 óráig lehet benyújtani az Ügyfélfogadó Irodában. Az ajánlatok felbontására 2008. október 15-én, 11.00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal 26-os termében. Az ajánlattevők számára az ajánlat a szerződés aláírásáig kötelező érvényű.

Szerződő fél: Sepsiszentgyörgy Municípium, 1918 December 1. út, 2. sz.
Kovászna megye, fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel. 0267/316957-121.

         POLGÁRMESTER                                                                                     JEGYZŐ
    ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                                                        KULCSÁR TÜNDE


Utolsó módosítás: 2009-03-05    
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 18.859/11.05.2009
MEGHÍVÓ


A 2001/215 – újra közzétett, utólagosan módosított közigazgatási törvény 39-es cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b pontja alapján 2009. MÁJUS 15.-én, 12,00 órai kezdettel összehívom Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2009. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.

2. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Köztisztasági R.T. 2008. évi könyvviteli mérlegének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

3. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Köztisztasági R.T. 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

4. – HATÁROZATTERVEZET sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a Köztisztasági R.T. részvényesek közgyülésébe.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

5. – HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. megosztásának jóváhagyásáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

6. – HATÁROZATTERVEZET az 2004/8-as számú Sürgősségi Kormányrendelet alapján, Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonában levő, lakások rendeltetésére szánt felületekre megkötött bérleti szerződések időtartamának meghosszabbításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester.
7. – HATÁROZATTERVEZET a Puskás Tivadar Szakközépiskolához tartozó iskolai műhelyek és laboratóriumok épületeinek kiterjesztése korszerűsítés céljából elnevezésű projekt és költségei jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

8. – HATÁROZATTERVEZET a 2004/48-as számú tanácshatározat visszavonásáról, amely szabályozza a 2003/169-es számú tanácshatározat 3 sz. mellékletének módosítását és kiegészítését, a Szocio-medikális Központ létrehozásával kapcsolatosan.
Előterjeszti : Sztakics Éva-Judit alpolgármester.

9. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a Murgó Közbirtokosság által, 2004.03.10.-én megkötött társulási szerződés módosításáról.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

10. – HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium és Bálint Attila István által megkötött 2006/4.876-os számú koncessziós szerződés megszüntetéséről.
Előterjeszti : Antal Árpád – András polgármester

11. – KÜLÖNFÉLÉK.Antal Árpád - András
POLGÁRMESTER   
Utolsó módosítás: 2009-05-13    
KÖZLEMÉNY


  2008 augusztus 7-én Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa a 169-es számú határozatával elfogadta a „Sepsiszentgyörgy municípium területén szabálytalanul állomásozó és parkoló járművek felemelésére, elszállítására és tárolására vonatkozó tevékenységek megszervezésének és végrehajtásának szabályzatát”, amelyből a következő KIVONAT-ot közöljük:

   „1.cikkely: A jelen SZABÁLYZAT a közútakon való közlekedésre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 2002/195-ös számú sürg_sségi kormányrendelet előírásai alapján volt összeállítva, amely Sepsiszentgyörgy municípium területén, közútakon, járdákon, fizetéses parkolókban és a zöldövezeteken szabálytalanul parkoló, minden kategoriájú
járműre lesz alkalmazva.

   2.cikkely: (1) Sepsiszentgyörgy municípium területén, közútakon, járdákon, fizetéses parkolókban és zöldövezeteken szabálytalanul parkoló járművek felemelési, elszállítási és tárolási tevékenységeket Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala felhatalmazó hatósága által felhatalmazott helyi közszállítási ügyosztály operátora, a településgazdálkodási irodán keresztül, a törvényes feltételeknek megfelelően fogja elvégezni.
(2) Az (1)-es bekezdésben leírt tevékenységeket elvégző operátorok a hatályban lévő törvényeknek megfelelően lesznek kiválasztva.

   3.cikkely: (1) Sepsiszentgyörgy municípium területén, közútakon, járdákon, fizetéses parkolókban és zöldövezeteken szabálytalanul parkoló járműveket fel lehet emelni, elszállítani és külön berendezett területen tárolni a tulajdonos vagy
használó által való elszállításig.
(2) Az eltávolítás alkalmazható a közhasznú vagy magánhasznú székhelyek parkolóinak bejáratainál, a megállás vagy állomásozás ideiglenes korlátozása esetében (hóeltakarítás, takarítás stb.) valamint olyan esetekben, amikor szükséges egyes utcáknak, tereknek a járművektől való felszabadítása, az útkezelő által engedélyezett művelődési, sport vagy egyéb rendezvények alkalmából.
(3) A szabálytalan állomásozás meghatározására, a közútakon való közlekedésre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 2002/195-ös számú sürgősségi kormányrendelet 63-as cikkelye, valamint a 2006/1391-es számú Kormányhatározattal jóváhagyott 2002/195-ös számú sürgősségi kormányrendelet használati szabályzatának a 143-as cikkelye
alkalmazódnak.
(4) Szabálytalan parkolás alatt értendő:

 a) a gépkocsivezető nem fizeti ki a parkolási díjat;
 b) a gépkocsivezető nem helyezi a jármú belsejében olyan látható helyre (fedélzetre vagy szélvédőre) a parkolójegyet vagy bérletet, ahol elolvasható;
 c) a gépkocsivezető a fogyatékos személyek számára fenntartott parkolóhelyre parkol;
 d) a parkolójegy vagy bérlet által biztosított parkolási idő túllépése és a túllépési idő kifizetésének visszautasítása;
 e) olyan mezőgazdasági és ipari járművek, tehergépkocsik, valamint az össze olyan jármű parkolása, amelyek méretei meghaladják a parkolóhely kijelölt méreteit, kivéve a turistákat szállító társasgépkocsikat;
 f) a parkoló hely kijelölésének nem betartása;
 g) kereskedelmi tevékenység folytatása fizetéses parkolóhelyeken, a Polgármesteri Hivatal engedélye nélkül;

   4.cikkely: (1) Sepsiszentgyörgy municípium területén, közútakon, járdákon, fizetéses parkolókban és zöldövezeteken parkoló járművek szabálytalanságát az operátor képviselői, a sepsiszentgyörgyi Közösségi Rendőrség személyzete, a közútak kezelője vagy a forgalmi rendőrség állapíthatja meg és az illető járművek felemelését és elszállítását csak a forgalmi rendőrség rendelheti el.
(2) A forgalmi rendőrség elrendelheti a járművek felemelését két példányban kiállított rendelettel, az egyik példányt az operátor képviselőjének kébesítik, a második példány a rendőrség azon ügynökénél marad, aki a felemelést
elrendelte. A típus nyomtatványokat a felhatalmazott operátor fogja biztosítani.
(3) Sürgősségi esetekben a rendőrség elrendelheti telefonon keresztül is a járművek felemelését, a jármű felemelési rendelete utólag lesz kiállítva.
(4) Rendkívüli helyzetekben (természeti csapás, kataszrófa, tűzvész stb.) a rendőrség rendelete alapján, a felhatalmazott operátor díjmentesen fogja elvégezni a kijelölt járművek felemlését, elszállítását és tárolását.
(5) A kihágást elkövető személy – jogi személy kivételével – a kihágást ténymegállapító-jegyzőkönyv átvételét követő 48 órán belül, kifizetheti a törvény által előírt minimális pénzbírság felét.
(6) Olyan esetben, amikor a szabálytalan parkolás a hatályban lévő jogszabály szerint nem számít kihágásnak, a Helyi Tanács 2005/129-es számú határozata alapján lesz büntetve.

   5.cikkely: (1) A felemelt járművek visszaszolgáltatását a felhatalmazott operátor végzi el, ha a kibocsátásért jeletkező személy teljesíti az összes következő feltételeket:

 a) bizonyítja a felemelt jármű tulajdoni vagy használati jogát;
 b) bizonyítja a közút kezelője által közölt kibocsátási díj kifizetését, amely a felemelési, elszállítási és tárolási műveletek ellenértéke;
 c) közli azon személy azonosítási adatait, aki szabálytalanul parkolt. A felemelési, elszállítási és tárolási műveletek ellenértékét képező bevett összegrő a felhatalmazott operátor köteles adóügyi elismervényt kibocsátani.
(2) A közútak kezelője, rendőrség, csendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, törvényszéki orvostan, polgárvédelem, valamint a Honvédelmi Minisztérium, Román Hírszolgálat, Őrző Védő Szolgálat, Fegyházak Nemzeti Gondnoksága különleges egységei és a büntetőjogászok szolgálati járműveit, amelyek kiszállnak sürgősségi közbelépésre vagy küldetésbe, azonnal, díjmentesen és feltétel nélkül vissza lesz szolgáltatva.

   6.cikkely: (1) A fogyatékossághoz átalkított járművek mentesülnek a kiváltási díj kifizetése alól, ha az átalakítás bizonyított.
(2) Olyan esetben, amikor a szabálytalanul parkolt jármű tulajdonosa a jármű elszállítása előtt jelentkezik, a járművet helyben kibocsátják. Ebben az esetben csak 20%-át fizeti ki a felemelési, elszállítási és tárolási műveletek ellenértékének.
(3) Azok a személyek, akik a jármű kibocsátásáért a külön berendezett tárolási helyen, a felemelést követő 24 órán belül jelentkeznek, a kibocsátási díj felét fizetk ki.

   7.cikkely: (1) A felhatalmazott operátor nyílvántartást fog vezetni naponta, a közútak kezelőjénél beiktatott nyílvántartókönyvbe, amely a következő rovatokat fogja tartalmazni:

 a) sorszám;
 b) hely, dátum és óra, amikor a megállapítás történt és a felemelés műveletét  elvégezték;
 c) a felemelt jármű színe, márkája és törzskönyvi száma;
 d) a forgalmi rendőrség azon ügynökének neve és utóneve, aki az intézkedést elrendelte és azoknak a szakembereknek, akik a felemelési műveletet elvégezték;
 e) az összeg kifizetésének és a jármű kiadásának órája;
 f) a kiadott adóügyi elismervények sorszámai.
(2) A felhatalmazott operátor köteles biztosítani a személyi adatok védelmét a hatályban lévő törvényeknek megfelelően.

   8.cikkely: Ha a szabálytalanul parkoló jármű tulajdonosa nem közli, hibásan vagy hiányosan közli azon személyek azonosító adatait, akikre a jármű volt bizva, a közútakon való közlekedésre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 2002/195-ös számú kormányrendelet 39-es cikkely 1-es bekezdés 14-es pont előírásai szerint lesz megbüntetve.

   9.cikkely: (1) A forgalmi rendőr áltak készített jegyzőkönyvet a közútakon való közlekedésre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 2002/195-ös számú kormányrendelet és a kihágások jogrendszerére
vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 2001/2-es számú kormányrendelet alapján lehet megtámadni.
(2) A szabálytalanul parkoló jármű felemelésére, elszállítására és tárolására kiadott rendelkezést, az érintett személy által tudomásul vett időpontot követő 15 napon belül lehet megtámedni a sepsiszentgyörgyi bíróságon.
(3) Amikor az érintett személy jelentkezik a felhatalmazott operátornál a biróság jegyzői irodájának igazolványával, amely bizonyítja a fellebezés benyujtását, az operátor azonnal visszaszolgáltatja a járművet, a jelen szabályzatban előírt műveletek elvégzése ellenértékének megfelelő összeg bevétele után és ezt bejegyzi a nyílvántartókönyvbe. A bíróság jogerős ítéletétől függően, Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa és a felhatalmazott operátor, ennek megfelelően fog eljárni.

   10.cikkely: Olyan helyzetben, amikor az operátornál tárolt jármű felvételéért a szabályzatban megállapított eljárásnak megfelelően nem jelentkezik egy éven belül a jármű tulajdonosa vagy használója, a gazdátlan vagy sorsára hagyott járművek jogrendszerére vonatkozó 2002/421-es számú törvény előírásai lesznek alkalmazva. A határozat köztudomásra lesz hozva a Polgármesteri Hivatal 1918 December 1 utca 2. szám alatti székhelyén való kifüggesztésével és a helyi sajtóban valamint a
Polgármesteri Hivatal www.sfantugheorgheinfo.ro internetes oldalán való közlésével.


Utolsó módosítás: 2009-03-05    
SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA
1 Decembrie 1918 utca, 2 sz.

Pályázatot hirdet a 2009 I félévi (január-június) kulturális rendezvények résztámogatására intézmények, egyesületek, alapítványok valamint ifjúsági szervezetek számára.
Pályázati űrlapok a polgármesteri hivatal 17 –es  irodájában igényelhetők, naponta 8:00–14:00 óra között, valamint letölthetőek a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro oldalról. Bővebb felvilágosítást a 0267-316365–ös telefononszámon nyújtunk.
A pályázatok leadásának határideje: 2009. január 15, 14:00 óra, Polgármesteri Hivatal: 17 – es iroda.

Pénzügyi támogatási űrlap civil szervezetek részére

Pénzügyi támogatási űrlap fizikai személyek és tanintézmények részére
Utolsó módosítás: 2008-12-10    
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala árajánlatokat vár szélessávú internet- (min. 8 Mbit/s internet sebesség és városi hálózati sebesség fix IP címmel) és vezetékes telefonvonal bérlésére. Az internet és telefon-szolgáltatások ajánlatait egy csomagban (internet és telefon) és külön-külön (internet vagy telefon) is elfogadjuk. Az ajánlatokat a  Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó Irodájába vagy a palkoistvan@sepsi.ro e-mail címre várják 2009. április 2-ig. 

Utolsó módosítás: 2009-03-25    
SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA
1 Decembrie 1918 utca, 2 sz.    Pályázatot hirdet a 2009 I félévi (január - június) sportrendezvények résztámogatására intézmények, egyesületek, alapítványok, valamint ifjúsági szervezetek számára.
    Pályázati űrlapok a polgármesteri hivatal 17 –es  irodájában igényelhetők, naponta 8-14 óra között, valamint letőlthetők a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro oldalról. Bővebb felvilágosítást a 0267-316365-ös telefonszámon nyújtunk.
    Leadási határidő: 2009. január 12, 1400 óra, a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában.

Mellékletek:

Szabályzat

Pályázati űrlap

Utolsó módosítás: 2008-12-10    
A 92/2003-as számú, újraközölt kormányrendelet 11-es cikkelyének 4^1-es bekezdése értelmében;
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala köztudomásra hozza azoknak a magánszemélyeknek a listáját, akik 2010. március 23-ig nem fizették ki a 2009. december 31-i egyenlegben szereplő adó-, illeték és/vagy büntetés hátralékukat.Utolsó módosítás: 2010-03-30    

 

HIRDETÉS


A kilyéni Refomátus Egyházközség kérésére Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala közzéteszi Antal Árpád – András polgármester kezdeményezésére, növények forgalmazása és kertészeti szolgáltatások Kilyén területén elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezetet, amelyet a decemberi tanácsülés alkalmával elemeznek, véleményeznek és hagynak jóvá.

A fent megnevezett tervezet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában, valamint a www. sfantugheorgheinfo.ro honlapon tekinthető meg.

Az esteleges javaslatok, ötletek, vélemények kifejezhetőek írásban az illető személy nevével, lakcímével és telefonszámával együtt az Ügyfélfogadó Irodában vagy a zelinda.fulop@sepsi.ro e-mail címen, 2010 november 16-ig.
 


Utolsó módosítás: 2010-11-02    

 

 

 

 

 

 


Utolsó módosítás: 2012-05-16    

 

HIRDETÉS

 


A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságát szabályzó 2003/52-es számú törvény alapján Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala közzéteszi Antal Árpád András polgármester kezdeményezését, Sepsiszentgyörgy municípium városgazdálkodás szabályai megállapításáról szóló határozattervezetet, amelyet a 2013-as év áprilisi tanácsülésén elemeznek, véleményeznek és hagynak jóvá.

 

A fent megnevezett tervezet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodában, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro honlapon tekinthető meg.
 


Az esteleges javaslatok, ötletek, vélemények kifejezhetőek írásban az illető személy nevével, lakcímével és telefonszámával együtt az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató irodában vagy a zelinda.fulop@sepsi.ro e-mail címen, 2013. április 8-ig.
 


Utolsó módosítás: 2013-03-27    
Médiapartnerek

Utolsó módosítás: 2013-07-06    
Partnerek

Utolsó módosítás: 2013-07-06    

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet két köztisztviselői állás betöltésére, meghatározott időre, a polgármesteri hivatalnál.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

I. Vagyoni Javakat Felértékelő és Nyilvántartó Iroda főtanácsosi beosztásához:
•    felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok
•    legalább 5 év szakirányú régiség

I. Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Iroda – Magánszemélyek segédtanácsosi beosztásához:
•    felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok  
•    legalább 1 év szakirányú régiség

Jelentkezni a Hivatalos Közlönyben megjelent hirdetéstől számított 8 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126-os mellékállomás)

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:

•    2013. július 24-én, 10 órától írásbeli vizsga
•    2013. július 26-án, szóbeli vizsga


Mellékletek:

 

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1.  utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet a polgármesteri hivatal keretében működő Jogi Iroda irodavezetői állásának előléptetés útján történő betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
•    felsőfokú jogi végzettség – egyetemi tanulmányok
•    mesterfokozat vagy posztgraduális képzés közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok területén
•    legalább 2 év szakirányú régiség  
•    I-es besorolású köztisztség
•    közigazgatási erkölcsi nyilvántartásban ne szerepeljen el nem törölt fegyelmi büntetés.  

Jelentkezni a Hivatalos Közlönyben megjelent hirdetéstől számított 20 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126-os mellékállomás).

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:
•    2013. július 29-én 10 órától írásbeli vizsga
•    2013. július 31-én szóbeli vizsga

Mellékletek:

 


Utolsó módosítás: 2013-08-07    

MEGHÍVÓA 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2013. szeptember 5-én, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1.    – HATÁROZATTERVEZET a jogi személyiséggel rendelkező, magán jogú, nonprofit sport egység, SEPSI-SIC Sport Klub Egyesületet jóváhagyó 2012/191-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Miklós Zoltán, tanácsos.
2.    – KÜLÖNFÉLÉK.
 


                 A polgármester nevében
             SZTAKICS ÉVA-JUDIT
           ALPOLGÁRMESTER
 


Utolsó módosítás: 2013-09-02    

Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es számú törvény alapján közzéteszi Sztakics Éva-Judit alpolgármester kezdeményezését, a 2013. évi helyi adók és illetékek jóváhagyásával kapcsolatos 2012/285. helyi tanácshatározat, valamint a 2013. évi helyi adókat és illetékeket jóváhagyó 2012/285. helyi tanácshatározat módosításáról szóló 2012/300. helyi tanácshatározat módosítását és kiegészítését szabályzó határozattervezetet és a 2013. évre érvényes különleges illetékek megállapítási- és alkalmazási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2012/286. helyi tanácshatározat módosításáról, amelyet az októberi tanácsülés alkalmával elemeznek, véleményeznek és hagynak jóvá.

A fent megnevezett tervezet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában, valamint a www. sfantugheorgheinfo.ro honlapon tekinthető meg.

Az esetleges javaslatok, ötletek, vélemények kifejezhetőek írásban az illető személy nevével, lakcímével és telefonszámával együtt az Ügyfélfogadó irodában vagy a zelinda.fulop@sepsi.ro e-mail címen, 2013. szeptember 17-ig.


Utolsó módosítás: 2013-09-04    

Szerdán értesítették a városvezetést a hotelt birtokló cég tulajdonosai, hogy előkészítették az elővásárlási szerződéshez szükséges dokumentációt, azaz minden pert, ami a szálloda alatti terület telekkönyvén szerepelt, töröltek


Utolsó módosítás: 2014-06-10    

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére, a polgármesteri hivatal Városimázs, Kulturális Szervező-, Tourinfo Irodájának keretében – főtanácsosi beosztásához:

 


Jelentkezési feltételek

 • felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok kommunikáció és közkapcsolatok, informatika vagy közigazgatás szakon
 • legalább 5 év szakirányú régiség

 

Jelentkezni a hirdetéstől számított 20 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:

 • 2014. július 17-én, 10 órától írásbeli vizsga
 • 2014. július 21-én, szóbeli vizsga

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 16.) 

________________________________________________________________

 

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet a polgármesteri hivatal keretében működő Költségvetési és Adminisztratív Iroda vezetői állásának előléptetés útján történő betöltésére.

Jelentkezési feltételek:

 • felsőfokú gazdasági végzettség – egyetemi tanulmányok
 • mesterfokozat vagy posztgraduális képzés közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok területén
 • legalább 2 év szakirányú régiség 
 • 1-es besorolású köztisztség
 • közigazgatási erkölcsi nyilvántartásban ne szerepeljen el nem törölt fegyelmi büntetés. 

Jelentkezni a Hivatalos Közlönyben megjelent hirdetéstől számított 20 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:

 • 2014. július 14-én, 10 órától írásbeli vizsga
 • 2014. július 16-én, szóbeli vizsga

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 13.) 

________________________________________________________________

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet a következő végrehajtó köztisztviselői állások betöltésére a Gazdasági Igazgatóság Könyvviteli Irodájának kertében:

-  Végrehajtó köztisztviselő - főtanácsosi beosztás

Jelentkezési feltételek

 • felsőfokú gazdasági végzettség – egyetemi tanulmányok
 • legalább 5 év szakirányú régiség

-  Végrehajtó köztisztviselő - segédelőadói beosztás

Jelentkezési feltételek

 • középfokú gazdasági végzettség
 • legalább 1 év szakirányú régiség

Jelentkezni a hirdetéstől számított 20 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:

 • 2014. július 8-án, 10 órától írásbeli vizsga
 • 2014. július 10-én, szóbeli vizsga

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 6.) 

________________________________________________________________

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel

Versenyvizsgát hirdet a Vagyoni Javakat Felértékelő és Nyilvántartó Iroda keretén belül lévő állás betöltésére. 

- Szakfelügyelő  (II. fokozat)

Jelentkezési feltétel: felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok

Érdeklődni és jelentkezni 2014. június 19-én 15 óráig lehet a polgármesteri hivatal székhelyén a Humámerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).  

A versenyvizsga időpontjai:

 • 2014. július 18-án, 9 órától írásbeli vizsga
 • 2014. július 22-én, szóbeli vizsga

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 5.) 

________________________________________________________________

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel

 

Versenyvizsgát hirdet a Városi Kertészet keretén belül levő állás betöltésére:

- Gépkocsivezető (I. fokozat)

Jelentkezési feltételek:

 • középfokú végzettség
 • szakmai képesítés
 • B, C, E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány

 

Érdeklődni és jelentkezni 2014. június 16-án 15 óráig lehet a polgármesteri hivatal székhelyén a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).  

A versenyvizsga időpontjai:

 • 2014. július 15-én, 9 órától gyakorlati vizsga
 • 2014. július 17-én, szóbeli vizsga

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 2.) 

________________________________________________________________

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel


Versenyvizsgát hirdet a következő végrehajtó köztisztviselői állások betöltésére:

Lakossági Nyilvántartó Osztály

- 2 végrehajtó köztisztviselő - segédtanácsosi beosztás

Jelentkezési feltételek:

 • felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok
 • legalább 1 év szakirányú régiség

- Végrehajtó köztisztviselő - kezdőtanácsosi beosztás

Jelentkezési feltétel: felsőfokú végzettség – egyetemi tanulmányok

- Végrehajtó köztisztviselő - főelőadói beosztás

Jelentkezési feltétel: középfokú végzettség – legalább 5 év szakirányú régiség

Anyakönyvi Hivatal

- Végrehajtó köztisztviselő - főelőadói beosztás

- Végrehajtó köztisztviselő - segédelőadói beosztás

Jelentkezési feltétel:

 • középfokú végzettség
 • munkatapasztalat
  • 5 év szakirányú régiség - főelőadói beosztásnál
  • 6 hónap szakirányú régiség - segédelőadói beosztásnál

Jelentkezni a hirdetéstől számított 20 napon belül lehet Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a Humánerőforrás Irodában (tel.: 0267-316957/126).

A versenyvizsga időpontjai a polgármesteri hivatal székhelyén:

 • 2014. július 3-án 10 órától írásbeli
 • 2014. július 7-én szóbeli

 

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. június 2.) 

________________________________________________________________

 SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel

Versenyvizsgát hirdet a Képzőművészeti Központ keretén belül lévő állások betöltésére. 

- Szakfelügyelő  (II. fokozat)

Jelentkezési feltétel: felsőfokú képzőművészeti végzettség – egyetemi tanulmányok

- Előadó (II. fokozat)

Jelentkezési feltétel: rövidtávú felsőfokú végzettség – főiskolai tanulmányok

Érdeklődni és jelentkezni 2014. június 10-én 15 óráig lehet a polgármesteri hivatal székhelyén a Humánerőforrás irodában (tel. 0267-316957/126).

A versenyvizsga időpontjai:

 • 2014. július 9-én, 9 órától írásbeli vizsga
 • 2014. július 11-én, szóbeli vizsga

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. május 27.) 

________________________________________________________________

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA
1918. December 1. utca 2. szám alatti székhellyel

Versenyvizsgát hirdet a Városi Kertészet keretén belül levő állások betöltésére:

- 2 szakképzetlen munkás (I. fokozat)

Jelentkezési feltételek: általános iskolai végzettség

- 1 szakmunkás (I. fokozat)

Jelentkezési feltételek: szakmai képesítés

 

Érdeklődni és jelentkezni legkésőbb 2014. június 5-én 15 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Humánerőforrás Irodában személyesen.

A versenyvizsga időpontjai:

 • 2014. július 7-én, 9 órától gyakorlati vizsga
 • 2014. július 10-én, szóbeli vizsga

Mellékletek:

(a hirdetés megjelenésének dátuma: 2014. május 23.) 

 


Utolsó módosítás: 2014-07-22    

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, județul Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de lucrări privind investiţia „Amenajarea interioară a Centrului de arte plastice din Mun. Sfântu Gheorghe", cod CPV 45420000. Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr.  21)

Ofertele vor fi depuse până la data de 09.07.2014, ora 15, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

Autoritatea contractantă:
Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro


Utolsó módosítás: 2014-07-07    


MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de “Servicii cadastrale” cod CPV 71354300-7
 Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)

Ofertele vor fi depuse până la data de 20.04.2016, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro,


 


Utolsó módosítás: 2016-04-15    

 

Tanácsosok   Politikai hovatartozás Nyilatkozatok
1. ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (polgármester)   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
2. CSATLÓS LÁSZLÓ   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
3. CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY   RMDSZ 2013 / 2014/2015/2016
4. CZEGŐ ZOLTÁN   EMNP 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
5. DEBRECZENI LÁSZLÓ   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
6. GAZDA ZOLTÁN   MPP 2016
7. GURUIANU MĂDĂLIN-DORU   NLP 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
8. INCZE ALEXANDRU   RMDSZ 2013 / 2014/2015/2016
9. JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN   RMDSZ 2013 / 2014/2015/2016
10. KELEMEN SZILÁRD PÉTER   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
11. KONDOR ÁGOTA   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015
12. MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
13. MIKLÓS ZOLTÁN   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
14. PÂRVAN RODICA   SZDP 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
15. ROKOHL JAKABOS JANKA    EMNP 2016
16. SZTAKICS ÉVA-JUDIT (alpolgármester)   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
17. TISCHLER FERENC (alpolgármester)   RMDSZ 2012 / 2013 / 2013* / 2014/2015/2016
18. VAJNA LÁSZLÓ   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
19. VARGHA MIHÁLY-BÉLA   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
20. ZSIGMOND JÓZSEF   RMDSZ 2012 / 2013 / 2014/2015/2016
       
Falufelelősök:      
RÁPOLTI ISTVÁN   FALUFELELŐS - SZOTYOR 2013 / 2014/2015/2016
TÖRÖK ARANKA   FALUFELELŐS - KILYÉN 2013 / 2014/2015/2016
       
**A mandátum befejezése után      
ACZÉL KATA   RMDSZ 2012 / 2013 / 2013**
JOÓS STEFAN-LEONTIN   SZDP 2014/ 2015 / 2016*
KATÓ BÉLA   RMDSZ 2012 / 2013 / 2013**
MILD ZOLTÁN   RMDSZ 2012 / 2013 / 2013**
NEMES ELŐD   EMNP 2012 / 2013 / 2014 / 2014**
PROFIROIU MARILENA    NLP 2012 / 2013 / 2014**
PALELA RĂDIŢA   SZDP 2012 / 2013 / 2014 / 2014**
VÁNCSA ALBERT   EMNP 2014/2015/2016**
BÁLINT IOSIF   MPP 2012 / 2013 / 2014/2015/2016**
BOTE CORINA   NPL
2014 / 2014*/ 2015/2016**

 

*módosított


Utolsó módosítás: 2016-07-14    

2016. szeptember 30. – október 2.

 

Péntek, szeptember 30.


19:00–19:30 A magyar népmese napja: Luzsi Margó mesemondó – A boszorkány lányai / színpad
20:00–21:30 Csík zenekar koncert / színpad
22:00    Folkkocsma / Hostel Beer Pub
 

 

 


 


Utolsó módosítás: 2016-09-28    

KÉZMŰVESEK, IPARMŰVÉSZEK ÉS NÉPMŰVÉSZEK RÉSZÉRE

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala idén 26. alkalommal rendezi meg a Szent György Napok kulturális rendezvénysorozatot, aminek keretében kerül sor az immár hagyományos kézműves vásárra. Idén 2017. április 28–30. között a Háromszéki Népművészeti és Kézműves Egyesület, valamint az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület közös szervezésében valósul meg a vásár. Helyszíne a Gróf Mikó Imre utca és annak folytatásában az 1918. December 1. utca Szent György tér és Olt utca közötti szakasza.


Utolsó módosítás: 2017-03-09    

Végleges a Szent György Napok kulturális hetének programja, elindult a szentgyorgynapok.ro honlap és megkezdték a jegyárusítást is, jelentette be Knop Ildikó programkoordinátor keddi sajtótájékoztatóján. A bábszínházi kínálatot Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője ismertette.


Utolsó módosítás: 2017-04-06    

Április 21-én, pénteken, délelőtt 11 órától Németh Zsolt Hitünkből értékek következnek című könyvének bemutatójára kerül sor a Tein teaházban.


Utolsó módosítás: 2017-04-20    

Városi költségvetésből támogatott állatorvosi szolgáltatás (kutyák ivartalanítása)CPV kód 85200000-1,
 


Utolsó módosítás: 2017-05-04    

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala 2018 július 30-án, 13:00 órai kezdettel, közmeghallgatást tart (2701/2010 sz. Rendelet, 28-as cikkely, b) pontja szerint) „ Szolgáltatás és lakóövezet”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
A közmeghallgatás helyszíne: Sepsiszentgyörgy, polgármesteri hivatal, 38-as terem.
A javasolt tervről további információk a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási, Iktató osztályán (1918 December 1. utca 2 sz., 1-es iroda) találhatók.
Az érdekelt személyek írásban közölhetik észrevételeiket, az intézmény iktatójában, 2018 július 30, 12:00 óráig.


Utolsó módosítás: 2018-07-23    

Utolsó módosítás: 2019-11-22    

Kapcsolattartó személy
Veress Ildikó, Végrehajtó igazgató

Elérhetőség

Telefonszám: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Egyéb információk: Polgármesteri Hivatal, 23-as szoba


Utolsó módosítás: 2010-11-16    

Kapcsolattartó személy
Veress Ildikó, végrehajtó igazgató

Elérhetőség
Telefonszám: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Egyéb információk: Polgármesteri Hivatal, 23-as szoba

 

Iroda tevékenységének bemutatása:

A Költségvetési, Könyvviteli Iroda irányítja a Polgármesteri hivatal és az alárendelt pénzügyi intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységeit.

A legfontosabb feladata a helyi tanács költségvetésének az összeállítása, az ehhez szükséges adatok összegyűjtése, valamint a jóváhagyott költségvetés leosztása az alárendelt intémények számára. 

A Költségvetési, Könyvviteli Iroda  a helyi tanács költségvetésében 31 intézmény fenntartására, működtetésére különített el összegeket, ezek a következők: 23 oktatási pénzügyi központ, 4 kulturális intézmény (Tamási Áron Színház, Andrei Mureşanu Színház, Háromszék Táncegyüttes, Városi Kultúrház), Vérközpont és 2 szociális intézmény (Közösségfejlesztési Igazgatóság, Zathurecky Berta Otthon) és a Közösségi Rendőrség.


Utolsó módosítás: 2010-11-16    

Kapcsolattartó személy
Veress Ildikó, végrehajtó igazgató

Elérhetőség
Telefonszám: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Egyéb információk: Polgármesteri Hivatal, 23-as szoba

 

Iroda tevékenységének bemutatása:

A Költségvetési, Könyvviteli Iroda irányítja a Polgármesteri hivatal és az alárendelt pénzügyi intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységeit.

A legfontosabb feladata a helyi tanács költségvetésének az összeállítása, az ehhez szükséges adatok összegyűjtése, valamint a jóváhagyott költségvetés leosztása az alárendelt intémények számára. 

A Költségvetési, Könyvviteli Iroda  a helyi tanács költségvetésében 31 intézmény fenntartására, működtetésére különített el összegeket, ezek a következők: 23 oktatási pénzügyi központ, 4 kulturális intézmény (Tamási Áron Színház, Andrei Mureşanu Színház, Háromszék Táncegyüttes, Városi Kultúrház), Vérközpont és 2 szociális intézmény (Közösségfejlesztési Igazgatóság, Zathurecky Berta Otthon) és a Közösségi Rendőrség.


Utolsó módosítás: 2010-11-16    

Kapcsolattartó személy
Veress Ildikó, végrehajtó igazgató

Elérhetőség
Telefonszám: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Egyéb információk: Polgármesteri Hivatal, 22-es szoba


Utolsó módosítás: 2010-11-16    


1995-ben az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum létrehozott egy régészeti részleget Sepsiszentgyörgyön, amely az 1365/1996-os kormányrendelet alapján 1999-ben önálló múzeummá alakult, felvette a Keleti Kárpátok Múzeuma nevet és a Kulturális Minisztérium alárendeltségében tevékenykedik. 2007-ben az intézmény megkapta a „Nemzeti” titulust, ennélfogva az intézmény manapság a Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeuma néven tevékenykedik, a Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériumának az alárendeltségében.

2003-ig a múzeum nem rendelkezett saját épülettel, ezért bérelt helységekben működött. A múzeum tevékenysége leginkább a Keleti Kárpátok térségének kutatására irányul, azaz a nemzeti ingó- és ingatlan, anyagi és szellemi kulturális örökségek azonosítására és megmentésére, ebből a kevésbé kutatott zónából. 2003-ban egy kormányrendelet alapján az intézmény saját épületet kapott Sepsiszentgyörgyön, a Gábor Áron utca 16 szám alatt, ahol jelenleg is működik. Az épület teljes felújításra szorult így csak 2005 őszén lett üzemképes. A Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeuma 2006-ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára, az első kiállítások civil személyek (képzőművészek) közreműködésével jöttek létre. A törvény által előírt konzerválási szabályoknak köszönhetően az első saját műtárgyakból összeállított kiállításra 2006 őszén került sor.

1999 óta az intézmény a helyi és a Keleti Kárpátok mentén található örökségek kutatását, bemutatását és megőrzését vállalta fel.
A múzeum történelmi, régészeti és néprajzi gyűjteményanyaga ma több mint 16.000 tételnyi. Az évek során a kutatások inkább a tárgyi örökségek megmentésére és megőrzésére koncentráltak, ám ma minél inkább a veszélyben lévő testetlen örökségek kutatására és megőrzésére teszik a hangsúlyt.

A múzeumnak két külső egysége van, a csíkszeredai Felső Olt és Maros Múzeum, és az árapataki „Romulus Cioflec” Emlékház. Egy újabb külső egységet, a sepsiszentgyörgyi első Román Felekezeti iskolát, a Váradi József 38. szám alatt lehet megtekinteni.

A múzeum számos kutatásokat és kiállításokat rendezett, egyénileg vagy más romániai és külföldi intézmények közreműködésével. A legfontosabb régészeti kutatások Kovásznán, a Dák Tündérvárban, Oltszemen, a Homokbányában, Csík-Csomortán Pálfalván, a Várdombon és a Beszterce megyei Figa lelőhelyen folyamodtak, miközben a néprajzi kutatások Kovászna, Brassó, Hargita, Beszterce és Bákó megyékben gyűjtötték országunk örökségét.

A szűkös kiállítási helyek miatt, a múzeum az időszakos kiállításokra helyezi a hangsúlyt, biztosítva ezáltal a helység kulturális életében a változatosságot, mert kiállításainak témái különbözőek, innovatívak és elragadóak. 

Kitűnő kiállítások: „A Costisa Kúltura” – régészeti kiállítás, „Új régészeti leletek Délkelet Erdélyben” (2003), „A Só, az Idő és az Ember” – geológiai, régészeti, néprajzi és történelmi kiállítás (2006 – jelenleg vándor kiállítás), „A Vásár Meséje” – néprajzi kiállítás (2008 - 2009), „Dákok a Kárpát-kanyarban” – régészeti kiállítás, „A Hargita megyei, pálfalvi, csík-csomortáni Kísérleti Régészeti Tábor” interaktív régészeti kiállítás.

A múzeum kiállításait évente körülbelül tízezren látogatják.

Habár a múzeum a hangsúlyt a román kulturális örökségek megmentésére, konzerválására és előtérbe helyezésére fekteti, egyidőben figyel a tevékenységei által az interkulturális párbeszédekre és segíti a fiatal generációkat, támogatva és biztatva őket, hogy résztvegyenek a kulturális tevékenységekben, amelyek egybefoglalják a térség kulturális örökségét anélkül hogy szétválasztanák etnikai kritériumok szerint.

A múzeum számos kiadvánnyal rendelkezik, köztük az Angustia Évkönyv, amely a legújabb kutatások eredményeit nyilvánosítja.

  
Bővebb információkért megkérjük, hogy hívják a 0267/314139-es telefonszámot (múzeum titkársága) vagy kérjenek felvilágosítást e-mailben a feleacristina@gmail.com (Felea Cristina) vagy a deakandrea.mncr@gmail.com (Deák Andrea) címeken, vagy látogassák web oldalinkat: www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro, www.mncr.ro .
 


Utolsó módosítás: 2012-01-11    


Utolsó módosítás: 2013-06-06    

Oldal megjelenítése: 15195


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2020 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem